ANARCHIEF: lijsten oktober 2016


Anarchief
AUTEUR

TITEL

PUBLIKATIEGEGEVENS
diverse auteurs (Nieuwenhuis, F. Domela): Hoe ons Land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid. 1885, Liebers & C°, 's-Gravenhage, 105p.; Nieuwenhuis F. Domela: Het kommunisme en de officiëele wetenschap. Een Weer- en Verweerschrift. 1883?, Liebers & C°, Den Haag, 150p.; Rienzi: Christendom en socialisme. ?, ?, 114p., hb bundel brochures in hb
diverse auteurs A. Fenner Brockway: Gevangenissen kunnen zij worden afgeschaft?, Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf (C.M.S) - "Libertas", Oosterbeek, 13p./ Peter Kropotkine: De Fransche revolutie, inleiding: Clara Meijer Wichmann, 1923, SAV, Krommenie, 45p./ B. De Ligt: De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van oorlog of revolutie, 1921, "Libertas", Amsterdam/ Henk Eikeboom: De ondergaande wereld, 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 30p. bundel brochures in hb
diverse auteurs Hulp voor Francesco Ghezzi, een gevangene der GE.PE.OE, Internationaal Solidariteitsfonds Nederland, Groningen, 64p./ Titel?, brochure De Dageraad/ Uit de klauwen der nazi's ontsnapt. Authentiek relaas van een Duitschen vluchteling, 1934, S.A.A. & Weekblad "De Arbeider", Amsterdam- Groningen, 13p./ Rudolf Rocker: Anarchisme en organisatie, S.A.V., Krommenie, 32p./ Kropotkine Peter: Zijn de gevangenissen noodzakelijk?, 16p./ Peter Kropotkin: Syndikalisme en anarchisme, "Volharding", Utrecht, 14p./ Gé Nabrink: Alarm!! Redt Mooney en Billings, de nieuwe "Sacco en Vanzetti", Noordelijk Propaganda-Comité, Veendam, 16p./ titel?, IAMB- De Jong, 19p./ Moreele en militaire ontwapening, 1932?, 15p./ Luchtoorlog en gasmaskers, 1933?, W.L. Van Warmelo, 9p./Dirk Boer: De waarheid over het roode kruis, 12p./B. De Ligt: oorlog en geslachtsdrift, 16p./ Henk Eikeboom: titel?, 14p. bundel brochures in hb
diverse auteurs P. Kropotkine: De staat en zijn rol in de geschiedenis. Voordracht welke had moeten plaats hebben te Parijs op 7 maart 1896 in de zaal "Mille-Colonnes"/ Errico Malatesta: Twistgesprekken over Kapitalisme, Hervroming en Anarchisme/ S.K. Bakker: Op weg naar de Blijde Wereld/ Johan Schmidt: Désillusie/ T. Luiten: Het Anarchisme en de Algem. Werkstaking/ E Camphuys: De Heeren Priesters/ Sue: De Jezuieten of Frankrijk in de XVe eeuw ?, J. Sterringa, Amsterdam, 80p./ ?, L. De Boer, Amsterdam, 50p./ ?, ?, 14p./ 1907, W. Overvoorde, Den Haag, 47p./ (Blaricum, 1903), 30p./ ?, L. De Boer, Amsterdam, 88p./ 1898, Drukkerij "Excelsior", Amsterdam, 148p.; hb

25 jaar oorlog aan den oorlog 1904 -1929 november 1929, herdenkingsnummer van de IAMV, speciale uitgave van "De Wapens Neder", 40p. A4

30 jaar boekhandel de Rooie Rat: de geschiedenis van het linkse boek in Nederland. 2001, de Rooie Rat, Utrecht, 77p.

5 van onze liederen ?, B.O.O, Heemstede, 4p. (2 ex)

80 jaar Pinksterlanddagen in acht interviews en portretten 2014, Vrije Bond/ PL/Fort v. Sjakoo, 70p.

"Anarcho- diskus." 1979?, (eerste) onbepaald periodieke bundeling van teksten, La Cecilia, Leuven, A4

Aanschouwelijk Onderwijs in de Staatkunde 1978, herdruk, Amsterdam, 7p., A4

Een aanzet tot een bevrijde seksualiteit februari 2009, mujereslibres, B?, 77p.

Het A.B.C. van het Socialisme/ Krijgen wij ons deel wel? 8p., overduk uit De Vrije Socialist?

Abel Paz, Durruti en de Spaanse burgeroorlog 2004, International Bookshop Het Fort van Sjakoo, Amsterdam, 30p. A4

Albert de Jong studiedag 1988, Stichting Documentatiecentrum Vrij Socialisme, Utrecht, losse bladen in map, A4

Alles moest weg: Het onvervuld verlangen van een linkse generatie. (nawoord: H.J.A.Hofland), 1991, Nijgh & Ditmar, Amsterdam, 224 p.

Amsterdamse stadswandelingen 1981, SPOK, Amsterdam, 145p.

Anarchie? Anarchisme: anton constandse: grondgedachten; rudolf de jong: ekonomische ordening; simon radius: anti-autoritaire beweging; arthur mendes georges: parlementarisme; hans ramaer: evaluatie 1971, AU- Groningen, R-reeks, 23p. A4

Anarchie? Tisdat? [2001], Atalanta, Utrecht, 14p. A6 (ongenummerd)

Anarchisme ( Artikelenbundels uitgebracht bij de gelijknamige lezingencyclus; o.a. Avrich, Constandse). 2 delen, jan en febr. 1982, Studium generale, Hogeschool Tilburg, 165 +161p.

Anarchisme (reader bij anarchismeprogramma) vermoedelijk 1978, ?, 128p. A4 + los A3 blad: bilderbuch für erwachsene

Anarchisme als Inspiratiebron Voorjaar 1978, Studium Generale, Rotterdam, 90p A4

anarchisme als levenshouding (1) en (2) zie: Ramaer/ Davidson en Davidson/ van Dooren

Anarchisme, een miskende stroming? Zes beschouwingen van J.W. Bezemer, F. De Jong, Rudolf de Jong, E.H.Kossman, Arthur Lehning, B.W.Schaper 1967, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 160p.

Anarchisme. ?, speciale uitgave Anarchistisch Stencil Stapel Werk, A4

Anarchisme en Anarcho-syndikalisme. Themabijeenkomst 9 jan 1990 1990, Werkgroep Anarchisten, BCS-Regio Rotterdam, 20p.

Het anarchisme van Jacques Mesnil. - De anarchistische beweging - De socialistische partij en haar drijfveren [2013], [Brussel], 51p.

Anarchisten & Fascisme. Studiedag IISG 1990, IISG, Amsterdam, 46p A4, hb

Anarchisten aan het woord over hoe te leven zonder te overheersen of je te laten overheersen 2006, Ithaka, Utrecht, 26p.

Anarchistiese dagen Frankfurt 1993: de diskussiestukken 62p. A4

Anders werken zie Jacobs, Roger

Anti autoritaire oppositie nu. Een kongres te Appelscha (Fr.) op 16 & 17 mei 1970 over: buit en parlementaire aksie, kommune, associaties, kresjes, oranje vrijstaat, studentenverzet, dollemina, etc… 1970, diskussiemap kabouter kongres, losse bladen in map, A4

Anti-Verkiezingspakket (brochure 64blz. Stemmen is toestemmen, 4 raambiljetten, 4 ansichtkaarten) (Henri Haenen), 1986, Pamflet, Den Bosch.

Anton Constandse tachtig jaar. Verantwoording (Kleine bibliografie) 1979, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 18p.

De avonture van Rat & Kat tegen artikel 429 strip, 9p. A4

De avonturen van Red Rat : deel 1: De feestdag 1980, Raket, Rotterdam , [26] pag. A4, tekeningen, 30 cm.
Aarse, S. Voltaire. Een kleine keur uit zijn werken 1928, Vrijdenkersvereenigingen "De Solidairen" te Antwerpen en "De Dageraad" te Amsterdam, 35p.
Aartz, P. De Arbeidersraden 1946, De Vlam, Amsterdam, 2 delen, 94+ 183p
Aartz, P. De Arbeidersraden 1946, De Vlam, Amsterdam, 277 + 7p., hb
Aartz, P. (Anton Pannekoek) De arbeidersraden, 1946 1971, 2e druk (oorspr. 1946), Van Gennep/ De Vlam, Amsterdam, 277 + 13p.
Abendroth, Wolfgang Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Wat betreft de nederlandse arbeidersbeweging herzien en uitgebreid 1972, sunschrift 55, SUN, Nijmegen, 173p.
Adriaens, Ward Vrijwiligers voor de vrijheid. Belgische anti-fascisten in de Spaanse Burgeroorlog 1978, KRITAK, Leuven, 141p., <A4
Albert, Charles Vrije Liefde ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie IX, n° 6, 160p., hb
Allen, Grant Een vrouw die den moed had ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr.1, 165p., hb
Allen, Grant Een vrouw die den moed had ?, BOO, Zandvoort, 160p., hb
Almani, Maré Wat is terrorisme? Oktober 2013, Tumult, Brussel, 10p.
Altena, Bert Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbewegingen maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940) Band I 1989, uitgeverij thesis, Amsterdam, 553p.
Altena, Bert Een broeinest der anarchie. Band II Verantwoording 1989, uitgeverij thesis, Amsterdam, 115p.
Altena, Bert en al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1846-1932 1997, Stichting F. Domela Nieuwenhuis-fonds, Amsterdam, 715p., hb en stofomslag
Altena, Bert (red): Omtrent Domela Nieuwenhuis: drie lezingen over zijn aktualiteit (dr. Holterman, Ramaer & Bakker) 1987, Anarchistische Uitgaven Bergen (NH), 67p.
Altink, Sietske De mythe van de minderheid: nieuw racisme, "volksheid", nationaal-socialisme 1985, Veen, Utrecht/ Antwerpen, 288p.
Ambroos, Roger & Lemeire, Jan Schrik niet: dit is anarchisme ?, eigen uitgave, Diepenbeek, 14p.
Ami d'enfant Sexuele opvoeding ?, ?, 12p. (modernere spelling al, dus vermoedelijk niet van De Roode Bibliotheek
Amorós, Miguel De wapens van de kritiek. Teksten over geschiedenis, klassenstrijd, technologie en de mogelijkheid van subversie in donkere tijden 2008, Gent, 170p., pocket
Amsterdamsche Studenten-Vereeniging voor Sociale Lezingen De Toekomst der Maatschappij: negen voordrachten (o.a; Clara Wichmann) 1917, Wereldbibliotheek, Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 327p., hb
Anarchist Black Cross-Gent De Zwarte Revolutie in de jaren 90. Een interview met Lorenzo Komboa Ervin ?, ABC, Gent
Anarchist Black Cross-Gent Gevangenisteksten van Ali Khalid Abdullah 1999, ABC, Gent, 27p.
Anarchisties Kollektief Nestor Makhno, de Dielo Truda groep en het organisatorisch platform van de revolutionaire anarchisten 2010, Hydra Editions, Gent, 47p.
Anarchistisch Studenten Overleg Anarchistische Studies (2). Anarchistische & Libertaire visies op arbeid, ecologie, technologie en cultuur 1988?, A.S.O., Amsterdam. Reader, gekopieerde teksten in ringband .A4, Laatste blz. ontbreekt
Anarchistische Groep Nijmegen Niet van de partij. Voorbij politiek, voorbij democratie Maart 2014, AGN, Nijmegen,

Andrews: A handbook of Anarchy zie: Janzen (Nl)
Anita, Wilma, Diana, Mirjam, Patricia, Johanneke Een aantal (anarcha-feministische) teksten eind jaren 70?, politieke vrouwenboekwinkel, Amsterdam?, 45p. A4
anoniem protest Een keerpunt in de spaanse burgeroorlog : anoniem protest 1993, Iris, Amsterdam , 22 p., 22 cm., Anarchistische teksten nr. 5, inleiding door Rudolf de Jong; vertaald door Nico Jassies
Apostatia Los van de kerk! Een pleidooi om te voorkomen dat kinderen reeds bij hun geboorte worden ingelijfd bij het kerkgenootschap hunner ouders 24p.
Ariëns, Hans; Berentsen, Laurens & Hermans, Frank Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940; in het rijk der vrijheid 1984, SVAG-studies 18, Zwolle, 169p. A4
Ariëns, Hans & Berentsen, Laurens Ferdinand Domela Nieuwenhuis, revolutionair en politicus. Een onderzoek naar zijn overgang van sociaal-democraat naar anarchist 1988, doctoraalscriptie, 247p. A4
Armand, Emile/ Lermina, Jules Wat is een anarchist?/ Het abc van de libertair 2008, IRIS, Amsterdam, Anarchistische teksten 15, 56p.
Arna, W. Rond de vrijheidsboom. Personen, typen, milieu- en zedeschilderingen uit de 18e eeuw en de Franse revolutie ?, BOO, Zandvoort, 152p., hb
Arnoni, M.S. niemand wil VRIJHEID essays 1983, SUA- Amsterdam, 151p.
Arrabal Brief aan generaal Franco 1975, SUA, Amsterdam, 53p.
Arrabal, F[ernando] Picnick op het slagveld en Guernica; 2 toneelstukken 1979, Spreeuw Utrecht, 83p.
Arrigoni, Errico Het recht op luiheid en individuele onteigening Oktober 2013, Tumult, Brussel, 15p.
Arsjinof, P. Geschiedenis der Machno-beweging. 1918 - 1921 1935, Anarchistische Uitgeverij "De Boemerang" der S.A.A., Amsterdam, 261p. + portret en kaart, 2 ex.: hb en gewoon
Arsjinof, Pjotr Geschiedenis van de Machnobeweging: Anarchistische praktijk in de Oekraïne, 1918-1921 (voorwoord: Voline), 1983 (1935, 1923), Zwarte Bibliotheek, Haarlem, 321p.
Artaud, Antonin Triktrak des Hemels 1975, Fizz-Subvers Press, Alkmaar, 39p., A6
Arts, Joos; van den Boomen, Gerard; de Bruyn, Gerard & van Soest, Marjo (samenstellers) Van Provo tot Groenevelt. Tien jaar verandering zoals geregistreerd in De nieuwe linie 1973, de nieuwe linie/ Van Gennep, Amsterdam, 206p.
Artzibaschew, M. Ssanin. Een zedenroman uit den tijd der Russische revolutie 1928?, BOO, Zandvoort serie XII, n°9 & 10, 204 + 209p.
Arvon, Henri Het Anarchisme 2000, Voltaire, 's Hertogensbosch, 144p., pocket
ATAK (axie tegen anti-kraakwet) Kraken en leegstandswet. 1987, ATAK, Amsterdam, 74p.
Atholl, hertogin van Spanje onder de schijnwerper 1938, Andries Blitz, Amsterdam, ABC actualiteiten, 280p., pocket
Avanti Een terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentsche Arbeidersbeweging gedurende de XIXe eeuw 1911 (1908), Samenw. Maatsch. Het Licht, Gent, 783p. A4, GEEN ACHTERKAFT
de bajus 'n gecellig hotel? 1986, Antinor (vereniging van en voor ouders van totaalweigeraars), Huissen, klachtenboek, 98p. A4

Barst: 10 jaar liederen 1980, brochure

De Barst kataloog van voorstellingen, Sint-Niklaas, 16p.

Bart de Ligt 1883 - 1938 1958, Recht voor allen, n° 411,Federatie van Vrije Socialisten, Groningen, 32p. A6

Baskenland autonoom?! revolutionair en links-nationalisties verzet in Euskadi 1989, Bijstand/ Rode Hond, Den Haag, 306p.

Beginselverklaring en statuten der I.A.M.V. : Internationale Anti-Militaristische Vereniging, sectie Nederland 19XX, I.A.M.V., sectie Nederland, s.l. , 7 p., 21 cm., Rectozijde bedrukt

België, historisch trefpunt 1984, Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie (INBEL), Brussel, boekje bij tentoonstelling, 14p.

Bellamy: economische gelijkheid, de eenige oplossing! (ca, 1930), Internationale Vereniging "Bellamy", Den Haag, 24 p., ill., Met portret van Bellamy (26 mrt 1850 - 22 mei 1898)

Bevrijdende economie vanuit een libertair perspectief. Een tussenstand van de discussie over een andere economie uit Buiten de Orde 1994, Vrije Bond, Rotterdam, 55p.

Bevrijdend Denken. Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad 1956, Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 184p. Hb met stofomslag

Bewustwording als politiek 1968, 2e veranderde uitgave, Kritiese Universiteit, Amsterdam, 30p. A4

Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling ?, BOO, Zandvoort, 8p. Fondslijst en begeleidend schrijven naar aanleleiding van de toezendiing van "De Twee grote Wetten der Natuur" (in oorlogstijd)

Bolsjewisme en Taylorisme: dilemma's en debatten in de vroege 20er jaren. Kronstadt Kollektief, 1985, 56p.

de bloem der 1001 nachten. Skripttekst van de film "il fiore delle mille e una notte" van pier paolo pasolini 1990, Stichting Rode Emma, Amsterdam, 51p

De brief aan mevrouw de weduwe X. geboren Y. te Z. ?, W. Ten Hoorn, Amsterdam, 31p., Uit Multatuli's Werken

Brood en vrijheid voor allen!. Een ernstig woord in een ernstigen tijd ?, BOO, Zandvoort, 39p.

Brieven Sacco & Vanzetti ?, Noordelijk Gewest Vrije Socialisten, Appelscha, 150p.
B., J. Van 'tHarde Leven. Leekedichtjes en Kreupelrijm gedeeltelijke herdruk 1991, NGVS, Appelscha, 34p.
Baars, Jan e.a. 125 jaar Vrijdenken (met o.a. Constandse, Vis en Baars) 1981, De Vrije Gedachte Rotterdam, jubileumuitgave, 302p.
Baj, Enrico De dood van de anarchist Pinelli 1975, 2e druk, Ministerie Nederlandse Cultuur, Antwerpen,
Bakels, H. Spaansche pepertjes 1922?, in opdracht van de schrijver bij drukkerij Jacob van Kampen, Amsam, 234p., hb en gewoon
Baker, Catherine Waarom zou men moeten straffen? (ingekorte versie) 2005, ABC, Gent, 53p.
Bakoenin Bakoenin’s biecht (inl.: Arthur Lehning),1976, De Arbeiderspers, Amsterdam, 239p.
Bakoenin De internationale broederschap ?, IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 1, 36p.
Bakoenin Over anarchisme, staat en diktatuur ?, tweede druk (met rectificatie), Anarchistische Uitgaven, Stadskanaal, 50p. A4 + op binnenflap voorstellingstekst anarchisme met verwijzing nr Recht voor Allen
Bakoenin Over anarchisme, staat en diktatuur (Inl. Arthur Lehning), 1975, 4e druk, Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 50p. A4
Bakoenin Politiek der Internationale; woorden aan de jeugd; aan de broeders in Spanje ?, A.U. , ?, 43p.
Bakoenin, Michael Brief aan een fransman 1979, Wereldvenster, Baarn, 132p.
Bakoenin, Michael De hartstocht van de revolte. Een selectie uit de geschriften van Michael Bakoenin 2011, Tumult, Brussel, 199p., pocket
Bakoenin, Michael God & de staat juli 1974, eerste druk, anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 106p.
Bakoenin, Michel God en de Staat verlucht met tekeningen van Erkki Liukku, pop-bedenkingen door Sieg en met een inleiding van Rudy Witese, 1969, De Vlijtige Vlieg, Antwerpen, 92 + 23p., A4
Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en diktatuur 1970?, 1e druk, Anarchistische Uitgaven, Stadskanaal, 50p. A4 + op binnenflap voorstellingstekst anarchisme met verwijzing nr Recht voor Allen, en los blad rectificatie
Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en diktatuur 1970, L.J.C. Boucher, Den Haag, 201p., pocket + stofomslag
Bakoenin, Michael Over anarchisme, staat en diktatuur 1976, Van Gennep, Amsterdam, 135p.
Bakoenine, Michel God en de Staat ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO, serie V, nr 6, 159p., hb
Bakoenine, Michel God en de Staat ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO, serie V, nr 6, 159p., hb
Bakoenine, Michel Nagelaten Werken. 1899, J. Sterringa, Amsterdam, 435p., hb (2 ex., éénmaal herbonden)
Bakounine, Michail God & de staat febr. 1978 (1882), Bas Moreel, Wageningen, 92p.
Bakunine, Michaël De Politiek der Internationale ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 16p.
Bank, J. Th. M. Socialisme 1977, Stichting Burgerschapskunde, ?, Politiek Veelstromenland 6, 50p.
Barbusse, Henri De Hel 1919, 3e druk, Querido, Amsterdam, 255p., hb
Barbusse, Henri Het vuur (dagboek van een escouade) 1918, 3e druk Querido, Amsterdam, 323p., hb
Barbusse, Henri Het vuur (dagboek van een escouade) 1934, Querido, Amsterdam, 289p., hb, pocket
Barbusse, Henri Zeven Oorlogsverhalen, Zeven Aanklachten/ Brieven van het Front (1914-1917) ?, L. Roelandt (vertaler), Mere bij Aalst, 137p. + foto's
Bartelsman, Jan; van den Brink, Annemieke & Frieswijk, Johan Gansch het Raderwerk begeleidingsbrochure bij het toneelstuk van De Nieuwe Komedie over de spoorwegstakingen van 1903, 1977, Bzzt^oh, Den Haag, 40p. A4
Barrué, Jean Anarchisme Nu 1973, Anarchistiese Uitgeven, Amsterdam, 108p.
Basjan & Geert Het Beeldenrijk: over stralingsangst en ruimteverlangen 1985, (onder auspiciën van de Stichting ter Bevordering van de illegale Wetenschap), Raket en Lont, Amsterdam, 178p.
Bax, W. & Nieuwenhuis, F. Domela Debat over Het wezenlijk belang der Arbeiders, tusschen de heeren W. Bax, predikant te Zaandam en F. Domela Nieuwenhuis, lid der Tweede Kamer, gehouden te Zandam, den 21sten Mei 1890 1890?, Bos & C°, Amsterdam, 24p.
Becker, F & Frieswijk, J. Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958 1976, Sunschrift 101, Nijmegen, 351p.
Bedeaux, J. & Fraanje, K.A. Rhapsoden zangen in modern gewaad ?, Het Rode Boek, Rotterdam, brochure, pocket
Bedeaux, J. & Fraanje, K.A. Rhapsoden zangen in modern gewaad reprint de As, 1991
Bellamy, Edw. Gelijkheid voor allen 1935, nieuwe bewerking, Gebroeders Cohen, Amsterdam, 252p. Hb, met stofomslag
Bellamy, Edw. Gelijkheid voor allen 1938, nieuwe bewerking, Gebroeders Cohen, Amsterdam, 252p. hb
Bellamy, Edw. In het jaar 2000 1936, 8e druk, E.& M.Cohen, Amsterdam, 190p. hb
Bellamy, Edward Economische gelijkheid 1946, Phoenix, Bussum, 443p hb met stofomslag
Bellamy, Edward Terugblik uit het jaar 2000. 1950, 11e druk, Stichting Centrale Asministratie Bellamy, Ede, 236p., hb
Bellegarique, Anselme Tegen de Volksvertegenwoordiging. Manifesten 1848-1850 1979, Wereldvenster Baarn, Archiefreeks nr4, 152p.
Belot, Adolphe Liefde en misleiding ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie VII, nr. 12, 208p., hb
Bennink, G. & Stork Het Uitzuiger-Proces. Verdedigingsrede uitgesproken op 3 Mei 1887 door G. Bennink tegen Stork 1887, B. Liebers & C°, s- Hage, 20p.
Bentlage, André; Hazekamp, Arie & Jansen, J.H. Anarchistiese kritiek op de bestaande maatschappij. Inleiding in de politiek theorie van het anarchisme 1984, scriptie, Nijmegen, 102p. A4
Bentz van den Berg, Marco; de Jong, Simen; Kalma, Paul & Triep, André Relmakers vernielen auto's. Verslaggeving en gebrek aan verslaggeving in de Nederlandse dagbladpers van de gebeurtenissen te Amsterdam in de week van 22 t/m 26 oktober 1968 1968, Werkgroep Krant, Amsterdam, 28p. A4
Berdjajew, Nicolaas De nieuwe middeleeuwen. Beschouwingen over het lot van Rusland en Europa 1935?, bij de boekengilde Die Poorte, Antwerpen, 184p, hb, pocket
Berdjajew, Nicolai Beteekenis en oorsprong van het Russische Communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische Communisme. 1939, "De Spieghel"/ "Het Kompas", Amsterdam/ Antwerpen, 206p., hb en stofomslag
Berdjajew, Nicolai Beteekenis en oorsprong van het Russische Communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische Communisme. 1948 (oorspr. 1939), met nieuw nawoord van de schrijver, L.J. Veen/ "Het Kompas", Amsterdam/ Antwerpen, 211p., hb met stofomslag
Berdjajew, Nicolai Het Russische denken in de XIXe & XXe eeuw. Aspecten en perspectieven 1947, De Bezige Bij, Amsterdam, 248p., hb met stofomslag
Berendsen, Hans & Weeda, Rik Uit de vonk zal de vlam oplaaien 1980, "Volharding", Groningen, 157p.
Berkhout, C. (ex-officier van het Leger des Heils) Van Heilsoldaat tot Anarchist z.j., Bureau van uitgave: G. Rijnders, Amsterdam, 16p.
Berkman, Alexander ABC van het anarchisme 1980, Spreeuw, 227p.
Berkman, Alexander De opstand van Kronstadt 1982, Zwarte Bibliotheek, Haarlem, 94p.
Berkman, Alexander Gevangenisherinneringen van een anarchist (Inl; 1970 Paul Goodman), 1981, Wereldvenster Bussum, 412p.
Berkman, Alexander Het Russische Treurspel. - Hoe de Boljewiki de revolutie vermoordden. inleiding: Emma Goldman, 1922, Libertas, Amsterdam, 60p., gewoon ex. en hb (achteraf ingebonden)
Berkman, Alexander Het sociaal-anarchisme. ?, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 292p., hb
Berlin, Isaiah Russische denkers 1981, De Arbeiderspers, Amsterdam, 436p.
Berneri, C. Kerk en Prostitutie ?, "De Korenaar", Aalst, 29p., vertaling: W.J.M. van Vliet
Bervoets, Jan Onder Andere Associatie 1989, eigen uitgave, Arnhem, 47p.
Bey, Hakim De Tijdelijke Autonome Zone (TAZ) & Immediastische Essays. 1994, Ravijn, Amsterdam, 104p., pocket
Bey, Hakim Immediatisme ?, ?, 52p.
Bey, Hakim Ontologisch anarchisme - vlugschriften 1999, Stichting Wereldbak, Amsterdam, 51p. A6 + los blad errata
Bierce, Ambrose Satans groot woordenboek 1969, Meulenhoff, Amsterdam, 144p., samenstelling, vertaling en nawoord: Else Hoog
Bilwet Media-archief
Binneveld, J.M.W. Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e eeuw 1978? Martinus Nijhoff, Den Haag, 207 + 6p.
Bisschop , Annelies; Brandt, Fred; Hart, Wim 't; Hielkema, Margriet; Koster, Annette; Ming, Hanneke; Rhebergen, Phil; Schilder, Marian; Steen, Pieter van der; Stoffels, Hyme & Wolf, Lies de Overzicht van de radenbeweging en radengedachte tot ongeveer 1921 in Rusland, Duitsland, Engeland en Italie Syllabus van doctoraal werkcollege Contemporaine geschiedenis. Inl Prof Lademacher, kursusjaar 1974/1975, Vrije Universiteit, Amsterdam, 169p. A4
Bjorneboe, Jens Het ogenblik van de vrijheid. Roman 1980, Meulenhoff, Amsterdam, 204p.
Blom, Joop; van Houcke, Stan; Lieffering, Thijs & Verrijn Stuart, Heikelien De Vondelstraat. Verslagen van Radio STAD 29 februari - 3 maart 1980 1980, Van Gennep, Amsterdam,199p.
Blom, Ron De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een 'libertair-socialistische' partij (1918-1928) 2007, Eburon, Delft, 308p.
Blom, Ron & Kleyn, Leo de Racisme en militarisme. Zwarte soldatein blanke legers 1986?, Kronstadt Kollektief/ Rebel, Boskoop/ Amsterdam, 75p.
Blond, Georges Het grote leger achter de zwarte vlag: geschiedenis van het anarchisme 1973, ‘Westfriesland’, Hoorn, 364p., hb met stofomslag
Blum, Isabella Tien beroemde vrouwen 1923, maandelijks bijvoegsel aan De Wilde Roos, jtg. 1, n° 8, Brussel, 73p., A6
Boehmer, Konrad & Regtien, Ton Van provo naar oranje vrijstaat 1970, Sun -Sua, Amsterdam/ Nijmegen, 76p.
Boeke-Cadbury, Beatrice Het leven van Kees Boeke 1971, J. Muusses, Purmerend, 159p.
Boeke, Kees kindergemeenschap. Ervaringen en perspectieven van "De Werkplaats" te Bilthoven, gevolgd door "Kindergemeenschappen"… ook voor de opleiding 1974 (oorspr. 1934), Klaas Woudt, Zaandijk, 232p.
Boenders, Frans De volle vrijheid: ideologie en geschiedenis van het anarchisme 1978 (1976), Manteau, Brussel & Den Haag, 183p.
Boenders, Frans Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken 1980, Elsevier Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 162p.
Boenders, Frans Sprekend gedacht. Interviews 1980, Wereldvenster, Bussum, 224p.
Boer, Dirk De waarheid over het Roode Kruis 19??, Jongeren Vredes Actie, Groningen, 11 p.; 22 cm, 2e druk
Bois, Yve-Alain Arthur Lehning en Mondriaan. Hun vriendschap en correspondentie 1984, Van Gennep, Amsterdam,136p., >A5
Bojer, Johan De honger naar geluk. Noorsche roman november 1930, BOO, Zandvoort, 200p.
Bokhove, H. Prof. In de Weet-niet-kunde ?, N.G.V.S?, Hengelo(o), 20p.
Bölshe, W. De Afstamming van den mensch en De Stamboom der dieren De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie IX, n° 3, 212p. Hb
Bomans, J.B. Troelstra's avontuur en de katholieken (week van tien tot zeventien november 1918) 9 Dec. 1918, tweede vermeerderde druk, NV. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, 52p.
Bond Werkschuw Tuig Diskussie werketiek 1980, Bond Werkschuw Tuig, Utrecht, uitgeverij De Slapende Hond, 49p. + (los) strip: Jezus is terug op aarde.. bij het GAK
Bons, André & Janssen, Raf Het gelukkige einde van de verzorgingsstaat: Vanzelfsprekendheden, twijfels en alternatieven in een maatschappelijk debat 1996, CISO, Utrecht, 88p.
Bonte, Eddy Het cirkus van vuile mong en de vieze gasten 1981, Kritak, Leuven, 96p. <A4
Bookchin, Murray Ekologie en anarchisme 1977, Anarchistisch Kollektief Utrecht, 130p.
Bookchin, Murray Zelfbestuur en de nieuwe technologie 1980, Bas Moreel, Wageningen, 23p.
Boon, Louis Paul De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700 1965, 2e druk, (oorspr. 1957), ABC-boeken, Amsterdam, 247p., illustraties: W.L.Bouthoorn,
Boon, Louis Paul De bende van Jan de Lichte/ De zoon van Jan de Lichte 1979, De Arbeiderspers/ Em. Querido, Amsterdam, 371p., hb en stofomslag
Boon, Louis Paul Pieter Daens 1980, 7e druk, Querido, Amsterdam, 661p.
Boonstra, J.M. "Wat óns heilig is!!" Rede gehouden voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging 1934, De Jongh, Antwerpen, 21p. A6
Boonzajer Flaes, Rob & Ramondt, Joop Autoriteit en democratie: Arbeiderszelfbestuur in rijke en arme Joegoslavische ondernemingen 1974, Universitaire Pers, Rotterdam, 308 + 12p.
Boot, T. Voor Hoofd en Hart. Vrijheidszangen. Tweede bundel 1906, L. De Boer, Amsterdam, 60p.
Börger, A. Macht en Vrijheid! 1935, Genootschap "Cultuur", Amsterdam, 24p.
Börger, J. Anarchisme, nihilisme 1993 (oorspr. 1946), heruitrgave, de As, Moerkapelle, 62p.
Börger, J. Communisme, Anarchisme, Nihilisme 1993 reprint (oorspr. Logos 1932), Moerkapelle, 21p.
Börger, J. De Universeel-Culturele Betekenis der Evangeliën 1993 reprint (oorspr. Logos 1938), Moerkapelle, 118p.
Borggreve, Eric anarchisme 1976, Blue Movement, Velp, blauwbekboek nr. 217p. A4
Borren, K.A. Waarom hun God ons is tot spot 1929, "De Dageraad", Amsterdam, 8p.
Bos, Dennis Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894. 2001, Bert Bakker, Amsterdam, 444p.
Boshart, Maud Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de "Zeven provincien" Naar gegevens van Maud Boshart, oud-korporaal-machinist bij de Nederlandse marine. 1949, Brochurehandel CPN, Amsterdam, 47 p.
Bosman, F. Socialisten op den terugtocht. Is de brochure van Mr. J.E.W. Duys incidenteel? s.a., Rev. Soc. Partij in Ned., Amsterdam, 15 p., Vlugschrift no. 3
Bot, L.J. Nederland in de mist. 1947, Nederlandse Bond van Vrije Socialisten, Amsterdam, 32p.
Boucher Het Radencommunisme zie: Collectief het Radencommunisme
Bouman, P.J. Uit het levenswerk van H.P.G. Quack 1955, H.J. Paris, Amsterdam, 171p., hb
Brailsford, H.N. De oorlog van staal en goud. Eene studie omtrent den gewapenden vrede 1914, W.J.Thieme, Zutphen, 307 + 14p., hb
Brailsford, H.N. Het socialisme -nu! 1927, EM. Querido, Amsterdam, 185p., 2 ex, gewoon en hb
Brailsford, H.N. Hoe Lang Nog? Een boek over deze verdwaasde wereld en haar behoefte aan eenheid 1929, W.J.Thieme & C°, Zutphen, 355 +7p. Hb
Brailsford, Henry Noel Bezit of vrede? 1935, W.J.Thieme, Zutphen, 428 + 8p., hb met stofomslag
Brenan, Gerald Het Spaanse labyrinth. Een overzicht van de sociale en politiek achtergrond van de burgeroorlog 1947, G. A. van Oorschot, Amsterdam, 471p., hb
Brendel, Cajo Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme 1970, SUN Nijmegen, 204p.
Brendel, Cajo Revolutie en contrarevolutie in Spanje: een analyse 1977, Wereldvenster, Baarn, 416p.
Brendel, Cajo Stellingen over de Chinese revolutie 1974?, Daad en gedachte/ Radensocialistische groep, Amsterdam/ Dendermonde, 63p. A4
Brener Een ondergezeken pistool
Brinkman, Maarten Socialisme 1986, Stichting Burgerschapskunde, Leiden, Politiek Veelstromenland, 64p.
Brinton, Maurice De bolsjewiki en het arbeiderszelfbestuur 1917 - 1921. 2005 (oorspr. 1982, 1970), De Dolle Hond, Amsterdam, 141p.
Brockway, Fenner & Mullally, Frederic De dood betaalt dividend 1947, Plutarchus, Amsterdam, 270p., hb, pocket
Brommert jr., J. "Licht in de Duisternis" (geschreven in de gevangenis) 1917, I.A.M.V., Amsterdam, 12p., voorwoord N. J. C. Schermerhorn
Brongersma, E. Voorproef in Spanje 1919- 1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid 1946, Het Spectrum, Utrecht/ Brussel, 242p. + kaarten, hb
Bros, Lisette; Euwens, Magdalena; van den Nieuwenhof, Rombout; Overvliet, Hansj; Peeters, Ger & Vervest, Marie-José (red.) … Of geweld zal worden gebruikt. Repressie in Nederland. ?, de Haktol, Nijmegen, 135p.
Brouwer, J. De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen 1936, Paul Brand, Hilversum, 95p.
Brouwer, J. Het mysterie van Spanje. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje 1946, 2e druk, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 244p., hb
Brug, Luuk; van Harten, Marten; Sturm, Johan & Wielenga, Friso (red.) Geschiedenis en Bevrijding. De bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu. 1980, Sjaloom, 204p.
Brugmans, Hk Opstandig Catalonië. 1930, De Wilde Roos, Brussel, 39p.
Brugmans, I.J. de arbeidende klasse in nederland in de 19e eeuw (1813-1870) 1967, 7e druk, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, Aula 13, 291p., pocket
Bruin, Ger Op socialisten, sluit de rijen! ?, Minerva, Amsterdam, pocket, 192p.
Bruintjes, Geert Socialisme in Groningen 1881-1894 1981, Van Gennep, Amsterdam, 151p.
Buber, Martin Paden in Utopia. Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij 1972, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 184p.
Büchner, L. Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer 1894?; De Dageraad, Amsterdam, 232 + 16p. (mooie omslagtekening)
Büchner, Ludwig Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer 1894, "De Dageraad", Amsterdam, 232 + 16p., hb, achteraf ingebonden (met fout op de rug: Brüchner, uitgever overstempeld met: Bureau van Uitgave De Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam)
Büchner, L. Leven en Gezondheid. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr 12, 148p., hb
Büchner, Ludwig Materialisme. Kracht en Stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer De Roode bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VIII, n° 12, 227p. Hb
Büchner, Ludwig Materialisme. Kracht en Stof. Grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer ?, 4e druk, BOO, Zandvoort, 234p., hb
Buckman, Peter (red.) Het onderwijs is ook niet alles (o.a; met bijdragen van Ivan Illich en Colin Ward), 1973, Wereldvenster, Baarn, 166p., pocket
Bultsma, Volkert & Van der Tuin, Evert Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940 1980, Anarchistische Uitgaven, amsterdam, 203p.
Burger, Jan Erik Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918 1983, Van Gnnep, Amsterdam, 167p.
Buro Studium Generale Clara Wichmann. Herdenkingsprogramma september-oktober 1985 1985, Buro Studium Generale, RU Utrecht, 120p. A4
Buschman, Marten Tussen revolutie en modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907 1993, Amrit, Den Haag, 143p.
Buskes, J.J. & Rost, Nico Daar gaat een dominee voorbij' 1965, Moussault, Asterdam, 190p. (met bijdrage van Anton Constandse)
Butterworth, Alex De wereld die er nooit kwam. Een geschiedenis van het anarchisme 2011, Atheneum/ Polak & Van Gennep, Amsterdam, 605p.
Bymholt, B. Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (1894) 1975/76 (oorspr. 1894), Van Gennep, Amsterdam, 2 delen, 809p., pocket
cdrom Anarchy is Order #3 2004, AO, Leuven

Christiana: liefde en geweld 1977, Spartacus bond, Amsterdam, 44p. A4

Christus of Franco. Naar aanleiding van den gemeenschappelijken brief der Spaansche Bisshoppen 1937?, De Vrije Pers, Bussum, 34p. + 2 foto's

Clara Wichmann herdacht met een voorwoord van Hetty C. Passchier-Meijer 1985, Stichting Pamflet, Den Bosch, 12 p., 21 cm

De Commune van Parijs 1871 in boek en beeld 1971, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 96 + 7p. + ill. (catalogus tentoonstellin)

Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-delegatie 1921, Nationaal Arbeids-Secretaiaat in Nederland, Amsterdam, 24p.

Cyclus anarchisme nov. 1975 - febr. 1976, studium generale, Katholieke Hogeschool Tilburg, 84p. (teksten van Constandse, Lehning, R. de Jong en Paul Hoebink)
Cabo, A. Li Tse's anarchisme 1962, De Vrije, Rotterdam, 46p.
Camacho, Marcelino De Spaanse vakbeweging en de Comisiones Obreras. Gesprekken in de gevangenis 1976, SUA, Amsterdam, 93p., pocket
Campfens, Mies De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1984, Van Gennep, Amsterdam, 294p.
Campfens, Mies; Schrevel, Margreet & Tichelman, Fritjof (red.) Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging. 1985, Van Gennep, Amsterdam, 239p.
Case, Jules Gekochte liefde. Parijsche roman ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO Serie X, nr. 4, 208p., hb
Chomsky, Noam De macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen 1970, Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 320p.
Chomsky, Noam Intellectuals and the State/ De intellectuelen en de staat: Johan Huizinga-lezing 1977 1978, Het Wereldvenster, Baarn, 79p.
Chorus, Boudewijn als op ons geschoten wordt… Gewapend verzet in de BRD 1985 (1978), 3e druk, Stg Pamflet, Den Bosch, 160p.
Chorus, Boudewijn als op ons geschoten wordt… Gewapend verzet in de BRD 1978, Stichting Pamflet, Groningen, 147p.
Chorus, Boudewijn; van Houcke, Stan & Stuart, Heikelien Verrijn De colonne eenmaal in beweging. Oproerpolitie in Nederland 1981, Pamflet, Leeuwarden, 132p., pocket
Clark, Howard; Crown, Sheryl; Mckee, Angela & Macpherson, Hugh Geweldloze aktie voorbereiden. Toegespitst op akties tegen kernenergie en kernwapens 1986, SVAG, Zwolle, brochure reeks aktieve geweldloosheid nr 4, 88p.
Clark, John Wat is anarchisme 1989, De Zwarte Drukker, Tilburg, 22p.
Clark, John Wat is anarchisme sa [1988], ASO [anarchistisch studenten overleg], Amsterdam, 22 p, overdruk uit de AS 50/51/52
Clodd, Edward De geschiedenis van den oorspronkelijken mensch. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, nr 6, 159p., hb
Coenraads, Ed. Fakkeldragers 1923?, Nieuwe Romans, My tot verspreiding van goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 366p., hb
Cohen, Alexander Een andersdenkende. Samengesteld & ingeleid door Max Nord zie: Geschriften van een andersdenkende (= titel binnenin op schutsblad)
Cohen, Alexander Brieven 1881-1961 bezorgd door Ronald Spoor, 1997, Prometheus, Amsterdam, 1009p., hb
Cohen, Alexander Geschriften van een andersdenkende: bloemlezing uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Max Nomad, ?, Meulenhoff, Amsterdam, pocket, 176p.
Cohen, Alexander In Opstand 1931?, Andries Blitz, Amsterdam, 256p., hb
Cohen, Alexander In Opstand 19 76 (oorspr. 1931), Van Oorschot, Amsterdam, 232p.
Cohen, Alexander Uiterst links: journalistiek werk 1887 - 1896/ Uiterst rechts: journalistiek werk 1906 - 1920 1980/1981, De Engelbewaarder 19 & 22, Amsterdam, 200p./231p. (twee stuks)
Cohen, Alexander Van anarchist tot monarchist twee delen, 1961, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 350p. samen, met stofomslag
Cohen, J.W.B. (Ned. Herv. Predikant te Dokkum) De boosaardige geesten in het luchtruim. Preek n.a.v luchtbeschermingsoefeningen uitgesproken in de groote kerk te Dokkum op 8 maart 1936 1936, ?, Dokkum, 16 p.
Cohn-Bendit, Dany In de ban van de revolutie: omzien naar de jaren ‘60. 1986, Van Gennep, Amsterdam, 144p.
Cohn-Bendit, Daniêl De grote bazaar. Wat er in de links-progressieve beweging te koop is 1978, Meulenhoff, Amsterdam, 143p.
Cohn-Bendit, Gabriel en Daniel Linksradicalisme, remedie tegen een verkalkt communisme 1969, Meulenhoff, Amsterdam, 282p.
Collectief/ Het Radencommunisme Het Radencommunisme: grondbeginselen van communistische productie en distributie ? (oorspr.1931), serie Manifesten, L.J.C.Boucher, Den Haag, 283p.
Coltof, S.W. Verzamelde opstellen juli 1932, BOO, Zandvoort, 208p., hb
Constandse, A.L. 120 jaar vrijdenkers beweging. De Dageraad/ De Vrije Gedachte okt. 1976, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 16p.
Constandse, A.L. Achter de schermen van de diplomatie: de achtergronden van de wereldpolitiek sedert 1933 1959, Meulenhoff pocket 49, Amsterdam, 191p.
Constandse, A.L. Anarchisme (oorspr. "De Albatros", Den Haag) reprint De As , Moerkapelle, 14p.
Constandse, A.L. Anarchisme 1929, De Albatros, Den Haag , 14 pag.
Constandse, A.L. Anarchisme 1977, Stichting Burgerschapkunde, Politiek Veelstromenland 3, 36p.
Constandse, A.L. Anarchisme 1989, reprint De As, Moerkapelle, 14p.
Constandse, A.L. Anarchisme van de daad van 1848 tot heden 1969, Kruseman, Den Haag, 191p.(2X, verschillende drukken)
Constandse, A.L. Arische Cultuur of Pruisendom 1935, De Jongh, Antwerpen, Populaire Reeks n° 7/10, 91p.
Constandse, A.L. Atheïstische studies 1929, "De Albatros", Den Haag, brochures in één band uitgegeven: Hedendaags bijgeloof: spiritisme en theosofie (1929, 32p.), Heeft Jezus gelefd? (14p.); De Onzedelijkheid der Christelijke Huwelijksmoraal (15p.); Godsdienst is Opium voor het Volk (dec. 1929, 15p.)
Constandse, A.L. Bellamy, het jaar 2000 en de arbeidersklasse febr. 1936, "De Albatros", Den Haag, nt genummerd
Constandse, A.L. Christus en de romantiek 1927, “Orion”, 's-Gravenhage, 48p.
Constandse, A.L. Chroestjow 1966, tweede herziene druk, Kruseman, Den Haag, serie Kopstukken uit de twintigste eeuw 13, 96p. Pocket
Constandse, A.L. Chroestsjow 1963, serie kopstukken uit de 20ste eeuw 13, Kruseman, Den Haag, 95p., pocket, hb
Constandse, A.L. Crisis, Christendom en Jodenvervolging 1933, De Albatros, Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Crisis, Oorlog, Revolutie 1932, De Albatros, 15p.
Constandse, A.L. Cuba: dictators en rebellen. 1964, J.A. Boom & zoon, Meppel, 267p., hb, met stofomslag
Constandse, A.L. De autobandieten 1977, 2e herziene druk, Pamflet, Groningen, 131p.
Constandse, A.L. De autobandieten/ Bonnotgroep 1936, BOO, Zandvoort, 154p., hb
Constandse, A.L. De Ellende der Religie. Strijdschrift tegen "De Middaghoogte" en Dr. A.H. de Hartog 1923, "Alarm", Den Haag, 20p.
Constandse, A.L. De jaren der verleugening: Internationale politiek sinds 1945 1976 (1975), uitgeverij Contact, Amsterdam, 240p.
Constandse, A.L. De mythe van Jezus Christus ?, (oorspr. 1967, artikel in bundel 'Jezus van Nazareth'), N.G.V.S., Appelscha, 10p.
Constandse, A.L. De Onzedelijkheid der Christelijke Huwelijksmoraal 1929, De Albatros, Den Haag, 15p.
Constandse, A.L. De paus in Nederland. Een ongewenste gast 1985, derde druk, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 33p.
Constandse, A.L. De Revolutie die nadert 1931, Verbond van Alarmgroepen "De Hooiboot", Amsterdam, 16p.
Constandse, A.L. De S.D.A.P. en de Dienstweigering: Antwoord aan Ir. J.W. Albarda 1927, Alarm, 3e jrg., n° 11, 16p.
Constandse, A.L. De Schande. Roman 1928, 1e druk, De Albatros, Den Haag, 188p., hb
Constandse, A.L. De Schande. Roman 1928, De Albatros, Den Haag, 188p.
Constandse, A.L. De Schande. Roman 1928?, 2e druk, De Albatros, Den Haag, 188p., hb
Constandse, A.L. De Vrije Mens in een leefbare wereld 1974, Pamflet Driebergen, 19p.
Constandse, A.L. De waarheid over Rusland 1925, "Alarm", Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. De zelfvernietiging van het protestantisme 1926, N.H. Luigies & Zonen, Rotterdam, 122p., hb
Constandse, A.L. De zelfvernietiging van het protestantisme 1993, reprint, De As
Constandse, A.L. Dertig Jaar Sowjet-politiek 1947, Uitgeverij Plutarchus, 208p. hb
Constandse, A.L. Dynastie van staal: 150 jaar Krupp. 1961, Meulenhoff, Amsterdam, 189p., pocket, herdruk
Constandse, A.L. Europa's Ondergang in Bijgeloof en Fascisme 1934, De Albatros, Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Geen Godsdienst.. Wat Dan? Ons antwoord aan de wereldraad der kerken 1948, De Dageraad, Amsterdam, 24p.
Constandse, A.L. Geschiedenis van het humanisme in Nederland 1967, Kruseman, Den Haag, 190p.
Constandse, A.L. God, Gezin, Gezag 1932? "De Albatros, Den Haag, 15p.
Constandse, A.L. Godsdienst en Zedelijkheid. Hoofdstuk 9 van de "Grondslagen van het Atheïsme" 1926, , , pp. 257-288
Constandse, A.L. Godsdienst is Opium voor het Volk (1930), De Albatros, Den Haag, 15p.
Constandse, A.L. Godsdienstvervolging In Rusland? 1930, De Albatros, Den Haag, 8p.
Constandse, A.L. Grondslagen van het anarchisme 1938, F.A.N., Rotterdam, 232p., hb + stofomslag
Constandse, A.L. Grondslagen van het Atheïsme 1926, Luigis & zonen, Amsterdam, 320p., hb
Constandse, A.L. Grondslagen van het Atheïsme 1926, Luigis & zonen, Amsterdam, 320p., hb (geplastifieerd)
Constandse, A.L. Hedendaags Bijgeloof: Spiritisme en Theosofie 1929, De Albatros, Den Haag, 32p.
Constandse, A.L. Heeft Jezus Geleefd? ? (2e druk), De Albatros, Den Haag, 14p. (2x)
Constandse, A.L. Heinrich Heine als dichter en denker 1928, “Orion”, 's-Gravenhage, 48p.
Constandse, A.L. Heinrich Heine als dichter en denker reprint 1990 (oorspr. 1928, uitgeverij "Orion", Den Haag ), De As, Moerkapelle, 48p.,
Constandse, A.L. Hendrik Ibsen en het Derde Rijk 1828 - 1928 1927, "Orion", Den Haag, 52p.
Constandse, A.L. Het Heilig Jaar: Petrus en Rome 1949, De Dageraad, Amsterdam, 18p.
Constandse, A.L. Het lot belooft geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw 1960, Meulenhoff, Amsterdam, 278p. Hb en stofomslag
Constandse, A.L. Het plan van den arbeid : een kritiek door A. L. Constandse 1935?, "De Albatros", Den Haag , 15 pag.
Constandse, A.L. Het probleem van de dood 1946?, "De Dageraad", Amsterdam, 12p.
Constandse, A.L. Huwelijk en Liefde 1926, (hfdst. 6 van Grondslagen van het Atheïsme), ?, 16p.
Constandse, A.L. Huwelijken worden Gesloten in de Hemel. Naar aanleiding van het verboden tooneelspel van W. Hasenclever 1939, De Albatros, Den Haag, 13p.
Constandse, A.L. Ideologie en politiek ?, De Humanistische Pers, Utrecht, Oriëntatie, serie Mens en politiek 3, 31p. A6
Constandse, A.L. Indo-China: relaas van een tragedie. Feiten over Vietnam Voor het comité Kunstenaars voor Vietnam 1971, De Bezige Bij, Amsterdam, 94p.
Constandse, A.L. Is de Techniek een Vloek? 1935, De Albatros, Den Haag, 13p.
Constandse, A.L. Joegoslavië: Land, Volk, Cultuur 1968, 2e druk (oorspr. 1964), Het Wereldvenster, Baarn, 216p. + foto's, met nieuw nawoord, hb
Constandse, A.L. John F.Kennedy 1965, Kruseman Den Haag, Kopstukken uit de twintigste eeuw, 95p., pocket
Constandse, A.L. Josip Broz Tito 1962, serie kopstukken uit de 20ste eeuw, Kruseman, Den Haag, 93p., pocket
Constandse, A.L. Josip Broz Tito. Portret van een staatsman 1977, tweede verbetrde en bigewerkte druk, Kruseman, Den Haag, 110p.
Constandse, A.L. Kan er een God zijn? ?, Vrijdenkersvereeniging "Francisco Ferrer", Deurne, 12p. (2 versies)
Constandse, A.L. Kan er een God zijn? z.j., "Alarm", Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Kort Begrip der Vrije Gedachte 1950, De Dageraad, Amsterdam, 24p.
Constandse, A.L. Kruis of hakenkruis: De Kerkstrijd in Duitsland 1938?, "De Albatros", Den Haag, 15p.
Constandse, A.L. Leo Tolstoi als Revolutionair z.j., "De Albatros", Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Leven de Dooden? ?, De Dageraad, Amsterdam, 19p., 2 ex.
Constandse, A.L. Leven op een vulkaan. Pessimisme als bron voor idealisme 1982, Humanistisch Verbond, Utrecht, 16p.
Constandse, A.L. Leven op een vulkaan. Pessimisme als bron voor idealisme 1983, 2e druk, Humanistisch Verbond, Utrecht, 16p.
Constandse, A.L. Ludwig Feuerbach en zijn critiek op het christendom 1951, De Dageraad, Amsterdam, 38p.
Constandse, A.L. Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het atheïsme ?, De Dageraad/ N.H. Luigis & zonen, Rotterdam, 34p.
Constandse, A.L. Mao Tse-toeng 1972, Kruseman, Den Haag, 85p., pocket
Constandse, A.L. Met Moskou ten oorlog? 1936?, "De Albatros", Den Haag, 32p.
Constandse, A.L. Multatuli als hervormer (14p.); De muiterij in Indonesië ( 1933, 14p.), De bevrijding van het denken (pp. 11-31); Huwelijken worden gesloten in den Hemel (13p.) bundel brochures in harde kaft
Constandse, A.L. Multatuli als Hervormer 1887-1937 1937, uitgave mmv het "Multatuli-Museum" door den Schrijver, 14p. (2 ex., verschillende kleur kaft)
Constandse, A.L. Multatuli en Spinoza 1977, Geschriften van het Multatuli-genootschap XV, 26p.
Constandse, A.L. Nederland, God en Oranje 1932, De Albatros, Den Haag, 15p.
Constandse, A.L. Rood Fascisme 1937, De Albatros, Den Haag, 24p.
Constandse, A.L. Sexualiteit en Levensleer: de sexuele en politieke psychologie van Dr. W.Reich ?, "De Ploeger", Amsterdam, 64p. Hb
Constandse, A.L. Sexualiteit en Levensleer. De sexuele en politieke psychologie naar Dr. W. Reich ?, “Het Lichtschip”, Antwerpen/ Amsterdam, 64p., hb
Constandse, A.L. Sexualiteit en levensleer. De sexuele en politieke psychologie van Dr. W. Reich 1976?, reprint, Kritiese Uitgeverij Tilburg, 64p.
Constandse, A.L. Sexuele Nood en Fascisme 1935, De Alabatros, Den Haag, 14p.
Constandse, A.L. Spinoza en het Atheïsme 1932, De Dageraad, Amsterdam, 16p.
Constandse, A.L. Van Calvijn tot Colijn 1933, De Albatros, Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Van Ebert tot Hitler 1933?, "De Albatros", Den Haag, 14p.
Constandse, A.L. Verloren Illusies en Blijvende Idealen 1934, De Dageraad, Rotterdam, 15p.
Constandse, A.L. Waarheen Gaat Rusland? 1932, De Albatros, Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Wat drijft Mussolini? 1935, De Albatros, Den Haag, 16p.
Constandse, A.L. Weg met de Vakorganisaties 1922, H.C. Huber, Rotterdam, 24p.
Constandse, A.L. Welke partijen zullen Ontwapenen? 1925, IAMV, Amsterdam, 19p.
Constandse, A.L. Willem de Zwijger. De Indonesische muiters en de S.D.A.P. 1933, De Albatros, Den Haag, 19p.
Constandse, Anton Achter de schermen van de diplomatie: de achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen 1976, 2e herziene druk, Meulenhoff, Amsterdam, 189p.
Constandse, Anton Anarchisme van de daad 1980, 6e druk, Pamflet, Amsterdam, 190p.
Constandse, Anton Anarchisme van de daad van 1848 tot heden 1975, 4e druk, Pamflet, Groningen 192p.
Constandse, Anton Anarchisme van de daad van 1848 tot heden 1978, 5e druk, Pamflet, Groningen 190p.
Constandse, Anton Anarchisme: inspiratie tot vrijheid: essays 1981 (1979), Meulenhoff, Amsterdam, 217p.
Constandse, Anton Bevrijding door Verachting. Essays 1976, Meulenhoff, Amsterdam 175p.
Constandse, Anton De Alarmisten, 1918-1933 (politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand) 1975, Meulenhoff, Amsterdam, 160p.
Constandse, Anton De bron waaruit ik gedronken heb: Herinneringen van een vrijdenker 1985, Meulenhoff, Amsterdam, 149p.
Constandse, Anton De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker 2009, Kelderuitgeverij, Utrecht, 128p.
Constandse, Anton De derde wereldoorlog, analyse van de voorbereidingen 1980, Pamflet Amsterdam, 80p., pocket
Constandse, Anton De Vrije Mens in een leefbare wereld 1974, Pamflet Driebergen, 19p., luxe vesrie
Constandse, Anton Eros - de waan der zinnen: essays 1977, Meulenhoff, Amsterdam, 168p.
Constandse, Anton Geen morgenrood: beeld en balans van onze eeuw 1975, 2e vermeerderde druk, (oorspr. 1960: Het lot belooft geen morgenrood), Meulenhoff, Amsterdam, 268p.
Constandse, Anton Grondgedachten van het atheïsme 1985, 3e druk (herschreven versie 1978), De Vrije Gedachte, Rotterdam, 195p.
Constandse, Anton Grondgedachten van het atheïsme. 1978, herschreven druk, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 195p.
Constandse, Anton Grondslagen van het anarchisme 1976, 3e druk (oorspr. 1938), Pamflet, Groningen, 232p.
Constandse, Anton Het atheïsme als sociaal ideaal mei 1981, overdruk uit kultuurleven, pp. 358-364
Constandse, Anton Het Soevereine Ik: Het Individualisme van Lao-tze tot Friedrich Nietzsche 1983, Meulenhoff, Amsterdam, 190p.
Constandse, Anton Het Weerbarstige Woord: essays 1981, Meulenhoff, Amsterdam, 203p.
Constandse, Anton Michael Bakoenin: Russisch Rebel. Een biografie 1980, 3e druk (oorspr. 1948), Pamflet, Amsterdam, 279p.
Constandse, Anton (red) Opstand (1926-1927-1928) Revolutionair Maandblad, 2011, Kelderuitgeverij, Utrecht, A4
Constandse, Anton Oranje zonder mythe 1980, Pamflet; Amsterdam, 78p., pocket
Constandse, Anton Verantwoording (kleine bibliografie), Anton Constandse tachtig jaar 1979, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 18p.
Constandse, Anton L. Michael Bakoenin: Russisch rebel, een biografie 1948, Holdert & C°, Amsterdam, 279p., hb + stofomslag
Constandse, Doorman, de Hen & Rogier Kiezen zonder keuze: over parlementaire demokratie 1971, Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 126p.
Constandse, Heldring & van ‘t Veer Gelijk krijgen en hebben: Commentaren op Nederlands buitenlandse politiek 1962, kwadraatpocket 11, De bezige bij, Amsterdam, 157p.
Constandse, Lehning, De Jong Anarchisme: 3 lezingen 1979, 2e druk, (oorspr. 1976), Bas Moreel, Wageningen, 56p.
Coördinatie van autonome groepen in Spanje Oproepen uit de gevangenis van Segovia 1981 (1980), De Lantaarn, Amsterdam, 103p.
Coppée, François De schuldige 1939?; BOO, Zandvoort, 2 delen, serie XIII, nr. 5 & 6, 187 + 183p., hb, geïll
Corman, Mathieu Afgoden op den brandstapel. Twee zwervers in opstandig Asturië ?, 2e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam - Sloterdijk, 204p., hb
Cornelissen, Christiaan Het Arbeidsloon. Zijn vormen en zijn wetten 1910, H.J.W.Becht, Amsterdam, 70p.
Cornelissen, Christiaan Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd 1902, H.J.W. Brecht, Amsterdam, 282 + 15p., hb en gewoon ex.
Cornelissen, Christiaan Theorie der waarde. Kritiek op de theorieën van Robertus, Karl Marx, Stanley Jevons en von Böhm-Bawerk 1903, H.J.W Becht, Amsterdam, 375 + 12p.
Cornelissen, Christiaan Verzameling van Internationale Brieven voor het Volksdagblad 1906?, I.I. Samson, s Gravenhage, 48p.
Cornelissen, Harmsen & De Jong De taaie rooie rakkers: een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen 1965, Ambo Utrecht, 317p.
Croiset, Hijman Van Geloof en Ongeloof z.j., "De Dageraad", Amsterdam, 30p.

Het Chaos Computer Boek: over inbreken in computersystemen, wiz-kids, virussen, kunstmatige intelligentie… 1988, Balans, Amsterdam, 200p.
DVD: Anarchy is Order #5 dubbel DVD, 2008?

Darwin voor ieder begrijpelijk gemaakt ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO 1ste serie, N° 6, 174p., hb

Debat tusschen F. Domela Nieuwenhuis en H. Gorter over Sociaal-Demokratie of Anarchisme, gehouden te Enschedé op 8 October 1904 1904?, Twentsche Federatie der S.D.A.P., 81p. A6

Derde Wereld-isme of Socialisme 1981, De Struikrover, Amsterdam, 19p.

Devaluatie: pro en contra. Rapport in opdracht van NVV en SDAP 1935, 3e druk, De Arbeiderspers, Amsterdam, 110p.

De dienstweigering van Dries Brunia met voorwoord van Mr. Hein van Wijk, [1963?], Algemene Nederlandse Vredesactie, Amsterdam , 40 p.

dokumentatiemap anarchisme 1979, vormingsweekend Vrijdenkrsvereniging De Vrije Gedachte, Wijk aan Zee, 11p. A4

Dominee, pastoor of rabbi? Populaire kritiek 1911, L.J. Vermeer, Amsterdam, 46p., overstempeld met Bureau van Uitgave de Roode Bibliotheek, Frederik Hendrikstraat 28, Amsterdam

Door liefde tot haat (Fragment uit "DROOMERS") ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie III, n° 3, 160p., hb

Dynamiet en Pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden. Met documenten z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 16p., Sterringa's 5-cent brochuren III.
Damme, B. De gebroeders Johannes en Adriaan Koerbach. Twee martelaren der vrije gedachte, herdacht 1920, Rotterdam (op voorkaft: "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 32p., hb, achteraf ingebonden
Damme, B. Individu en samenleving of de vrije mensch/ Vier sprookjes ?, De Roode Bibliotheek, amsterdam, 103p., hb
Damme, B. Hoe de geweldige overwonnen werd en 8 andere sprookjes 1935?, Brochurendepot IAMV Piet Rol, Krommenie, 32p., met voorw v N.J.C. Schermerhorn
Davidson, Steef & van Dooren, Wim (samenstellers) anarchisme als levenshouding (2) 1979?, Buro Studium Generale, Utrecht, 158p. A4
Davidson, Steef & Oosterhof, Frans Vrijheid van drukpers? Wat let je! 10 jaar Provo aanplakbiljetten, handleiding zeefdrukken 1975?, Marktzeventien, Enschedé, 55p.
Davidson, Steef (red) Een verzameling strips betrekking hebbende op Het Studentenmiljeu A4
de Boer, A.(secretaris F.D.N. monument- fonds, samenst.) Het ontstaan van het F.D.N. monument: overzicht der werkzaamheden 31 maart 1928 - 31 december 1931 voorw secretaris A. de Boer, s.a., F.D. Nieuwenhuis Monumenten-fonds, Amsterdam , 43 p., met foto's, Met o.a. foto's van de beeldhouwer J. Polet en ontwerpen voor het monument. Tevens opgenomen een financieel verslag
De Boer F. Domela Nieuwenhuis. Gedenkboek over de jaren 1885 en 1887. 1935?, Hoekstra, St. Annaparochie, 68p., gewoon ex en hb (achteraf ingebonden)
de Buch, Leopold & Groen, Bob De verbeelding aan de macht. Revolutie in een industriestaat. 1968, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 255p.
De Canne, Leon De oorlog begon in Spanje 1996, IMAVO, Brussel, 169p.
De Coninck, Albert España, Belgen in de Internationale Brigaden 1972, Frans Masereel Fonds, Brussel, 207p.
De Geus, Marius Organisatietheorie in de Politieke Filosofie 1989, Eburon, Delft, 289 + 12p.
De Graaf, J. e.a. Handboek voor de vredesbeweging. De radicaal-pacifistische stromingen 1954, Nijgh & Van ditmar, 's -Gravenhage,276p., hb en stofomslag
de Groot, A. "De weg tot de kuisheid voert door de nuchterheid" : De Rein Leven Beweging in Nederland, 1901-1930 1983, A. de Groot, Scriptie M.O.-B. Geschiedenis Noordelijke Leergangen, Groningen , 101 p. A4
de Groot, G; & Schoonbeek, Tj Strijdliederen 2 1983, Noordelijk Gewest van Vrij-Socialisten, [Oosterwolde], 40p.
de Groot, Hendrik De Kommunewaarkers 1994?, Boekenfonds- 'Recht voor Allen', Oosterwolde, 83p. A4
de Groot, Henk (samenst.?) Kuutjebuten 1974, ANGOB (Alg. Ned. Geheel onth. Bond), Groningen , 50 p., ill.
De Haas, Jo Anti-militarisme in weerwil van allen en alles ?, Brochurendepot IAMV, 16p.
De Haas, Jo De laatste mannen in burger… ?, I.A.M.V., Krommenie, 16p.
De Haas, Jo De laatste mannen in burger gestencilde uitgave, A4, oorspr. 1939 (heruitgave jaren 70?)
De Haas, Jo De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie 1947, Vrije Soc. Ver. Emmer-Compascuum, Den Haag, 15p.
De Haas, Jo De Overwinning van het Geweld door Nieuwe Religie. 1999, NGVS, Appelscha, 17p.
De Haas, Jo Een groeiend eenheidsfront. Radiorede ?, Jo De Haas, Amsterdam, 15p.
De Haas, Jo Geest contra geweld. Uit de geestelijke nalatenschap van een diepbewogen mensenleven 1948, De driehoek, 's Graveland, 194p., hb (achteraf ingebonden), samengesteld en ingeleid door Jaques Rees
de Haas, Jo Geweld of weerbaarheid. [na 1932], Drukkerij "Volharding", Groningen , 16 p., 21 cm.
de Haas, Jo Het kwaad van den godsdienst, - de Noodzakelijkheid der Anarachie 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 14p.
de Haas, Jo Licht dwars door alle duisternissen heen! : Radiorede uitgesproken door Jo de Haas op 7 februari 1934. s.a., Jo de Haas, Amsterdam , 16 p., 22 cm.
De Haas, Jo Tussen Twee Werelden ?, Vrije Groepen in het Noorden, 40p.
De Hartog, A.H. De Glorie der Religie. Verweer tegen A.L. Constandse's “De Ellende der Religie” ?, Bond van Vereenigingen “De Middaghoogte”, Alkmaar/ 's Gravenhage, pp. 65-96
De Hartog, A.H. Is geloof suggestie? 1922, "De middaghoogte", 's-Gravenhage, 14p.
De Hartog, A.H. & Nieuwenhuis, F. Domela Stenografisch Verslag van het Openbaar Debat tusschen de Heeren: Dr. A.H. De Hartog, predikant te Heemstede en F. Domela Nieuwenhuis te Hiversum. Onderwerp: De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap, gehouden op 21 December 1909 in de "Societeit Vereeniging" te Haarlem 1910?, "De Dageraad", Haarlem, 46p.
De Hartog, A.H. Wetenschap - Godsdienst - Geloof ?, "De Middaghoogte", Den Haag, 26p.
De Hartogh, A.H./ Hoving, J. De godsdienst door de wetenschap gehandhaafd 1921, "Pro en Contra", Serie X, n° 9, Hollandia-Drukkerij, Baarn, 32p.
de Jong Edz., Fr. Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het NVV zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten 1976, L.J. Veen, Wageningen, 208p. A4
de Jong, Albert De praktijk van het anti-militarisme. Rede uitgesproken op het derde Internationale Anti-Militaristen-Congres - Den Haag 1921 1921?, I.A.M.V., Den Haag, 19p., met pamflet: Herman Groenendaal
De Jong, Albert De Spoorwegstaking van 1903 heruitgave met verbeteringen van "De Stakingen van 1903", Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 55p.
De Jong, Albert De Stakingen van 1903: Een onderzoek naar de oorzaken van de overwinning in Januari en van de nederlaag in April 1953, Anarcho-Syndicalistische Persdienst, Den Haag, 54p.
De Jong, Albert Domela Nieuwenhuis 1981, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 94p.
de Jong, Albert Domela Nieuwenhuis. 1966, 1e druk, Kruseman, Den Haag, reeks kopstukken uit de 20ste eeuw, 86p., pocket
de Jong, Albert Domela Nieuwenhuis. 1972, 2e herziene druk, Kruseman, Den Haag, 88p., pocket
de Jong, Albert F. Domela Nieuwenhuis 2008, Kelderuitgeverij, Utrecht/ Herenveen/ Berlijn, 75p.
De Jong, Albert Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme 1952, Anarcho-syndicalistiche Persdienst, Den Haag, 77p.
de Jong, Albert Herman Groenendaal moet vrij z.j., I.A.M.V., Den Haag, 7p.
de Jong, Albert Het rapport Welter van socialistisch standpunt beschouwd 1932, Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 32p.
de Jong, Albert Hoe werkt de bloedige internationale/ Over kanonnen-koningen, bankiers en ministers. Twee documenten z.j., I.A.M.V., Krommenie, 32p.
de Jong, Alb. Oorlog tegen Hitler-Duitschland? 1933?, Brochuredepot I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 24p.
de Jong, Alb. Oorlog tegen Hitler-Duitschland? April-Mei 1934, uitgave maandblad Nooit meer!, nrs 2-3, Vlaamsche Jongeren Vredes Aktie, Antwerpen, 29p.
de Jong, Albert Open brief aan de Soc. Dem. Arbeiderspartij in Belgie z.j., I.A.M.V., Den Haag, 8p.
de Jong, Albert Syndicalisme, NAS of NSV? Een ernstig woord aan de leden van het NAS 1936?, Ned. Synd. Vakverbond, Amsterdam, 16p.
de Jong, Albert Toch weer? Neen nooit! De SDAP en de oorlog 1934?, I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 8p. A6
de Jong jr., David (samensteller) Stemmen der vrijheid. Brieven van revolutionnairen 1934, Afdeeling Amsterdam der Vereen. voor Socialistische Ontwikkeling/ "De Vlam", Amsterdam, 73 + 6p., voorwoord Henriëtte Roland Holst
De Jong, Rudolf De Spaanse Burgeroorlog 1963, Bert Bakker/ Daamen N.V., Den Haag,, ooievaarreeks 150/151, 320p., pocket
de Jong, Rudolf De voorwaarden voor een radicaal-pacifisme overgenomen uit De Nieuwe Stem December 1958, jrg 13 nr 12, 21p. A4
de Jong, Rudolf Gustav Landauer und die internationale anarchistische Bewegung overdruk uit Conditio Judaica, Band 18, 1977 Max Niemeyer Verlag, Tübingen, naar aanleiding van Symposium zum 125. Geburtstag: Gustav Landauer im Gespräch, pp.215-233
de Jong, Rudolf Kijk Uit! Kiezen is een keuze boekje bij tentoonstelling, 1977, Rotterdamse Kunststichting
de Jong, Rudolf Provos en Kabouters overdruk uit?, pp.164-180 A6
De Jongh, Aad Provo. Een jaar provo-avctiviteiten 1966, Kerco, Rotterdam, 256p. + fotokaternen
De Kadt, J. Georges Sorel: Het einde van een mythe 1938, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 192p., hb
De Kom, A. Wij slaven van Suriname 1934, Contact, Amsterdam, 234p., hb
De La Boétie, Etienne De vrijwillige slavernij 1999, IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 8, 48p.
de la Boétie, Etienne De vrijwillige slavernij 1980, vertaling Ewald Vanvugt, uitleiding A.L. Constandse, Onze Tijd/ in de Knipscheer, Haarlem, 76p.
De La Boétie, Etienne Vrijwillige Slavernij (inl. B. de Ligt), 1933, Servire, Den Haag, Bevrijdingsreeks-2, 60p.
De Lange, Daniël Willem de Zwijger en andere opstellen 1948, uitgegeven door zijn vrienden, 110p.
De Laveleye, Emile Het Eigendom en zijne Oorspronkelijke Vormen: vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis 1898, Internationale Bibliotheek, S.L. Van Looy, Amsterdam, 247p., hb
De Ligt, B. Anarchisme en Revolutie: Beschouwingen naar aanleiding van het anarchisten-kongres te Berlijn 25-31 dec. 1921 1978 (oorspr. 1922), Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, Appelscha, 47p.
De Ligt, B. Anarchisme en revolutie. Beschouwingen n.a.v. het Anarchisten-congres te Berlijn, 25-31 dec. 1921 1922, Hollandia-drukkerij, Baarn , 39 p.
De Ligt, B. Christen-Revolutionair: over het dramatisch karakter van den godsdienst 1915, J. Ploegsma, Zwolle, 175p. + woord vooraf en blad errata, hb
De Ligt, B. Christensocialisme en S.D.A.P. ?, drukkerij "De Toekomst", Schiedam, 75p.
De Ligt, B. Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid 1933?, Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf (C.M.S.), Amsterdam, 24p.
De Ligt, B. De antimilitaristen en hun strijdwijzen 1921, Brochurendepot IAMV, Den Haag, 99p., hb
de Ligt, B. De internationale toestand uit revolutionair antimilitaristisch oogpunt beschouwd z.j., Bureau voor uitgave van goede lectuur, Den Haag, 20p.
de Ligt, B. De jubileumfeesten en de vlootwet 1923, "De Tijdstroom", Rotterdam , 24 p., 23 cm., Samenvatting van twee redevoeringen
de Ligt, B. De oorlog die nadert 1921, "Libertas", Amsterdam, 48p., tweede vermeerderde druk van Oorlog of revolutie
De Ligt, B. De oorlog die nadert 1921, 3e druk, Brochuren-depot IAMV, Den Haag, 64p.
De Ligt, B. De wedergeboorte van Maria 1926, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 128p.
de Ligt, B. Directe actie! Een stem in de woestijn. De antimilitaristen van de daad op het vredescongres van het I.V.V. 10-15 December 1922 1923, I.A.M.V., Andijk, 24p., (2e ex. ingebonden in harde kaft)
de Ligt, B. Djambi in het licht der wereldpolitiek 1921?, I.A.M.V., Den Haag, 16p.
De Ligt, B. Een wereldomvattend vraagstuk: Ghandi en de oorlog serie: de samenleving, 1930, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 120p. (gewoon en hb)
de Ligt, B. Gandhi over oorlog, volkenbond en ontwapening 1932?, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 30p., oorspr. Verschenen in "Bevrijding"
De Ligt, B. Kerk, cultuur en samenleving: tien jaren strijd. 1925, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 413+16p. hb
De Ligt, B. Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden 1927, "De Tijdstroom", Huis Ter Heide, 122 + 4p., hb
de Ligt, B. Oorlog aan den oorlog, Wat ieder in dit opzicht doen kan 1933?, I.A.M.V., Utrecht, 44p. (en 46p.)
de Ligt, B. Oorlog en Geslachtsdrift s.a., Nederlands bureau voor Jongeren VredesAktie, Groningen , 16 p., 22 cm.
de Ligt, B. Oorlog of revolutie. Vrije weergave van de rede, 1 Augustus 1920 uitgesproken voor het I.A.M.V. te Den haag 1920, "Libertas", Amsterdam, 24p.
De Ligt, B. Opruiers? Het dienstweigeringsmanifest voor de rechtbank te Utrecht verdedigd. Een slechts ten deele uitgesproken rede 1916?, A.H. Kruyt, Amsterdam , 24 p., 24 cm.
De Ligt, B. Opruiers? Het dienstweigeringsmanifest voor de rechtbank te Utrecht verdedigd. Een slechts ten deele uitgesproken rede achteraf ingebonden brochures met kaft van de erste brochure als omslag, hb; Opruiers? (24p.); ongetitelde brochure (over Carlyle en Tolstoi, herzien uit Opwaarts N° 421 en 424); Profeet en volksnood (met XIII bijlagen: Kerk en Imperialisme, 81p.); Soldaten en arbeiders staakt! (1918, 29p.); Verblijdt u te allen tijde (een rede, 15p.); De zin der religieus-socialistische bijeenkomsten (1914, 24p.); Dienstweigering (8p., herzien uit Opwaarts n° 412); profeet en volksfeest (met bijlagen, 125p.)
De Ligt, B. Profeet en volksfeest met bijlagen: over de beteekenis der profetie voor religie en gemeenschap, ?, A.H. Kruyt, Amsterdam, 126p.
De Ligt, B. Profeet en volksnood met XXII bijlagen over kerk en imperialisme, ?, A.H. Kruyt, Amsterdam, 82p.
de Ligt, B. S.D.A.P. en antimilitarisme 1920?, s.n., s.l. , 16 p., 18 cm., herziene overdruk uit "De Wapens neder"
de Ligt, B. Soldaten en arbeiders staakt! 1918, J.P. Honnef, Rotterdam , 29 p., 23 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XIV
De Ligt, B. Tweeërlei Revolutie (een rede over christendom & maatschappij) (naar aanleiding waarvan hij door den territorialen bevelhebber uit het in staat van beleg verklaarde gebied in Gelderland en Overijssel werd verbannen), 1917, A.H.Kruyt, Amsterdam, 48p.
de Ligt, B. Veni Sancte Spiritus. Rede den 6 Juni 1915 uitgesproken… 1915?, A.H. Kruyt, Amsterdam, 22p.
De Ligt, B. Vrede als daad: beginselen, geschiedenis en strijdmethode van de direkte aktie tegen oorlog. 1931 en 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 2 delen, 332 + 389p.hb
De Ligt, B. Vrede als daad: beginselen, geschiedenis en strijdmethode van de direkte aktie tegen oorlog. deel 1, 1931, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 332p. Hb (met handtekeningen)
de Ligt, B. Waarop het fascisme stuit 1934, Anarchistische Uitgeverij der S.A.A. "De Boemerang", Amsterdam, 47p.
De Ligt, B. Wereldcrisis en wijsbegeerte. 1928, Van Loghum Slaterus, Arnhem,194p., hb
de Ligt, B. Wereldoorlog dreigt... 1932, Brochurendepot IAMV, Den Haag , 15 p., 22 cm., geill., (2 ex.)
De Ligt, Bart Bart De Ligt 1883 - 1938. 1939, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 272p., hb en gewoon
De Ligt, Bart De Intellectuelen en de Moderne Oorlog 1986, Anarchistische Uitgaven, Bergen, 74p.
de Ligt, Bart De overwinning van het geweld z.j., "Bevrijding", Utrecht, 78p., Bevrijdingsreeks N° 3
De Ligt, Bart Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance 1936, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 239p.+ illustraties, hb
de Ligt, Bart Godsdienst en atheïsme. Een geknotte radiorede gehouden voor de V.R.O. z.j., "Bevrijding", Nieuwe Niedorp, 47p.
de Ligt, Bart Het einde van Nederland's onafhankelijkheid en neutraliteit 1935?, I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, overdruk uit "De Wapens neder" November en December 1934
De Ligt, Bart Kerk, cultuur en samenleving: tien jaren strijd. 1925, opnieuw bezorgd door de VAU, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 413+16p. Hb,
de Ligt, Bart Mobilisatie tegen den oorlog! 1934?, I.A.M.V., Nieuwe Niedorp, 51p.
De Ligt, Bart Naar een vrije orde. Bloemlezing uit de werken van Bart De Ligt. 1951, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 281p., hb + stofomslag(2 ex.: oorspr en achteraf ingebonden)
De Ligt, Bart Nationaal Socialisme of Vrij Socialisme. Rede, 20 febr. 1935 voor de S.A.A. te Amsterdam 1935, An. Uitg. van Sociaal-Anarchistische Actie, Amsterdam, 48p.
de Ligt, Bart Oorlog verhinderd door direkte aktie : Een onvergetelijk voorbeeld s.a., Brochurendepot I.A.M.V. Cor Lodder, N. Niedorp , 8 p. A6
de Ligt, Bart Oorlog, volkenbond en sankties 1936?, Brochurendepot der Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV), Piet. Rol, Krommenie , 20 p., Van bijgaand artikel verschenen p. 1 t/m 14 in "De Stem" van februari 1936.
de Ligt, Bart Oorlogsverhindering door direkte aktie ?, IAMV, N. Niedorp, 7p.
De Ligt-Van Rossem, C.L. De tijd dringt. Over opvoeding, ouders en geschiedonderwijs 1928, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 59p.
De Maupassant, Guy De Strever (Bel-ami) ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 1, 206p., hb
De Maupassant, Guy Een leven 1928?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 5, 200p., hb
De Meyer, Petrus B. Burgos of Barcelona 1939, met kerkelijke goedkeuring gedrukt, S.I.F.A.C., Brussel, 238p.
De Montherlant, Henry Chaos en nacht 1965, De Bezige Bij, Amsterdam, 279p., pocket
De Parelduiker artikel: Arthur Lehning in Berlijn (Toke van Helmond: 'Het geweldigste dat ik ooit beleefde': Arthur Lehning als drukkersgezel in Berlijn) 2005, 10e jrg, nr. 3, pp.2-25
de Rooy, P. Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer 1971, Fibula- van Dishoeck, Bussum, Fibulareeks 50, 110p.
De Sade, D.A.F. Fransen, de revolutie is moeilijker dan je denkt. 1999 (oorspr. 1795), De Dolle Hond, Amsterdam, 64p. A6,
de Santillan, D.A. De Economische Organisatie van de Revolutie. Hoe wij leven en hoe wij zouden kunnen leven in Spanje 1937, V.A.U., Amsterdam, 250p. Hb
De Savornin Lohman, A.F. Wat wil de antirevolutionaire partij? 1883, Kemink & zoon, Utrecht, 72p.
de Visser, Louis Herinneringen uit mijn leven 1978, Pegasus, Amsterdam, 186p.
De Voogd, Co De brave dominé. Roman ?, BOO, Zandvoort, serie xiii, n° 9, 144p., hb
De Vos, H. De geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd 1976, Wereldvenster Baarn, 2 delen, 247p. + 255p.
De Vrankrijker, A.C.J. Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland 1959 Van Gorcum & C°, Assen, 158p.
De Vrankrijker, A.C.J. Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland 1950, De Arbeiderspers, Amsterdam, 283p., hb en stofomslag
De Vrankrijker, ACJ onze anarchisten en utopisten rond 1900 1972, Unieboek, Bussum, 168p.
de Vries, Herre op, voor de vrijheid op! Van parlement tot anarchisme 1998, NGVS, (Appelscha), 20p. A4
de Vries, Jan Educatie en guerilla. Een discussieboek over de mythe van vernieuwing 1980, De Horstink, Amersfoort, 96p.
de Vries, Leonard (samensteller) Hop Hop Hop, Hangt de socialisten op! Een documentaire over het opkomende socialisme in de jaren tachtig, ontleend aan Recht voor Allen. (voorwoord: Fr; de Jong Edz.), 1967, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 222p.
De Vrije Ruisledenaar Een anarchist in het dorp. Een leerstellig caféspel 1981, De Vrije Ruiseledenaar, Ruiselede, 44p.
De Weerdt, Denise De Belgische Socialistische Arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880 1972, Stichting Camille Huysmans, Antwerpen, 188p.
de Wilde Rzn, P. Ordening op Bellamyaanse grondslag ?, Stichting Centrale Administratie Bellamy, Haarlem, Internationale Vereniging Bellamy IV, 14p.
De Wit, Douwe Dienstweigering nu!! Hier en overal!! Voor onze kinderen nooit meer oorlog ?, 198p., hb
de Wit, Douwe Overdenkingen van een arbeidersjongen: Het levensverhaal van Douwe de Wit op papier gezet door Evert de Jong ?, Alterbatyf, Buitenpost, 119p., pocket
de Wit, G. Misdadiger of Voorganger? Verdedigingsrede en andere uitingen van den dienstweigeraar G. de Wit verzameld en ingeleid door Mr. N.G. Teding van Berkhout, 1917, J.P. Honnef, Rotterdam, 16p.
de Wolf, B.TH. Hoe de revolutie werd voorbereid 1918, R.K. Centr. Propaganda-Bureau, Amsterdam, Aanval en Verweer I, 32p.
De Wolff, Sam En toch..! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht 1951, G.J.A. Ruys, Amsterdam, 237p., hb met stofomslag
De Wolff, Sam Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven. 1955?, G.J.A. Ruys, Bussum, 300p., hb met stofomslag
Debord, Guy De Spektakelmaatschappij 1976 (oorspr. 1967),Wereldvenster Baarn, 139p.
Debord, Guy De spektakelmaatschappij. 2001, De Dolle Hond, Amsterdam, 145 + 28p., hb,
Debord, Guy Voorwoord bij de vierde ital. ed. van "La Société du Spectacle" 1979, De lantaarn, 19p.
Devocht, Karel Spaanse Burgeroorlog en Revolutie 1936-1939 1999, eigen uitgave, Gent, 84p.
Dekker, Piet Plattelands oorlogsverhindering en socialisme ?, brochurendepot IAMV, 22p.
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix Rhizoom. ?, Spreeuw, Utrecht, 65p.
Delfgaauw, B; Lehning, A. e.a. De actualiteit van Marx 1964, Kruseman, Den Haag, 183p.
Dembski, Peter Het anarchistische principe: anarchos - aanvangsloos 2003, Jan Börger-Bibliotheek, Moerkapelle, 15p.
Derks, H.G.M. (samensteller) Anatomie van links. Opstellen van M. van Amerongen, A.L.Constandse, R.Damwijk, H.G.M.Derks, G.Harmsen, L.H.C.Hulsman, F.de Jong Edz., S.Kleerekoper, C.A.Kwast, A.Lehning, L. van Ravestein, W.F. Wertheim. 1968, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 237p.
Des Amorie van der Hoeven, M. Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt 1917, J. Ploegsma, Zeist,43 + 74p., hb
Deseyn, Guido De Fakkel. Het anarchisme te Gent in de 19e eeuw 1987, Libertaire Studiegroep, Gent, ca 50p. A4
Deshumbert De Zedeleer gegrondvest op de wetten der natuur 1913, J. Van Loo, Amsterdam, 151p., hb
Dethier, Hubert & Vandenbossche, Hubert (samenstellers) Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers I 1979, VUB, Brussel, 287p.
Deutsch, Julius De burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strjders en ooggetuigen 1934, de Arbeiderspers, Amsterdam, 79p.
Devocht, Karel (red.) Mens en Taak: Het Liberale Socialisme (over Oppenheimer), 1962, Soc. Tijdschrift voor het Geestesleven, 5e jrg, nr. 2, Antwerpen, 63p.
Dickens, Charles De Pickwick Club ?; De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, n° 6 & 7, 267 + 260p., hb
Dickens, Charles In Londen en Parijs. Een verhaal uit de fransche revolutie ?, De Roode Bibliotheek, amsterdam, serie IV, n° 6 & 7, 159 + 192p., hb
Dickens, Charles Slechte tijden 1917?, nieuwe geheel herziene druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 4 & 5, 175 + 156p., hb
Diepenhorst, P.A. Het Socialisme. 1930, J.H.Kok, Kampen, 468p., hb
Documentatiecentrum Vrij Socialisme De Roode Bibliotheek 1992, Documentatiecentrum Vrij Socialisme, Utrecht, mededelingenblad 3, 34p. A4
Doms, J. De Internationale Petrolpolitiek 1924, De Wilde Roos, Brussel, 40p., 2e jrg. Nr. 1
Draaisma, Jitske & Helms, Jan Kees Generatie Speldenprik. 2000, Baalprodukties, Sittard, 144p.,
Draper, John William De worsteling tussen godsdienst en wetenschap 1917?, andermaal uit Het Engelsch voor Nederland bewerkt, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie I, n° 2 & 3?, 176 + 184p, hb.
Dretsma, M.A. Hoe wensen wij de School? Een stem uit de ouderwereld 1946, "Het Oosten", Almelo, serie Problemen van deze tijd n° 6, 93p.
Drijkoningen, F. & Fontijn, J. Historische Avantgarde. Programmatische teksten van het Italiaans Futurisme, het Russisch Futurisme, Dada, het Constructivisme, het Surrealisme, het Tsjechisch Poëtisme. 1991, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam, 439p.
Duivenvoorden, Eric Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999. 2000, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 370p.
Duivenvoorden, Eric met emmer en kwast: veertig jaar Nederlandse actieaffiches 1965-2005 2005, Het Fort van Sjakoo, Amsterdam, 206p., vierkant formaat + Cdrom
Dullaart, P. Op onze weg zijn rozen schaars gespreid: De Arnhemse anarchisten 1894-1903 1982, Bosbespers, Oosterbeek, 87p.
Dumur, Louis De slachter van Verdun. Anti-oorlogsroman ?, Delko, Amsterdam, 408p., hb
Duprat, Jeanne Van oorlog en vrede in den geest van Proudhon 1932, Servire, Den Haag, Bevrijdingsreeks N° 1, 59p., vertaald uit het Frans door H.J. Mispelblom Beijer, inleiding: B. De Ligt
De Eeresabel of De Stichting der Fransche Republiek ?, De Roode Bibliotheek N) 1, Bureau van Uitgave: Frederik Hendrikstraat 36, Amsterdam, 2 delen, 639 + 522p., hb

De eer en het slijk. Een discussie over rituele solidariteit met gevangen stalinisten 1999, De Dolle Hond, Amsterdam,

EHBS: Eerste Hulp bij Seksisme 2011, Gent, 44p.

Eigenwijs Tien Jaar. Info-krant 1993, Eigenwijs, Nijmegen, 50p. A4

Elisée Reclus ?, korte artikel in tijdschrift De Waarheid, Gent?, pp 225 - 256

Emile Henry: anarchist van de daad. 1991, IRIS, Amsterdam, 24p.

Emma! - Koningin-moeder van radicaal Amerika april 1979, tekst gelijknamige VPRO-televisieprogramma, uitgezonden op 18 maart 1979, Hilversum, 18p. A4

Europees parlement? Wie stemt, stemt toe! 1979, Anti Verkiezings Komitee, Tilburg, A4

Even geduld, deze straat is gekraakt. Vondelstraat februari, maart 1980 1980?, Lont, Amsterdam, vierkant formaat, fotoboek
Ebbes, Peter Jo de Haas, 1897-1945. Uit het leven van een propagandist voor de anti-militaristische- socialistische- en vrije gedachte 1984, doctoraalscriptie RijksUniversiteit Groningen, 138p. A4 (2ex)
Eekman, T. Tussen twee oevers. Alexander Herzen. 1953, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 77p. + ill., hb met stofomslag
een solidaire bejaarde Klassenstrijd begint in de schoolbanken 2008, De Dolle Hond, Amsterdam, DH33, 36p.
Eikeboom, Annie & Henk Bloed ligt op straat Gedichten van A. en H. Eikeboom sa [1932], Vernieuwing, Den Haag, 24 p
Eikeboom, Henk De Anarchist en het Huwelijk 1989, reprint De As, Moerkapelle, 24p.
Eikeboom, Henk De Loden soldaat en andere vertelsels, versjes en plaatjes voor kinderen 1935, VAU, Amsterdam, 252p., hb en stofomslag
Eikeboom, Henk De Ondergaande Wereld 1923, De Fakkel, Amsterdam, 30p.
Eikeboom, Henk Het Rood Blazoen. 1923, "De Fakkel", Amsterdam, 110p. (2 ex.: 1 met rode kaft en 1 met groene kaft en rode opdruk)
Eikeboom, Henk Kruistochten door eigener en ander werk 1935, De Jongh, Antwerpen, 266p.
Eikeboom, Henk Opruiing? De arbeider weigert dienst tegen den oorlog. Verdedigingsrede 1934?, D. Ploeger, Groningen, 14p.
Eikeboom, Henk De anarchist en het huwelijk [1921?], "Libertas", Amsterdam , 24 p
Eimers, Piet Anarchisten en marxisten in de spaanse burgeroorlog 1973, Spuw, Driebergen, 98p.
Elferink, Gerhard Sprokkelhout. Een polemisch-filosofische ideeënbundel 2007, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 99p., pocket
Eltzbacher, P. Anarchisme: De leer van Will. Godwin ?, De Vrije, Rotterdam, 23p.
Eltzbacher, P. Anarchisme : de leer van J.P. Proudhon ?, De Vrije, Rotterdam, 29p.
Eltzbacher, P. Anarchisme : de leer van Max Stirner [196?], De Vrije, Rotterdam , 23 pag., 22 cm.,
Eltzbacher, P. De Leer van M. Bakounine s.a., De Vrije, Rotterdam , 28p.
Eltzbacher, Paul Anarchisme: Godwin, Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkine, Tucker, Tolstoi 1903, P.M.Wink, Amersfoort, 295p., hb
Endenburg, Gerard Sociocratie, een redelijk ideaal. Grondslagen van de sociocratische kringorganisatie. 1974, Klaas Woudt, Zaandijk, 95p.
Engels, J. De socialisten en de oorlog 1962, "Nimo", Monnickendam, 175p.
Engels, J. De socialistische vakbeweging. Vanwaar? - Waarheen? ?, "Nimo", Monnickendam, 190p.
Engels, Jacq Zestig jaar socialistische beweging 1978, Van Gennep, Amsterdam, 244p.
Enthoven, Frans Bernard Studie over het anarchisme van de daad. Academisch proefschrift 1901, Scheltema en Holkema's Boekhandel, Amsterdam, 270 + 15p. + losbladig: stellingen
Enzensberger, Hans Magnus De korte zomer van de anarchie. Leven en dood van Buenaventura Durutti (roman) 1977 (1972), Van Gennep, Amsterdam, 307p.
Enzensberger, Hans Magnus De stuurloze avant-garde 1974 (oorspr. 1962), De Arbeiderspers, Amsterdam, 173p. + erratumblaadje
Enzensberger, Hans Magnus Misdaad en politiek. 1966, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 328p.
Eric Eene Sociaal-Demokratische Republiek. Schets uit de geschiedenis der twintigste eeuw 1891, B. Liebers & C°, Den Haag, 30p., tweede druk
Erka, Jacq. Jeugd en Vrije gedachte: radiorede (voorwoord J.Hoving), voor uitzending op 24 september 1932 door de radio-omroep controle-commissie verboden, De Dageraad, Amsterdam, 16p. (2 ex.)
De feiten over bakterie- en gas-oorlog 1965, De Vrije, Rotterdam, 14p. A4

F. Domela Nieuwenhuis en zijn tijd. cataloog tentoonstelling Gorredijk 24 september t/m 1 oktober 1960, 6p. A4

Ferdinand Domela Nieuwenhuis Archief: inventaris 1956, F.D.N.- Fonds, Amsterdam, 79p.

Het Ford sisteem of de lopende band aan de macht. 1974?, Bedrijfsgroep Amsterdam, 126p.
Fahrenfort, Jacques; Janszen, Henk E. & Sanders, Fred Oproer in Amsterdam. Het verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966 ?, H.J.W. Becht, Amsterdam, 90p. + ill.
Faure, Sebastien Antwoord aan een geloovig meisje (Over God, Vaderland en Familie) vertaald door Gerhard Rijnders, ?, "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 36p.
Faure, Sebastien De godsdienst en zijn misleiding. (l'Imposture Religieuse.) ?, B.O.O, Zandvoort, serie XIII, nr. 2 & 3, 195 & 203p., hb
Faure, Sebastien Het Universeele Geluk (mijn kommunisme) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 398p., hb
Faure, Sebastien Twaalf bewijzen voor het niet bestaan van God vertaald door Gerhard Rijnders, 1920, 2e druk, Uitgave "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 48p.
Faure, Sebastien Universeele Smarten Titel binnenin: De Universeele Smart, ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 10 & 11, 160 + 136p., hb 2delen,
Faure, Sebastien De Universeele Smart ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 10 & 11, 160 + 136p., hb 2delen,
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 0: de Jong, Rudolf & Harms, Wim: Orde! 2000, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 33p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 1: Wedman, Homme: Domela's erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek 2000, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 23p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 2: Bool, Flip: Grafische vormgeving en engagement in het interbellum 2001, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 33p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 3: Nauta, Lolle: Wereldburgerschap 2002, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 29p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 4: Visser, Hans: Anarchisme als bron van inspiratie 2004, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 27p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 7: Hamelink, Cees: Over terrorismebestrijding en de rechtsstaat en mensenrechten en over de vraag hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden 2e druk, 2008, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 21p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 8: Ramaer, Hans: Anarchisme in Domineesland 2008, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 31p.
F. Domela Nieuwenhuis lezingen 9: Huijer, Marli: De zachte kracht van de dialoog 2009, F. Domela Nieuwenhuis Fonds, Amsterdam, 22p.
Federatie van Vrije Socialisten Anarchie: 4 opstellen voor discussie-week van 1 t/m 8 Aug. - 70 (1970, G. de Groot, Dordrecht), 19p., gestencild C4
Felix (Ortt) Het Beginsel der Liefde 1898, Drukkerij "Vrede", Haarlem, 172p., hb
Figner, Wera Nacht over Rusland 1930?, Albert de Lange, Amsterdam, 288p., hb
Figner, Wera Terug in de wereld ?, Albert de Lange, Amsterdam, 230p., hb
Fles, L. Onderwijs zonder godsdienst. Radio-voordracht gehouden op 5 november 1932 voor den Vrijdenkers Radio Omroep (V.R.O.) 1932, Em. Querido, Amsterdam, 8p.
Fles, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst 1931, 2e druk, EM. Querido, Amsterdam, 126p.
Fles, L. Water en vuur. Een kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst waarin tevens is opgenomen de open brief aan "het volk" en de correspondentie tusschen de hoofdredactie en den schrijver 1933, 3e druk, EM. Querido, Amsterdam, 104p.
Florensse, Floor Moderne parodieën. Satiren op hedendaagsche buitenissigheden 1914, J. Van Looy, Amsterdam, 195p., hb
Flusser, Emil Oorlog als ziekte 1938?, Contact, Amsterdam, 100p., hb; met stempel boekendienst VAU
Fo, Dario/ Kollektief Internationale Nieuwe Scene Wij betalen niet! 1984, Kollektief Internationale Nieuwe Scene, Deurne, folio achteraf ingebonden
Francotte, R.A. Het uur van Spanje ?, Standaard-boekhandel, Antwerpen/ Brussel/ Gent/ Leuven, 176p.
Frantzen, Pieter Enige vooraanstaande denkers uit het Belgische Socialisme 1951, Germinalreeks, Uitgeverij "De Vlam", Gent, 118p., pocket
Fraser, Ronald Dertig jaar ondergedoken. Het leven van Manuel Cortes 1973, A.W. Bruna, Utrecht/Antwerpen, 255p.
Frenkel, F.E. (red) Provo, kanttekeningen bij een deelverschijnsel 1966, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 217p.
Fried, Ferdinand De ineenstorting van het kapitalisme ?, Vau, Amsterdam, 344p., hb, (oorspr. Uitgeverij overplakt door VAU)
Fried, Ferdinand De ineenstorting van het kapitalisme 1932, M. Dubbeldeman's Uitg. Mij, Leiden, geautoriseerde vertaling van A. Börger, 344p., hb, luxe ingebonden achteraf?
Friedrich, Ernst Oorlog aan den oorlog! Origineele beelden uit den grooten wereldoorlog 1914-1918 De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XII, n° 1, 213p., hb
Frieswijk, J.; Kalma, J.J. & Kuyper, Y. (red) Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De apostel van de Friese arbeiders 1988, Friese Pers Boekerij, Drachten/Leeuwarden, 192p.
Frieswijk, Johan Socialisme in Friesland 1880-1900 1977, Van Gennep, Amsterdam, 270p.
Frieswijk, Tjalling H. In het voetspoor van Edward Bellamy. De ontwikkeling van de internationale vereniging Bellamy gedurende het interbellum, een voorlopig onderzoeksverslag. Doctoraalscriptie. 1987, Doctoraalscriptie voor Univ. Groningen, 240p. + erratumblad
Fromm, Erich De angst voor vrijheid: de vlucht in autoritairisme, destructivisme, conformisme 1972 zesde druk (oorspr. 1941), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 224p.
Fromm, Erich De angst voor vrijheid 1952, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 223p., hb
Fromm, Erich De gezonde samenleving. Psychopathologie van democratie en kapitalisme. 1958 (oorspr. 1955), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 274p., hb met stofomslag
Fromm, Erich De gezonde samenleving. Psychopathologie van democratie en kapitalisme. 1976 (oorspr. 1955), 6e druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 274p.
Fromm, Erich De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie van de ethiek. 1955, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 208p., hb
Fromm, Erich De zelfstandige mens. Sociale karakterologie en psychologie der ethiek. 1971 (oorspr. 1947), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 208p.
Fromm, Erich Liefhebben, een kunst, een kunde. Over de ontplooiing tot creatief mens-zijn 1973 (oorspr. 1962, 1956), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 176p.
Fromm, Erich Psychoanalyse en religie. Typen van religieuze ervaring en zorg voor de mens 1973, derde druk, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 155p.
Fruin, Robert & Hooft, P.C. (organisatoren) De Spaanseburgeroorlog en zijn gevolgen. Studium Generale voordrachten 1973, Universitaire Pers, Leiden, 143 + 8p.
Gedenkboek F. Domela Nieuwenhuis 1846-1916 1916, uitgegeven voor het Huldigings-comité door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 188 + 15p. , hb

(geheelonthouders zangbundel) geen voorkaft, 46p? Onvolledig

Ger Pouw moet vrij! : dokumenten over leger en totaal dienstweigeren 1976, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam , 23 p., 22 cm.

Het geslachtsleven van de man. Vrij bewerkt naar … ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie III, nr 1, 160p., hb, karton

Het geslachtsleven van de man. Vrij bewerkt naar … ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie X, nr 2, 160p., hb, linnen

Het geslachtsleven van de vrouw. Vrij bewerkt naar … ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie III, nr. 2, 160p., hb, karton

Het geslachtsleven van de vrouw. Vrij bewerkt naar … ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie X, nr. 3, 160p., hb, linnen

Geweldloosheid: Een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mohandas K. Ghandi 1983, Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 83p.

De Gifgassenoorlog. Beschouwingen van een vrouw 1926, Stichting"Nationale Vredes-Actie", Ammerstol, 15p., inleiding en naschrift: J.B.TH. Hugenholtz; overgenomen uit "De Telegraaf" van 4 april 1925

Grondslagen, Anarcho-syndicalistisch tijdschrift, Jrg 1-2, 1932-1933 & jrg 3-4, 1934-1935 1978, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 2 delen, ca 700p.

De Grondslagen van het Revolutionair Syndikalisme 1922, Uitg. “De Fakkel”, Amsterdam, 7p., Vert. H. E.

! Guerilla handboek ! nov. 1972, White Euro Press, Gent, 77p. A4
De Gids 10/1970 (Commune van Parijs; anarchisme en bolsjevisme, Zapata) 76p.
De Gids 4/74 (verschijningsvormen van anarchisme; Marx als anarchist?) 59p.
De Gids 6/7/69: A.L. Constandse 70 jaar 117p.
De Gids 6/7/79: Anton Constandse 80 jaar 116p.
De Gids 9/1975 met een artikel van Constandse: Nietzsche, de joden en de Duitsers, pp. 601-614
Gálová, Andrea Anarchisme breekt door in de beeldende kunst. Kunst en anarchisme in Nederland tussen 1880-1930 sruediejaar 2009/2010, gepubliceerde scriptie Dutch Studies/ Kunstgeschiedenis, eigen uitgave, [Amsterdam], 104p.
Gandhi, M.K. Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheid. Een autobiografie 1986, SVAG, Zwolle, 496p.
Gasenbeek, Bert; Jong, Rudolf de & Edelman, Pieter (red.) Anton Constandse. Leven tegen de stroom in 1999, Papieren Tijger/ Het Humanistisch Archief, 268p.
Gasenbeek, B.; Blom, J.C.H & Nabuurs, J.W.M. (red.) God noch autoriteit. Geschiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland 2006, Boom, 336p.
Gaulke, Johannes In het Walhalla ; (vert. door Gerhard Rijnders; naschrift van de vertaler) [1940?], B.O.O., Zandvoort , 63 p., Aanhangsel 'Honger en liefde' naar Johannes gaulke uit de AA bibliotheek (pp. 61-63)
Geers, G.J. De opkomst van het Carlisme 1964, Recht voor Allen, n° 569 (brochure uitgave: N.G.V.S., Appelscha), 22p.
George, Henry Het Vraagstuk van den Arbeid. Open brief aan paus Leo XIII 1906, 2e vermeerderde druk, S.L. Van Looy, Amsterdam, 188p., serie Internationale Bibliotheek
George, Henry Vooruitgang en armoede 1938, 3e herziene druk, Joh. Mulders, Gouda, 413 + 21p.
George, Henry Vooruitgang en armoede. Toenemend gebrek bij klimmenden rijkdom. Hoe te verklaren, hoe te genezen? 1885, H.D.Tjeenk Willink, Haarlem, 604 + 16p. Hb
Gerdanjo (Liedjes) 24p
Gerhard, A.H. Opvoeding zonder dogma Herduk van "Opvoeding zonder Geloofsdogma (1904) bij gelegenheid van de 90ste verjaardag van de schrijver (7 April 1948), 1948, "De Dageraad", Amsterdam, 29p.
Gerhard, A.H. Vrijdenker/ Socialist en Opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P. Spigt. 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 247p., gewoon en hb
Gerhard, A.H. Vrije Gedachte & Moraal. (Verboden radiorede) 1934, N.V Arbeiderspers, Amsterdam, 15p. + gefotokopieerde herdruk 1989
Gerhard, A.H. Vroomheid 1908?, D. Berreklouw, Amsterdam, 120 + 8p., hb
Gerretsen, H.A./ Wansink, D.J./ Huygens, F.P./ Koops-Kalma, F. Het Leven is een Krijgsbanier. Leven en strijden van: Vincent van Gogh; Ferdinand Domela Nieuwenhuis; Frederik van Eeden; Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 1940, Vrijz. Christelijke Jeugd Centrale/ VCJB, Utrecht, 75p.
Gerisch, A. Ontwaakt. Roman uit het proletariërsleven ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 2, 223p., hb
Geurtsen, Ton De fabel van het linkse ongelijk: de bolsjewistiese katastrofe: een nieuwe kans voor het socialisme. Met libertaire teksten van Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Henriëtte Roland Holst, Arthur Lehning. 1990, Rode Emma, Amsterdam, Dilemma-3, 111p.
Geurtsen, Ton Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland 1994, Rode Emma/ Papieren Tijger, Amsterdam/ Breda, 239p., groot formaat
Geurtsen, Ton Nachtmerries op een duivels oorkussen: opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos 1996, Baalprodukties/ Papieren Tijger, Sittard/Breda, 263p.
Geurtsen, Ton; Holterman, Thom; van de Stadt, Inge & de Vries, Fries: Leve de Republiek! Een pleidooi voor afschaffing van het koningschap in samenhang met herverkaveling van de macht. 1992, Rode Emma/ VTO-PSP, Amsterdam, 54p.,
Gevers, Dick Jules Vallès en de Commune van Parijs 1995, IRIS, Amsterdam, 140p.
Gevers, Dick Sacco en Vanzetti 1927-2002 2002, IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 13, 33p. + foto's
Giebels, Lambert Een partijtje schaak. Laatste ontmoeting tussen Karl Marx en Michael Bakoenin 1992, De Geus, Breda, 174p., pocket
Giele, Jacques e.a. (red) Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1976, 1977 & 1979, SUN, Nijmegen
Giele, Jacques J. Arbeiderszelfbestuur in Spanje: Een verslag van de kollektivisatie van de Catalaanse ekonomie tijdens de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 1975, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 238p.
Giele, Jacques Arbeidersleven in Nederland 1850-1914 1979, SUN, Nijmegen, 320p.
Giele, Jacques J. De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876 inl.: Bert Altena, 2008, Kelderuitgverij, Utrecht/ Berlijn, 272p.
Giele, Jacques J. De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876 1973, SUN, Nijmegen, 273p.
Giesen, J. Actie tegen reactie! Tegen den moord op de arbeiders in Spanje enz. Oproep tot internationale solidariteit z.j., Comité van Actie Tegen Witte Terreur, Utrecht, 8p.
Giesen, J. Nieuwe geschiedenis: het antimilitarisme van de daad in Nederland 1923, "De Tijdstroom", Rotterdam, 319 + 52p. + 4 ill., hb achteraf ingebonden
Giesen, J. Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland ?, "Bevrijding", Utrecht, 319 + 52p.+ ill.
Giesen, Jack (secretaris van het IAMB) Hoe bestrijden wij het Militarisme? 1926?, Internationaal Anti Militaristisch Bureau, Utrecht , 16 p., 21,5 cm.
Giesen, Jos. Geestelijke weerbaarheid : Lezing gehouden 16 maart 1919 te Zaandam 1919, Vereeniging voor Religieus en Maatschappelijk werk/ J.P. Honnef, Rotterdam , 20 p., 22 cm., Christen-Socialistische Vlugschriften XVIII
Giesen, J. Religieus anarcho-communisme ?, Bond van Religieuze Anarcho-Communisten, Leiden, 24p.
Giltay, H. Sociaal-cultureele vernieuwing en psychoanalyse 1933, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 164p., hb, (op kaft: opnieuw verzorgd door V.A.U., Amsterdam)
Giono, Jean De pacifist 2000, IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 9, 43p.
Goldman, Emma 3 essays. Vaderlandsliefde/ minderheid tegenover meerderheid/ huwelijk en liefde. 1966, de Vrije, Rotterdam, 70p.
Goldman, Emma De nieuwe vrouw. Feministische opstellen 1978 (oorspr. 1910), Bas Moreel, Wageningen, 63p.
Goldman, Emma Essays en Brieven 1982, Wereldvenster Bussum, 232p.
Goldman, Emma Mijn Leven 1985 (1978), Wereldvenster, Weesp, 487+ 480p. + ill.
Goldman, Emma Over syndicalisme, geweld & socialisme 1979, Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 47p.
Goldman, Emma Over Syndicalisme, Geweld en Socialisme nov. 1978, 1 e druk, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 42p.
Goodman, Paul Grootworden is gekkenwerk. Problemen van de jeugd in onze georganiseerde maatschappij. 1973 (oorspr. 1956, Growing Up Absurd), Bert Bakker, Den Haag, 203p.
Goodman, Paul School in, oor uit. Gedachten van Paul Goodman over onderwijs en maatschappij, verzameld door Hans Verploeg 1974, Bert Bakker, Den Haag, 171p.
Gooidiesteen, Willie Wuske en Siske: de manipulatiemachine 1995, Brandhaard Uitgeverij, Assata, Nijmegen, 150p. A4
Gorter, H. Open brief aan partijgenoot Lenin 1921, J.J.Bos, Amsterdam, 72p;
Gorter, H. Sociaal-Democratie en Anarchisme 1906?, S.D.A.P., Amsterdam, 72p. , tweede druk
Gorter, H. Socialisme en anarchisme. 1907, samenwerkende "volksdrukkerij", Gent, 75p.
Graeber, David Schulden: De Eerste 5000 Jaar 2011, AGA- Vrije Bond, Amsterdam, 14p.
Grassmann, Robert Uittreksels uit de moraal-theologie van den h. Dr. A.M. De Liguori en het ontzettend gevaar daarvan voor de zedelijkheid der volken ?, derde geheel omgewerkte druk, A.H. Adriani, Leiden, 32p. ONVOLLEDIG, alleen de inleiding en voorbericht
Grave, Jean De stervende maatschappij ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie IX, nr 11, 268p. hb
Grave, Jean De stervende maatschappij en de Anarchie (voorwoord F.Domela Nieuwenhuis), ?, Van der Voo, B.P., Rotterdam, 286p., hb (2e ex.: J. Sterringa, Amsterdam)
Grave, Jean De steunpilaren van de maatschappij. De opstand der machines z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent-brochuren XVIII, 16p.
Grave, Jean De Toekomstmaatschappij ?, J. Sterringa, Amsterdam, 448p., hb
Grave, Jean Het heilmiddel de revolutie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent-brochuren VI, 16p.
Grave, Jean Misdadigers! Roman uit het Leven der Parijsche Anarchisten 1904, P. M. Wink, Amersfoort, 318p., hb
Grave, Jean Misdadigers! Roman uit het leven der Parijsche anarchisten ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 2 delen, serie VI, nr. 2 & 3, 2x 159p. hb
Greefkes, Evert Ter Inlichting: Aan Hunne Excellenties de Ministers en de leden der Eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal 1949?, V.R.O. (Vrijdenkers Radio Omroepvereniging), ?, 28p.
Grondijs, L. H. Spanje, een voortzetting van de Russiche revolutie? 1937, A.W. Sijthoff's, Leiden, 227p. + ill., hb
Gronlund, Laurence De Socialistische Maatschappij ?, (oorspr.1903), 2e druk, B.H. Wakker, Rotterdam, 175p.
Groth, Helmuth Kameraad Peter 1938, VAU, Amserdam, 253p., hb
Guérin, Daniel De klassenstrijd in de Franse Revolutie. Bourgeois en bras nus 1793-1795 1984, Wereldvenster, Weesp, 255p.
Guérin, Daniel Het Anarchisme 1976, derde druk, Van Gennep, Amsterdam, 155p.
Guérin, Daniel Het Anarchisme. 1970 (1965), A.W.Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 156p.
Guérin, Daniel Het Anarchisme. 5e druk, 1981(oorspr. 1965), Van Gennep, Amsterdam, 155p.
Guérin, Daniel Voor een libertair marxisme: Analyses en commentaren 1971 (1969), Van Gennep, Amsterdam, 207p.
Guérin, Daniël Proudhon & het arbeiderszelfbestuur/ Holterman Thom: Recht in Anarchisme 1979, Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 39p.
Guérin, Daniel Proudhon en het arbeiderszelfbestuur 1965, AU, Groningen , 23 p., vert. Bas Moreel
Gutz, Hopster, Vis & van Well Vrijdenken, een levenshouding 1986, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 74p.
Guyot, Yves "De Gek" ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 11, 200p., hb
Guyot, Yves De sociale hel. 2 delen ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie IX, nr. 1 & 2, 189 & 185p., hb
Guyot, Yves De sociale hel. De familie Pichot. 1890, Faber & C°, Amsterdam, 374 + 4p.
Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 1 1983, Lont, Amsterdam, 268p.

De handelingen van het Algemeen Congres voor Dienstweigering (op den grondslag van het manifest "mobiliseren") gehouden op Zaterdag 18 en Zondag 19 april 1925 te Utrecht z.j., "De Oogst", Blaricum, 112p.

Hedendaags anarchisme 1994, vernieuwde uitgave,

Het hek moet van de dam 1981, Lont, Amsterdam, 280p.

Henriette Roland Horst 1977 tweede druk, schrijvers prentenboek deel 16, De Bezige Bij, Amsterdam, 49p.

Hongeropstanden. Agrariese samenlevingen in verzet tegen industriële produktievormen, Frankrijk 1789, Rusland 1900, Derde Wereld nu. 1987, Internationaal OntmoetingsCentrum/ Kronstadt Kollektief, Hasselt/ Boskoop, 157p. (zie ook Kronstadt Kollektief)

Hulde-Cantate : Ter gelegenheid van de 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 1916, De Roode Bibliotheek, Fred. Hendrikstr 28, Amsterdam , 24 p., 19 cm.

Hulp voor Francesco Ghezzi. Een gevangene der GE. PE. OE. z.j., Internationaal Solidariteits Fonds "Nederland", Groningen, 64p.

Huwelijk en liefde in de glanstijdperken van oostersche beschaving ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, N° 9, 143p., hb
Haarlems Teach-in Komitee Ontwapening…een illusie? ?, 2e druk, Haarlem's Teach-in Komitee, Haarlem, 72p. A4, diverse auteurs, o.a; A.L. Constandse en Arthur Mendes-Georges
Haenen, Henri Stemmen is toestemmen 1986, Pamflet, Den Bosch , 58 p., 21 cm.
Hamburger, W. De rationalistische opvoeding in verband met den Internationalen Bond voor de Rationalistische Opvoeding van het kind heruitgave (oorspr. 1911), J. Van Loo, Amsterdam, 82p, hb (overgetypt)
Hamburger, W. De rationalistische opvoeding in verband met den Internationalen Bond voor de Rationalistische Opvoeding van het Kind 1911, J. van Loo, Amsterdam, 79p. + ill.
Hamon, A. Heeft de mensch een vrije wil? 1930?, BOO, Zandvoort, serie Xiv, n° 10, 198p., hb (2x)
Hamon, A. Vrije wil, misdaad en toerekenbaarheid 1907, D. Buys, Amsterdam, 206p., hb
Hamon, A./ Reclus, Elysée Het Evangelie en het Kommunistisch Anarchisme/ Revolutie als gevolg van evolutie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent-brochuren XXI, 16p.
Harms, Wim; Schreijers, Miep; Wiebenga, Hans & Schijve, Kees Een KLAP in z'n hand. Samenleving, geweld en opvoeding 1986, 't kan anders, Delft, 112p.
Harmsen, Ger Blauwe en Rode Jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940 1973 (oorspr. 1961), SUN-reprint 4, Nijmegen, 496 + 14p.
Harmsen, Ger Daan Goulooze. Uit het leven van een communist 1967, Amno, Utrecht, 208p., pocket
Harmsen, Ger Historisch overzicht van socialisme en arbeidersbeweging in nederland. Deel 1 van de begintijd tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. ?, werkuitgave SUN, Nijmegen, 77p. A4
Harmsen, Ger Idee en beweging. Bekommentarieerde bibliografie van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1972, SUN, Nijmegen, 100p.
Harmsen, Ger (red) De actualiteit van Marx. Een symposium met bijdrage van Arthur Lehning, 1964?, Kruseman, Den Haag, Pantheon reeks, 183p., pocket
Harsman, Theo naar een libertair socialisme. anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 11p.
Hartenbach, E. Het geheugen. Handleiding ter verkrijging van gezonde hersenen en tot ontwikkeling van het geheugen ?, BOO, Zandvoort, 167p., hb
Hartogh Heijs van Zouteveen, H. Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een Evolutionistisch Standpunt 1916, 2e druk, J. van Loo, Amsterdam, 224p.
Hasenclever, Walter Huwelijken worden in de hemel gesloten. Komedie in vier bedrijven zie: Rijnders, G.
Havers, W. De onzedelijkheid in den bijbel. Open brief aan de leden van de tweede kamer der staten generaal en aan het Nederlandsche volk woord vooraf: A.L. Constandse, ?, "De Dageraad", Den Haag, 32p.
Hazekamp, Arie (red) Leren in Vrijheid: Vijftien jaar Leefwerkschool Eigenwijs(1983-1998) 1998, Baalprodukties, Sittard, 96p., vierkant formaat
Heimburg, W. Juffertje Onnut De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie IX, n°7, 202p. Hb
Helm, Albo Schmerz comix 1978, Spreeuw, Utrecht, >A5
Hermans, Hub. (samensteller) Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandstalige schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. Bloemlezing 1986, Agathon, Weesp, 267p.
Hermans, L.M. De Eerwaarde Vaders Anarchisten van de orde van Sint-Domela in vijftig Sonnetten 1903, Tabula Rasa/ H.A. Wakker, Rotterdam, 30p.
Hervé, Gustave Geen Vaderland! 1906, L. De Boer, Amsterdam, 47p., gewoon en hb (achteraf ingebonden)
Hervé, Gustave Zo worden inboorlingen verkocht en vermoord. Verdedigingsrede van Gustaaf Hervé voor het Hof van Assissen te Parijs (op den 23sten December 1907) 1907, J.Boekbinder, Bussum, 39p.
Heijmans, Griet & Koster, Annelies De Internationale anti-militaristische vereneiging van 1904 tot 1921 1984, SVAG-studies 15, Zwolle, 179p.A4
Hindus, Maurice Ontredderde wereld 1931, Querido, Amsterdam, 266 + 10p., hb
Hodann, Max Raad in sexuele nood 1936, VAU, Amsterdam, 281p., hb
Hoekman, Piet & Houkes, Jannes De Weezenkas. Vereniging op grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma' 1896-1996 1996, IISG, Amsterdam, 335 + 15p.
Holland, Jan Libertair Onderwijs. Eene krachtige aansporing aan allen om mede te werken aan de ontheffing der slavernij, waarin een groot gedeelte der menschheid leeft 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 43p.
Holst- Van Der Schalk, Henr. Roland Clara Meijer-Wichmann herdacht. 1937, Uitgeverij "Bevrijding", Rotterdam, 46p.
Holst- Van Der Schalk, Henr. Roland De Revolutionaire massa-aktie 1918, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij, Rotterdam, 427p., hb
Holst- Van Der Schalk, Henriette Roland Een overgang tot het socialisme 1945, "Vrij Nederland", Amsterdam, 94p., hb
Holst- Van Der Schalk, Henriette Roland Gustaaf Landauer. Zijn levensgang en levenswerk 1931, Van Loghum Slaterus, Arnhem, reeks religieus socialistische vragen, serie III, n° 3, 157p., hb
Holst, Henriëtte Roland De strijdmiddelen der sociale revolutie 1918?, J.J. Bos & C°, Amsterdam, 102p.
Holst, Henriëtte Roland Ghandi 1948, 2e bijgewerkte druk, Ploegsma, amsterdam, 212p., hb
Holst, Henriëtte Roland Romain Rolland 1946, Van Ditmar, Amsterdam/ Antwerpen, 191p., hb en stofomslag ingeplakt
Holst, Henriëtte Roland Sterft oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders 1931?, Uitgeverij Bevrijding, Utrecht, 16p.
Holterman, Th. anarchisme en staatsideologie 1980, kursus, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 66p. A4
Holterman, Thom Aanzet tot een anarchistiese theorie over staat en recht. Bijdrage tot een diskussie voor het te houden seminar over anarchisme en recht van 3 tot 6 januari 1979 1978, thesisvorm, 84p. A4
Holterman, Thom Anarchistiese staatsopvatting, een paradox? 1980, Kluwer, Deventer, 98p.
Holterman, Thom Andere staatsopvatting, een anarchistisch syndroom 1975, Kluwer Deventer, 89p.
Holterman, Thom Correctionele druk in plaats van gevangenissen ?, overdruk uit de bundel Bezonnen Hoop, opstellen aangeboden aan L.H.C. Hulsman, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, pp. 89-94, met handgeschreven correctie van Thom Holterman
Holterman, Thom Over arbeidersstrijd en arbeiderskontrole 1976, Pamflet, Groningen, Tegengif 1, 24p.
Holterman, Thom Recht en politieke organisatie. Een onderzoek naar convergentie in opvattingen omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden. 1986, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 310 + 10p. Hb
Holterman, Thom Recht en staat: kritiek op burgerlijke fiksies 1977, Stichting Pamflet Groningen, tegengif 3, 48p.
Holterman, Thom & Ramaer, Hans Bevrijding: een keuze uit het werk van Clara Meijer Wichman door Thom Holterman & Hans Ramaer 1979, Pamflet Amsterdam, 204p.
Holzmann, G. (vertaler) Konsept: manifest voor geweldloze revolutie Juni 1973, Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid, Zwolle, 30p B4
Holyake, George Jacob Geschiedenis der Rechtvaardige Voorkampers van Rochdale vrij naar het fransch van Marie Moret, door X. 1903, Samenwerkende Volksdrukkerij, Gent, 98p
Hommes, J.P. Loonwerk en zijne gevolgen. I. Theorie. II. Practijk ?, “De Samenwerking”, Winschoten , 24 p.
Honing, Piet Herinneringen van een Rotterdams revolutionair bezorgd door Bert Altena, 2005, Kelderuitgeverij, Utrecht, 461p. + kaart, met stofomslag
Hooijberg, J. Vrij in boeien [194X], s.n., s.l. , 16 p., 24 cm.
Hooijberg, J. Tot U, Soldaten! manifest 1955?, ?, ?, 7p.
Hornman, Wim Requiem voor een dictator. Ooggetuigeverslag van het ondergronds verzet in Spanje 1974, J.H. Gottmer, Haarlem, 176p.
Hortsson, F. De ketenen verbroken. Volksroman ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 9, 135p., hb
Houkes, Jannes Travailleur. Een politieke biografie van de groninger anarchist Tjerk Luitjes 1884-1910 1985, De Arbeider, Groningen, 157p.
Hoving, J. De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap 1927, 1e druk, Vrijdenkersvereeniging "De dageraad", Amsterdam, 519 + 6p., hb
Hoving, J. De conflicten tusschen godsdienst en wetenschap bewerking en aanvulling van Draper Mauthner White, 1932, 2e druk, Vrijdenkersvereeniging "De dageraad", Amsterdam, 416p., hb
Hoving, J. Godsdienst, opium? 19XX, De Dageraad, Amsterdam , 16 p., 21 cm.
Hoving, J. Goedereneconomie en menscheneconomie 1935, referaat gehouden op het Congres van den Nieuw-Malthusiaansche Bond 1935, Rotterdam, 15p.
Hoving, J. Is de godsdienstige een geesteszieke? godsdienstigheid en krankzinnigheid 19XX?, De Dageraad, Amsterdam , 20 p., 23 cm., Popularisatie naar Theodor Reik
Hoving, J. Jodenhaat: twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging: 1934 en 1935, en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 augustus 1935 door R.C.C. verboden 1935, De Jongh, Antwerpen , 55 p., ill. + foto's, Radiotoespraken
Hoving, J. Levensherinneringen van een vrijdenker. Allerlei lui 1938, Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 547p., hb
Hoving, J. Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener atheistische wereldbeschouwing 1920, J. van Loo, Amsterdam, 102p., hb
Hoving, J. Van de slagvelden van wetenschap en godsdienst. Voordracht ?, Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad", Afdeeling Amsterdam, 15p.
Hubrecht, P.F. (bewerker) Draper's Geschedenis van de worsteling tussen godsdienst en wetenschap 1887, tweede geheel herziene uitgave, Erven F. Bohn, Haarlen, 347 + 24p., met losse foto standbeeld Giordano Bruno,
Huige, John & Huybregts, Sjef Kleine geschiedenis van de arbeidersbeweging 1978, 4e druk, 'Sjaloom', Odijk, 110p., pocket
Hunink, Kloosterman en Rogier (red.) Voor Arthur Lehning: Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. 1979, Wereldvenster Baarn, 527 + 12p.
Hunink, Maria De Papieren van de Revolutie: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1935-1947 1986, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 364 + 20p., hb
Hunink, Maria (samensteller) Uit het archief van Arthur Lehning. Dokumenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952 1984, Van Gennep, Amsterdam, 96p.
Huxley, Aldous Wat zult gij doen? : Doel en grondslag van de Engelse Vredesbeloftebeweging s.a., Brochuredepot der IAMV, Krommenie , 16 p., Engelse titel: What are you going to do about it?
Huxley, Aldous Woorden en werkelijkheid 1937?, "Bevrijding", Rotterdam-Z, 20p.
I.A.M.B. engelstalige uitgave, february 1925, IAMB, Blauwkapel (Utrecht), 48p.

I.A.M.V. Sectie Holland, Jaarverslag 1922 1923?, ?, 31p.

Ik Verdom’t! Wat bezielt die totaalweigeraars? mei 1981, Uitgeverij Lont, Amsterdam, ko-produktie Struikrover/ Lont, 109p. A4

In de beklaagdenbank Oktober 2013, Tumult, Brussel, 8p.

Informatiebrochure Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties s.a., O.V.B., S.L. , 16 p.

Inleiding tot de werken "Looking Backward" en "Equality" door Edward Bellamy: in het Nederlandsch vertaald onder de titels "In het jaar 2000" en "Gelijkheid voor allen" 1940, Centrale administratie Bellamy, Haarlem, 20 p., afb., met portret van Bellamy

Internationaal Antimilitaristisch Jaarboek 1923 1923, I.A.M.V., Andijk West, 79p.

Internationaal Antimilitaristisch Jaarboek 1928 1928, I.A.M.V., Amsterdam, 63p.

Internationale aaneensluiting tegen oorlog en militarisme. RIGM. Rassemblement International contre la Guerre et le Militarisme. 1-5 augustus 1937 Parijs. [1937], s.n., [Rotterdam] , 15 p.

Internationale Anarchistische Bijeenkomst 15 t/m 19 mei 1986 1986, Appelscha, 40p.

Internationale Anarchistische bijeenkomst Ruigoord 1988

interview met een kraker maart 1980, subversief pamflet n° 5, subversief kollektief, Amsterdam, 13p. A4

Is het Atheïsme onwetenschappelijk? z.j., Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 12p.
(Nieuwenhuis, F. Domela) Is het atheisme onzedelijk? Uitgave naar aanleiding van de onzedelijkheids-verklaring door Min. Heemskerk der vrijdenkers-vereeniging De Dageraad 1927?, “ De Dageraad”, Rotterdam , 16 p.

Is het ongeloof onzedelijk. Een ernstig woord aan de geloovigen van allerlei slag. , "De Roode Bibliotheek", Amsterdam , 23 p., KOPIE
Ibanez, Blasco De vervloekte grond. Roman Febr. 1931, BOO, Zandvoort, bewerking door Gerh. Rijnders, 173p., hb
Icarus De opstand van Wilhemshaven 1990?, Kronstadt kollektief, Boskoop, 33p.
Ides, Gerda (samensteller) Help! Laat mij leven! Protest-poëzie 1967, dubbelnummer De Vrije, Rotterdam, 125p.
Ijzerman, A.W. Het ontstaan van den godsdienst. Een marxistische verklaring ven den oorsprong en eerste ontwikkeling der religie ?, boekhandel "ontwikkeling", Amsterdam, 96p.
Ingersoll, R.G. De vrijheid van man, vrouw en kind 1895, P.C. Wezel, Haarlem , 35p.
Ingersoll, Robert G. De Waarheid. Een voordracht 1897, L.J. Vermeer, Amsterdam, 32p.
Ingersoll, R.G. Eenige dwalingen van Mozes (Beschouwingen over de Pentateuch) 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VI, nr. 7, 127p., hb
Ingersoll, R.G. Eenige dwalingen van Mozes. (Beschouwingen over de Pentateuch) 1894, P.C. Wezel, Haarlem, 128p., hb achteraf ingebonden
Ingersoll, R.G. Verdient de bijbel spot? ?, B.O.O., Zandvoort, 119p.
Istrati, Panaït De distels van den Baragan ?, 2e druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 203p, hb
Istrati, Panaït Het licht aan de kim 1930, Queridos, Amsterdam, 451p., hb
Jezus is terug op aarde .... bij het GAK. s.a., s.n., s.l. , 8 p., stripverhaal
Jacobs, Pszisko Henk Eikeboom, Anarchist. Een biografie 1986, Onze Tijd/In de Knipscheer, Haarlem, 244p.
Jacobs, Pszisko Ik ben een werktuig van niets en niemand 1987, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 48p.
Jacobs, Pszisko Verdorie 1956, NVde Arbeiderspers, 256p; hb
Jacobs, Pszisko Weerbarstige herinneringen 1988, Lnie Peetoom, Haarlem, 79p. + fotokaternen
Jacobs, Roger (eindred.) Anders Werken. Een leesboek over zelfbeherende arbeidsvormen in West-Europa. 1983, Internationaal OntmoetingsCentrum, Hasselt, 276p.
Jacobs, Sophie Politiek kraken in Vlaanderen 1996, eindwerk Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs, 59p. A4 (kopie)
James Het sociale vraagstuk tijdens de Fransche revolutie z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 63p.
Jansen, Hans De egoïst Max Stirner. Leven en werken 2000, Papieren Tijger/ de Vrije gedachte, 114p.
Janzen, Frank Geweld tegen verandering. Maatschappijkritiek voor beginners 1972, Lynx, Amsterdam, 155p.
Janzen, Jan P. (samensteller) tentoonstelling over de geschiedenis van het anarchisme, 13 tot 24 maart 1967 1967, ???, teksten: Rudolf de Jong; Homme J. Wedman, kalligrafie: Tineke Boerema
Jar, Hans [ps. van Hans Ramaer] Jazz maakt vrij 1966, De Vrije, Rotterdam , 31 p .A4, foto's, 28 cm., Met lit. opg., Vier gebundelde artikelen: Jazz & anarchisme. Blues = medicijn. Jazz: duivelsmuziek uit Dixieland. Jazz maakt vrij..! waarvan de eerste drie eerder in 1965 en 1966 verschenen in De Vrije.
Jar, Hans Fascisme: grondslagen en kenmerken 1970, De Vrije, Rotterdam, 26p.
Jasienski, B. Pest over Parijs. Revolutionaire fantasieroman 1936, VAU, Amsterdam, 237p., hb
Jassies, Nico Marinus van der Lubbe en de rijksdagbrand in Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1999, Dirk van Eck-Stichting, Leiden, 2000, pp. 126-171 (fot., bij A4)
Jassies, Nico Van Rijksdagbrand tot heden. Hoe geschiedenis gemanipuleerd wordt. 2006, Dd Dolle Hond, Amsterdam, 36p.
Jeka "De wapens neer!" [19XX], Vrije Socialisten Vereniging Zaanstreek, s.l. , 7 p., 23 cm.
Jeurissen, Toos Uit de vrije school geklapt. Over antropsofie en racisme; een stellingname 1996, Baalprodukties, Sittard, 25p.
Jochheim, Gernot Bart de Ligt: De overwinning op het geweld. Rede ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Bart de Ligt (1883-1938), op 3 september 1988, uitgesproken in Utrecht 1990, Bart de Ligt-Fonds/ S.V.A.G, Boxtel/Zwolle, 44p., samenstelling: Herman Noordegraaf en Wim Robben, inleiding: Gene Sharp
Jongkind, Al Uitdagende gedachten van Al Jongkind : geboren 7-6-1906. 1978, s.n., Amsterdam , 24 p., Tekening op de omslag van Fred van Duin
Jongstra, Atte De Multatulianen. 125 jaar multatuli-verering en Multatuli-hulde 1985, Joost Nysen, Amsterdam, 263p.
het kapitaal als verslaving 2011, Atalanta, Utrecht, A6

Katholieke stemmen tegen de oorlog z.j., Q. Raven, Blaricum, 39p.

Een keerpunt in de spaanse burgeroorlog. Anoniem protest 1993, IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 5, 22p.

De Kernboodschap van de Nederlandsche coöperatieve Giro- crediet Ring [ 1946 ], De Ring, 's Gravenhage , 64 p.; geill.

Kropotkin-Album. Foto's van P.A. Kropotkin en zijne begrafenis te Moskou op 13 februari 1921 1923, S.A.V., Krommenie, langwerpig formaat, inleiding van Rudolf Rocker

Kronstadt 1921, de ‘derde’ revolutie 1982 (oorspr. 1921), Wereldvenster Bussum, Archief 5, 100p.
Ka Anarchisten uit het jaar nul. 2000, voorpublikatie,11p.
Kaczynski, Ted Het Narrenschip ?, ?, 8p.
Kallenberg, Freek Surfen in overvloed 1996, Baalprodukties, Sittard, 114p.
Kalma, J.J. Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland 1978, Boekencentrum, 's-Gravenhage, 168p.
Kaminsky, H.-E. Céline in dienst van de nazi's 2001 IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 11, 55p.
Kanafani, Ghassan De werkelijke kibboets 1983 herdruk, Stichting Palestina Publikaties, Amsterdam, 23p.
Kapteijn- Muijsken Affirmatie (Lijnen eener levensbeschouwing) ?, Scheltema en Holkema, Amsterdam, 196p., gewoon en hb (achteraf ingebonden)
Kapteyn- Muysken, G. Levensrichting van dezen tijd. Verzamelde opstellen 1916?, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 136 + 18p. A6, handboekjes elck 't beste, met portret van Friedrich Hebbel
Karasek, Horst De Brandstichter: het leven van Marinus van der Lubbe 1984, Spreeuw, Utrecht, 183p.
Karsten, Sjoerd Op het breukvlak van opvoeding en politiek. Een studie naar socialistische volksonderwijzers rond de eeuwwisseling. 1986, SUA, Amsterdam, 247p.
Katoen, Jan De sociaal-demokratie, de wereldoorlog en Mr P.J. Troelstra 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 61p.
Kautsky, Karl Het Erfurter Programma in zijn hoofdpunten toegelicht. (Een catachismus der sociaal-democratie) 1909, 2e druk, S.L. Van Looy, Amsterdam, 226p., hb
Kautsky, Karl Thomas Moore en zijne utopie ?, H.A. Wakker & C°, Rotterdam, 275p.
Kautsky, Mina Steven van den Grillenhoff. Roman ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr.4, 5 & 6, 155 + 163 + 181p., hb
Kedward, Roderick De Anarchisten: De onmacht van het geweld 1970, Sijthoff, Leiden, 128p., hb en stofomslag
Kenis, Paul De apostels van het nieuwe rijk 1930, "De Wilde Roos", Brussel, 213p., hb
Key, Ellen De eeuw van het kind. Studieën ?, 2e druk, W.J.Thieme, Zutphen, 352p., hb
Key, Ellen De ethiek van liefde en huwelijk ?, 3e druk, A.W.Sijthoff, Leiden, 373p., hb
Kief, Frits Wat wil De Vrije Gedachte s.a., De Vrije Gedachte, [Rotterdam] , 21 p., 21 cm., Actieprogramma van Vereniging tot bevordering van het zelfstandig denken, Toelichting op het Aktieprogramma van een rationeel humanisme
Kijne, Hugo Geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging 1963-1973 1978, SUA, Amsterdam, 194p.
Klaver, A. Lessing, Schiller, Heine. Literair-biografische schetsen ?, Vermande, Hoorn, 133p, hb
Klaver, Imke herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925 1974, SUN, Nijmegen, sunschrift 71, 247p.
Kloosterman, Elly De Nederlandse anarchisten en de Spanse Burgeroorlog. Hoe de Nederlandse anarchistische beweging uiteenviel door de gewelddadige strijd in Spanje tussen 1936 en 1939 2009, Uitgeverij De Pook, Amsterdam, 65p., (<) A4
Koch, Koen Over de ontwikkeling van de staat en de actualiteit van het anarchisme overdruk uit: Maatsta, dec 1976, nr.12- 24e jrg
Koestler, Arthur Dialoog met de dood 1948, De bezige bij, amsterdam, 238p., hb
Kollontay, Alexandra De man-kameraad 1928, de Ploeg, Utrecht, 250p., hb
Kolthek jr., H. Is dat rechtspraak? Verdedigingsrede van H. Kolthek Jr. voor het Gerechtshof van Amsterdam op 15 februari 1911 1911, "Voorwaarts", Amsterdam, 40p., met losse pagina
Kolthek, J. & Wessels, W. Nieuwe vormen van organisatie en strijd ?, anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 8p. A4
Koning, D. De geschiedenis van een dienstweigeraar. Lotgevallen uit kazerne en gevangenis reprint, oorspr. De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 48p.
Kooijman, P.A. Neem en eet: bomaanslag en opruiïng als sociale filosofie (biografie: L; Hornstra), ?, Manifest L.J.C.Boucher, Den Haag, 96p. Met stofomslag
Kooijman, P.A. Heden, verleden en toekomst in zakformaat 1964, De Vrije , Rotterdam , 29p., herziene uitgave
Kooijman, P.A. Heden, verleden en toekomst in zakformaat. Over soort en soortgenoten 1992, reprint De As, Moerkapelle, 51p. (oorspr. 1935, De Alarmisten)
Kooyman, Ad (samensteller) De "revolutie" van 1968 1978, VPRO, Hilversum, 42p., brochure naar aanleiding van het televisie-debat door de VPRO-televisie uitgezonden op 1 oktober 1978
Kornegger, Peggy Anarchisme: de feministische connectie. ?, 16p. Kopies
Kouprine, Alexander Het bordeel van Anna Marcovna 1927?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 298p., hb
Krapotkine, Peter Een woord aan de jongelieden 1885, Liebers & C°, s Gravenhage, 27p.
Krapotkine, Peter Een woord aan de Jongelieden 1971, De Vlijtige Vlieg, Antwerpen, 40p.
Kronstadt Kollektief zie: Hongeropstanden: Agrarische samenlevingen in verzet tegen industriële produktievormen, Frankrijk 1789, Rusland 1900, Derde Wereld Nu 1987, IOC/Kronstadt Kollektief, Hasselt/Boskoop, 157p.
Kropotkin, P. De natuurlijke moraal, een studie over dieren en menschen 1904, C.L. v.d. Weyer, Rotterdam , 48 p., 20 cm., 3e druk
Kropotkin, P. Gedenkschriften van een Revolutionair met een voorrede van Georges Brandes, 1902, A.E. van dr Heide, Haarlem, 388 + 11p.
Kropotkin, P. Idealen en werkelijkheid in de Russische literatuur 1907, S.L. Van Looy, Amsterdam, 429 + 7p. + ingeplakte portretten
Kropotkin, P. Idealen en werkelijkheid in de Russische literatuur 1907, S.L. Van Looy, Amsterdam, 429 + 7p. + ingeplakte portretten, hb
Kropotkin, Peter Anarchie: filosofie en ideaal 1974, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam, 40p.
Kropotkin, Peter De verovering van het brood. met een voorwoord van Elisée Reclus. 2e verbeterde druk. 1903, H. De Kleijn - J.J. Groot, 364p., hb
Kropotkin, Peter Landbouw en Industrie, Hoofd- en Handenarbeid vereenigd. 1902, Van Looy, Amsterdam, 248 + 16p., hb
Kropotkin, Peter Memoires van een Revolutionair (Inl: Nicolas Walter), 1978 (1971, oorspr.1899), Wereldvenster Baarn, 446p.
Kropotkin, Peter Tekstboek: Bloemlezing uit zijn boeken, pamfletten en brieven, alsmede een exact verslag van het gesprek tussen Lenin en Kropotkin (samenstelling Hans Verploeg) ( voorwoord: Roel van Duyn), 1972, Meulenhoff, Amsterdam, 173p.
Kropotkin, Peter Wederkeerig dienstbetoon. Een factor der Evolutie 1904, Van Looy, Amsterdam, 421 + 7p., hb, + beoordeling uit de buitenlandse pers (3p., los)
Kropotkin, Prins Peter De Revolutie in Rusland 1906, H.A. Wakker & C°, Rotterdam, 22p., vertaald uit "The Nineteenth Century (and After)" van December 1905
Kropotkine, Peter Allemaal socialisten en theorie en praktijk z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent-brochuren IX, 16p.
Kropotkine, Peter De Fransche Revolutie (Inl. Clara Meijer Wichmann), 1923, Soc. Anarchistisch Verbond, Krommenie, 45p. (2ex.)
Kropotkine, Peter De Fransche Revolutie 1789-1793, I &II ? (oorspr. 1909), Bibliotheek voor ontspanning en ontwikkeling, Zandvoort, serie XIII, no 11 & 12, 2x 212p. hb
Kropotkine, Peter De gemeente [z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent brochuren IX], 16p.
Kropotkine, Peter De Moderne Staat 1912?, Bureau van uitgave: G. Rijnders, Amsterdam, 99p.
Kropotkine, Peter De Moderne Wetenschap en het Anarchisme 1904, I.I. Samson, Den Haag, 99p., bewerking: F. Domela Nieuwenhuis
Kropotkine, Peter De onafhankelijke Moraal: Een studie over menschen en dieren ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 55p. (2x)
Kropotkine, Peter De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in den modernen tijd ?, B.O.O., Zandvoort, serie XII, nr 12, 174p., hb
Kropotkine, Peter De Verovering van het brood ?, Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, no 3/4, 159 + 154p. hb (2x)
Kropotkine, Peter De Verovering van het brood met een voorwoord van Elisée Reclus, 1894, Veenstra & C°, Nijmegen, 296p. Hb, achteraf ingebonden
Kropotkine, Peter Ethiek 1932, BOO, Zandvoort, 2 delen, 150 + 152p., hb
Kropotkine, Peter Gedenkschriften van een revolutionair 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 272 + 335p. In één band, hb
Kropotkine, Peter Gedenkschriften van een revolutionair 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 272 + 335p., 2 delen, hb verm achteraf ingebonden
Kropotkine, Peter Gedenkschriften van een Revolutionair, deel 1 ?, (vertaling: F.D.Nieuwenhuis, inleiding: Georg Brandes), BOO, Zandvoort, 192p., hb
Kropotkine, Peter Gedenkschriften van een Revolutionair. Deel 2 ?, (vertaling: F.D.Nieuwenhuis, inleiding: Georg Brandes), 2e deel, BOO, Zandvoort, 266p., hb
Kropotkine, Peter Van Veld, Fabriek en Werkplaats 1901?, Sterringa, Amsterdam, 375p., hb, oorspr. ingebonden??
Kropotkine, Peter Wederkeerig Dienstbetoon. Een studie ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr 7 & 8, 207 + 171p., hb
Kropotkine, Peter Zijn de gevangenissen noodzakelijk? tweede druk, ?, Comité van Actie tegen de bestaande opvatingen omtrent Misdaad Straf (C.M.S.), Groningen, 16p.
Kropotkine, Peter/ Syndikalisten uit Lausanne De Moderne Staat/ gevolgd door Federalisme of Centralisme? 1912?, Bureau van uitgave: G. Rijnders, Amsterdam, 99 + 47p., hb (binnenin: Centralisme en federalisme)
Kropotkine, Pierre De Anarchie Philosophie en Ideaal ?, I.I. Samson, Den Haag, 48p.
Kruyt-Amesz, Sietje e.a. (ed.) Sabotage als verzet. Geweldloos of gewelddadig? 1989, Luyten, Aalsmeer, 160p.
Kuczynski, Jürgen het ontstaan van de arbeidersklasse. 1975, SUN, Nijmegen, 255p.
Kuhne, Louis De nieuwe geneeskunde ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 6 & 7, 185 + 239p., hb
Kuijsten, H. e.a. (samenstellers) zie: De Ligt: Naar een vrije orde: Bloemlezing uit de werken van Bart De Ligt 1951, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 282p, hb
Kuijsten, Han: red. "De wapens neder" Eerst kanonnen dan boter!! s.a., brochuredepot IAMV, Krommenie , 8 p.
Künkel, Fritz Crisisbrieven. Verband tussen economische crisis en karaktercrisis ?, Boeken-service V.A.U., Amsterdam, 326p., hb
Kurz, Robert Bij het scheiden van de markt. Over de ineenstorting van democratie en markteconomie 1996, Ravijn, Amsterdam, 128p., pocket
Kuypers, Julien Bergop! 1957, Ontwikkeling, Antwerpen, 205p. + 64 platen, hb
Kuypers, Julien Jacob Kats, Agitator 1930, De Wilde Roos, Brussel, 247p.
Kuypers, Julien Jan Pellering: een vergeten redenaar en anarchist (1817-1877) 1962, uitg. Ontwikkeling, Antwerpen, 124p. + foto's, hb met stofomslag
Laat je niet pakken ?, Uitgeverij Lont, Amsterdam, 162p., vierkant formaat

Het Landelijk Anarchisties Overleg ?, LAO, Tilburg, 20p.

Lekker Fris 1982, Spreeuw, Utrecht, A4 strip + poster

Lenin, Stalin en het fabrieksdespotisme –een libertaire visie. 1999, Tegenstroom, Leuven, 46p.,

Leve Congo! Weg met Congo! 1908, Germinal, V, 1, samenwerkende "volksdrukkerij", Gent, 44p.

Louise Michel ?, korte artikel in tijdschrift De Waarheid, Gent?, pp 33-63
[Zola, Emile] Jacht op millioenen (La Curée) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie X, nr. 7, 247p., hb
La Cecilia (Anarchisties kollektief) Er is een tijd van komen en er komt een tijd van slaan: voorstellingsbrochure la cecilia '80 1980?, s.n., s.l., 27 p, A4-formaat
Lafargue, Paul Het recht op luiheid, gevolgd door : De Godsdienst van het Kapitaal en Pius IX in de Hemel (Inl. A.L.Constandse), 1974 (oorspr. resp. 1880, 1887 & 1872), Synopsis De Arbeiderspers, Amsterdam, 179p.
Lafargue, Paul Het Recht op Luiheid. Een weerlegging van het "recht op Arbeid" van 1848 1916, J. Emmering, Amsterdam, 48p.
Lambert, Paul De coöperatieve doctrine 1971, 1e uitgave, DevVerspreiders van de Coöperatie, Brussel, 408p., groot formaat
Landauer, Gustav Een weg tot bevrijding der arbeidersklasse z.j., J. Sterringa, Amsterdam, 43p., vertaling: B. Reyndorp
Landauer, Gustav De strijd over Bernstein [z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent brochuren XXII] 15p.
Landauer, Gustav Oproep tot Socialisme (voorwoord H.R.Holst; biografie B.Reyndorp), 1940, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 214p. hb
Landelijke bedrijfsorganisatie collectieve sector Manifest, Statuten, Stakingsreglement ?, Landelijke bedrijfsorganisatie collectieve sector, aangesloten bij het OVB, Den Haag, 23p.
Landelijke werkgroep anti-autoritaire en socialistiese opvoeding Anti-autoritaire en socialistische opvoeding. 1970, Sunschrift 34, Sun, Nijmegen, 112p.
Lanooy, H.J. 3e wereldbrand of pacifisme? z.j., "Hinga", Overschie, 17p.
Lansen, Jac. C. Het individu en de maatschappij, eerste reeks 1915, S.I.U.M., Amsterdam,224p., hb achteraf ingebonden
Lanser, P'the & Wiersma, Rymke Alle dieren vrij! Zesentwintig mensen over veganisme, huisdieren, biologies eten, anarchisme, dierenstrijd, geweld en geweldloosheid. 1993, Atalanta, Utrecht, 142p.
Lansink Jr, B. & Dissel, TH. J. Internationale verbindingen van het N.A.S. Berlijn of Moskou? febr. 1923, N.A.S., Amsterdam, 64p.
Lansink Jr. B. De moordaanslag op Tom Mooney 1918, Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 22p., Propagandabrochure N° 2
Lansink, B. Sr Het koningschap bij de gratie Gods ?, 2e verbeterde en vermeerderde druk, De Roode Bibliotheek, Fred. Hendrikstraat 28 & 32 Amsterdam, 47p.
LAS Anarchisme: Saamhorigheid in diversiteit 1995, LAS, Tilburg, 18p.
LAS Drammende Dromers: Het beeld van anarchisten. !!!! roofdruk Atalanta uit 1998 (oorspr.1992, LAS, 48p., )
LAS Samen werken aan samenhang ?, LAS, Tilburg,
LAS Veranderingsstrategieën. Enige teksten over anarchisme en strategie 1992, LAS, Tilburg, 31p. A4
Last, Jef & Spaans-Republikeinse dichters Vrij Spanje. Gedichten uit de loopgraven jan. 1946, "De Vonk", Amsterdam, 28p.
Last, Jef & Wilde, Harry Rinus van der Lubbe, Doodstraf voor een Provo 1967 (oorspr. 1940), tweede herziene druk, inl. Igor Cornelissen, Interland- Dinxperlo, 339p.
Last, Jef De spaanse tragedie. Brieven uit Spanje 1935-1937/ Weerzien met Spanje 1961 1962, Contact, Amsterdam/ Antwerpen, 200p., pocket
Latzko, Andreas Menschen in den oorlog 1918, Wereldbibliotheek, Mij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, 172p., hb pocket
Launspach, Jan Groeten uit Christiana. Materiaal voor hoop. 1979, Novum, Amsterdam, 176p. met wikkel en oproep aan lezers
Lavrin, Janko Leo Tolstoi: Leven en Werk 1958, W. De Haan- Standaard Boekhandel,, Zeist/ Antwerpen, Phoenix-Pocket, 146p. + fotokatern
Lazare Anarchie 1992 (oorspr. 1920), Anarchistische teksten nr. 4, IRIS, Amsterdam, 26p.
Lazare, Bernard Antisemitisme en revolutie. 1994, IRIS, Amsterdam, Anarchistische teksten nr. 6, 26p.
Lazare, Bernhard De fakkeldragers ?, J. Sterringa, Amsterdam, 304p., hb
Lazare, Bernhard Sociale Fabelen ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, n° 11, 154p., hb
Leeflang Oenbehagen (strip) ?, leeflang proaduksjuns,
Lehmann-Russbüldt, Otto De Bloedige Internationale der bewapeningsindustrie. Geautoriseerde vertaling van Albert De Jong ?, De Wilde Roos/ Erven J. Bijleveld, Brussel/Utrecht, 136p., hb
Lehman-Russbüldt, Otto Revolutie voor den vrede 1932, Erven J; Bijleveld, Utrecht, 201p. Hb
Lehning, A.; Wielek, H. & Bakker Schut, P.H. Duitsland: voorbeeld of waarschuwing? West-Duitsland een politiestaat, of "de geschiedenis herhaalt zich" 1976, Wereldvenster, Baarn, 83p.
Lehning, Arthur A’dam, 8 jan. 1976 1976, Atheneum paperback, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 90p.
Lehning, Arthur Bakoenin: een biografie in tijdsdokumenten 1977, Wereldvenster, Baarn, 397p.
Lehning, Arthur De arbeid vrij 1976, Anarchistische Uitgaven, Amsterdam, 73p. + blad errata
Lehning, Arthur De draad van Ariadne & Ithaka: Essays en kommentaren 1 & 2 1979 & 1980, Het Wereldvenster, Baarn, 264 & 338p.
Lehning, Arthur De draad van Ariadne. Essays en commentaren. 1966, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 264p.
Lehning, Arthur De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur 1999, Meulenhoff, Amsterdam, 271p.
Lehning, Arthur H. Marsman, De vriend van mijn jeugd 1960 (1954), Salamanderpocket 62, Querido, Amsterdam, 192p.
Lehning, Arthur H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen. 1976, derde druk, Em. Querido, Amsterdam, 203p., textielomslag
(Lehning, Arthur) H. Marsman 1960, De Bezige Bij, Amsterdam, schrijvers prentenboek deel 4, 39p., vierkant formaat
Lehning, Arthur Lenin en de revolutie
Lehning, Arthur Onder Antiquaren 1997, Ithaka, Lys-St.-Georges, 24p., smal formaat
Lehning, Arthur Over vrijheid en gelijkheid. Johan Huizinga-lezing 1976 1977, Het Wereldvenster, Baarn, 22p.
Lehning, Arthur Prometheus & het recht van opstand. Essays en kommentaren III 1987, Ambo Baarn, 116p.
Lehning, Arthur Radendemocratie of staatscommunisme: Marxisme & anarchisme in de Russische Revolutie 1972 (oorspr. 1929), Kritische Bibliotheek Van Gennep, Amsterdam, 128p.
Lehning, Arthur Spaans Dagboek 7 oktober - 5 november 1936 gevolgd door Aantekeningen over de revolutie in Spanje april 1937 1996, Huis Clos, Oude Tonge, 111p.
Lehning, Arthur Spaans dagboek & Aantekeningen over de revolutie in Spanje 2006, tweede (uitgebreide) druk, Ithaka/ de Vooruitgang, Lys St. Georges/ Amsterdam, 122p., met stofomslag
Lehning, Arthur & Constandse, A Anarchosyndikalisme ? (oorspr. 1926 & 1938) Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 31p.
Lehning, Arthur & Constandse, Anton Anarchosyndicalisme. 1971, ram-reeks 1, Ram, Schiedam, 31p.
Lehning, Arthur & Schrofer, Juriaan I 10: de internationale avant-garde tussen de twee wereldoorlogen 1974 (1963), Bert Bakker, Den Haag, 224p.
Lehning, Arthur Müller Anarchosyndicalisme 1927, s.n., Amsterdam , 31 p., 24 cm., Ook opgenomen de beginselverklaring van de I.A.A.
Lehning, Arthur Müller De sociaal-democratie en de oorlog 48p., I.A.M.V., Amsterdam,
Lehning, Arthur Müller Politiek en oorlog. Hoe moet onze houding zijn bij het afkondigen der mobilisatie? ?, overdruk uit "De Wapens Neder" van febr. 1928, Brochurendepot IAMV, 8p.
Lemaitre, Jules Koningen ?, De Roode Bibbliotheek, Amsterdam, serie I, n° 9, 232p., hb
Lemche, G. Offers der zonde ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie X, nr. 1, 260p., hb
Lenaerts, Degrieck & Vermander De Verlichte leegte: semi-religieuze bewegingen onder de loep. 1985, Studiekring Vrij Onderzoek, Brussel, 272p.
Lenin, W.I. Een kinderziekte van het kommunisme: de "linksche" strooming. Proeve eener populaire uiteenzetting der marxistische strategie en taktiek 1933 (1920), Agentschap Amstel, Amsterdam, 128p.
Lenstra, Rinze Anarchisme en syndicalisme in Spanje 1868-1939. Ideaal en werkelijkheid, continuïteit en verandering 2007, Aspekt, Soesterberg, 590p.
Leroy-Beaulieu, Anatole Kollektivist en Anarchist. Een twistgesprek over sociaaldemokratie en anarchisme z.j., Volks Bibliotheek Vrijheid, gelijkheid en Broederschap, z.p, 64p. A6
Liberta oorlogbrochures nr 1 - 25 BOO, Zandvoort
Lissagaray Geschiedenis der Commune van Parijs van 1871 (in titel: en den Burgeroorlog van 1871 van Domela-Nieuwenhuys), 1894, Foucaert, Gent, 671p. Hb A4
London, Arthur G. Spanje… 1977, EPO, Berchem, 401p., met fotokaternen
London, Jack De scharlaken pest. 1923, Johannes Müller, Amsterdam, 108p., hb
London, Jack Een baanbreker ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie X, nr. 8 & 9, 147 + 144p., hb
Londres, Albert Uit het bagno ontsnapt 1932, De Arbeiderspers, Amsterdam, 143p. hb
Loopuit, Jos Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. 1904?, H.A. Wakker & C°, Rotterdam, Sociale Bibliotheek N° 6 (onder redaktie van P.J.Troelstra en Henri Polak), 218p., hb
Loopuit, Jos Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. 1905, A.B. Soep, Amsterdam, Sociale Bibliotheek N° 6 (onder redaktie van P.J.Troelstra en Henri Polak), 218p., hb
Louys, Pierre Aphrodite. Zeden de Oudheid ?, B.O.O., Zandvoort, serie XII, nr 11, 207p., hb
Luitjes, T. Over de Grondprincipen van Christendom en anarchie als tegenstellingen 1902, C.J.W. Grentzbach, Bussum, 34p.
Luitjes, T. Theorie en Practijk van Binnenlandsche Kolonisatie 1902, CJW Grentzebach, Bussum, 192p.
Lutke Meijer, Gerard Voorspel Wereldbrand: een ooggetuigeverslag van de Spaanse Burgeroorlog 1986, Nygh & Van Ditmar, 's Gravenshage160p.
Luxemburg, Berkman, Borojov, Goldman, Shapiro De Russische Revolutie. 1979, (Archief 2), Wereldvenster, Baarn,104p.
Luxemburg, Rosa Massastaking, partij en vakbonden 1971 (oorspr.1906), Sun, Nijmegen, 123p.
Lyall, Edna De vrijgeest en zijn dochter. Roman ?, BOO, Zandvoort, Serie XIV, n° 6 & 7, 205 + 200p., hb
Manifest- Tot u, soldaten! 1955?, (J. Hooijberg), (Purmerend), 7p.

Marx voor scholieren ?, 21e druk, SOF, Nijmegen, 80p.

Frans Masereel 1990, tentoonstellingskataloog, Vlaamse Gemeenschap e.a., 175p. A4

Mémoire du Parti Ouvrier Belge/ Memorandum van de Belgische Werkmans-Partij Juli 1917 1918, The Menpes printing & Engraving c°, Londres, 48p.

Met getrokken dolken tegenover het bestaande, haar verdedigers en haar valse critici … en andere teksten Oktober 2009, Typemachine, Gent, 110p. A6

Met Jezus: vóór of tegen hetSocialisme? z.j., B. Liebers & C°, Den Haag, 16p.
Rosa Militaire dienstplicht: total loss 1990, ROSA, Leiden , 53 p.

Militarisme? Ze komen eraan 1984, in kader van vierdaagse te Nijmegen, 35p.

De moraal-theologie van Dr. A.M. de Liguori. De katholieke zedeleer in haar ware gedaante 1924?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 61p., geniet

Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken inl: J. van den Bergh van Eysinga-Elias, uitgegeven in opdracht van het uitvoerend comité 1820-1920 voor de herdenking van Multatuli's 100sten geboortedag, 1919, Elsevier, Amsterdam, 216 + 6p., hb

Multatuli bloemlezing ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO serie XI, N° 2, Met 25 illustraties, 161p., hb en stofomslag (uitgeversgegevens enkel op stofomslag)

Multatuli over de ellende des volks. Opgedragen aan den heer J. Tellegen, burgemeester van Amsterdam, eere-voorzittter van het Multatuli-huldigingscomité z.j., De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 16p.
Maatstaf aug/sept 1976
24e jrg, nr.8/9, De Arbeiderspers, Amsterdam, 160p.
Maatstaf Alexander Cohen (2) artikel uit Maatstaf, jan. 1977; 25e jrg., nr. 1, pp. 80 - 84
Machiavelli, N. De Vorst 1902, S.L Van Looy, Amsterdam, 135p.
Mackay, John Henry De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, n° 4, 335p., hb
Mackay, John Henry De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, nr. 11 &12, 335p., hb, 2 delen
Mackay, John Henry De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. ?, J. Sterringa, Amsterdam, 330p. hb
Mackay, John Henry De Vrijheidzoeker. Psychologie eener ontwikkeling. 1923, De Fakkel, Amsterdam, 256p., gewoon en hb (achteraf ingebonden)
Mackay, John Henry Getrouwde menschen; naar het Duits van Mackay, door G. Rijnders ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, n° 10, 160p., hb
Mackay, John Henry Sport en liefde. (Der Schwimmer.) roman ?, B.O.O., Zandvoort, serie XIV, nr 1, 212p., hb
Madach, Emerich De tragedie van den mensch 1887, J.L. Beijers - W.F. Dannenfelser, Amsterdam, 287p. + ill.
Madach, Emerich Tragedie van den mensch. Dramatisch gedicht ? De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie VII, nr. 10 & 11, 157 + 134p., hb + platen
Makhno, Nestor Mijn bezoek aan het kremlin ?, Gramschap, 20p.
Malatesta, Errico De anarchie, haar mogelijkheid en noodzakelijkheid (vert. G. Rijnders), ?, B.O.O., Zandvoort, 48p.
Malatesta, Errico De anarchie, haar mogelijkheid en noodzakelijkheid (vert. G. Rijnders), s.a., B.O.O., Zandvoort, 32 p.
Malatesta, Errico In tijden van verkiezing: een arbeidersdialoog 1984 (oorspr. 1890/1976), Picket, Antwerpen, 29p.
Malato, Charles De Groote Werkstaking. Sociale roman. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, n° 3 & 4, 269 + 279p., hb
Malato, Charles De Groote Werkstaking. Sociale roman. ?, L. De Boer, Amsterdam, 550p., hb
Malato, Charles De ontwikkeling der menscheid. Vormverandering der maatschappij. Eenige verzen z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent-brochuren nrs Xvi en XVII, 32p.
Malato, Charles De ontwikkeling der anarchie z.j., J. Sterringa, Amsterdam, Sterringa's 5-cent-brochuren ; XX, 16 p., 20 cm.
Marchel, G. De vloek van den oorlog. ?, B.O.O., Zandvoort, 175p., hb
Marchel, G. De vloek van den oorlog. Een beeld uit het leven in Frankrijk 1918?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II, n° 4, 200p., hb
Markus, Cyril Bespiegelingen over het links-epidemisch verschijnsel 1977, Libertair-Sosialistiese uitgave, 62p. + blad errata
Marlitt, E. Goud-elsje ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 9, 227p., hb
Marx/Engels Over het anarchisme 1975, Pegasus, Amsterdam, 171p.
Mascarpone Gebroken Wit: politiek van de kleine verhalen 1992, Ravijn, Amsterdam, 166p.
Matthews, Herbert L. Half Spanje stierf… Een herwaardering van de Spaanse burgeroorlog 1976, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 285p.
Maziotis, Nikos Het pleidooi van de anarchist. Als de onschuldigen onze solidariteit verdienen dan verdient de beschuldigde ze nog meer 1999?, ABC Gent, 20p.
Meier, Henk J. Dit hap-hap-happens in amsterdam 1966, De Arbeiderspers, Amsterdam, geen paginanummering
Meijer, J.B. Jan Pieterszoon Coen. Een held uit onze jeugd 1929, I.A.M.V., Amsterdam, 31p., tweede druk
Meijer-Wichmann, Clara Bevrijding: opstellen 1924, Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 213p., hb
Meijer-Wichmann, Clara Tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf 1971, Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam , 8 p., Het oorspronkelijke manifest is uitgegeven in 1919
Meijer-Wichmann, Clara Bevrijding: een keuze uit het werk van Clara Meijer Wichman door Thom Holterman & Hans Ramaer 1979, Pamflet Amsterdam, 204p.
Meijer-Wichmann, Clara Mensch & Maatschappij: voordrachten 1923, Van Loghum-Slaterus, Arnhem, 331 +15p. hb
Meijer-Wichmann, Clara Misdaad, Straf en Maatschappij 1931, Erven J. Bijleveld Utrecht, 206p., hb
Meijer-Wichmann, Clara Vrouw & maatschappij (inl. H.R.Holst), 1978 (oorspr.1936), Sun-reprint 30, Nijmegen, 248p.
Meijer-Wichmann, Clara Vrouw & maatschappij (inl. H.R.Holst), 1936, Erven J. Bijleveld, Utrecht 239p., hb
Meijer-Wichmann, Clara /Solidarité Ouvrière De direkte arbeidersorganisatie 1975 (oorspr. 1920, 1974), Anarchistische Uitgaven Amsterdam, 77p.
Melantjong Atjeh. À vol d'oiseau 1881, A.W. Sijthoff, Leiden, 64p., stuk van een boek!
Mendes-Georges, Arthur Anarchisten in de 20ste eeuw 1965, De Vrije, Rotterdam, 127p.
Mendes-Georges, Arthur Anarchisten in de 20ste eeuw 1968, tweede herziene druk, De Vrije, Rotterdam, 154p.
Methöfer, J. De taak der Vakvereenigingen z.j., L. De Boer, Amsterdam, 8p.
Methöfer, J. De Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Doel, Middelen en Organisatie z.j., G.G.B., z.p., 40p.
Metz, Judith Het gekraakte ideaal. Seksisme en omgangsvormen binnen radicaal links. 1998, Ravijn, Amsterdam, 146p.
Meyer, M. Wilh. Hoe de wereld ontstaan is. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr 5, 156p., hb, geïll
Michel, Louise Slachtoffers bewerkt door Gerhard Rijnders, 1930?, BOO, Zandvoort, serie XIV, n° 5, 200p., hb
Michielsen, Leo Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Deel I tot 1914 1976, 2e druk, Frans Masereel Fonds, Brussel, 275p.
Mispelblom Beijer, H.J. (Rem. Pred.) Het recht van de sterkste z.j., ?, Schoonhoven, 15p.
Mispelblom Beyer, H. J. Tolerantie en fanatisme. Een studie over verdraagzaamheid 1948, Van Loghum Slaterus, Arnhem, 229 + 8p., hb
Mitford, Jessica Voor de afschaffing van gevangenissen 1980, Peter Scholten, Leeuwarden, 58p.
Mooij, Martin Revolutie in Duitsland: de Duitse dagen van 1919. 1969, Stichting IVIO, Amsterdam, AO-reeks 1251, 16p.
Moreel, Bas Anargisme en zelfbestuur. 8 besprekingen en vertalingen over problemen rond anargie en zelfbestuur ?, AU, Groningen
Moreel, Bas Zelfbestuur mei 1970, Bas Moreel, Wageningen, 12p. A4, gestencilde uitgave
Morris, Willem Toekomstdroom ‘Nieuws uit Nergensoord’ ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie XI, no10, 230p. hb
Morus, Thomas Utopia inl. F. Domela Nieuwenhuis, 1903, S.L. Van Looy, Amsterdam, 152p., hb (2 ex.)
Morus, Thomas Utopia, opnieuw uit het Latijn vertaald inl. F. Domela Nieuwenhuis, 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 9, 152p., hb
Mosk, Annette & Marrée, Jon Ongehoorde stappen: een overlevingstocht rond de vliegbasis Woensdrecht 1985, Stichting Atoomvrijstaat, Amsterdam, 102p. + kaart
Most, J. De godspest 1966, De Vrije, Rotterdam, 19p., langwerpig formaat
Moulaert, Jan De vervloekte staat: Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914 1981, EPO, Berchem, 208p.
Moulaert, Jan Ontwaking en de Kapel. Bijdrage tot de geschiedenis van het anarchisme te Antwerpen 1894-1910 1979, licentiaatsthesis, leuven, 2 delen, 468p. A4
Moulaert, Jan Rood en Zwart. De anarchistische beweging in België. 1880-1914 1995, Davidsfonds, Leuven, 462p.
Muckle, Friedrich Socialistische denkers 1924, Nieuwe Sociale Bibliotheek, N.V.Ontwikkeling, Amsterdam, 198p., hb
Mühsam, Kreszentia De lijdensweg van Erich Mühsam 2003, De Dolle Hond, Amsterdam, DH22, [48p.]
Mulisch, Harry Bericht aan de rattenkoning 1967, De Bezige Bij, Amsterdam, 203p.
Mulisch, Harry; Hofland, H.J.A.; de Jong, Rudolf; Gortzak, Wouter & Charles, J.B. Voor Anton Constandse: Voordrachten, gehouden op 24 september 1979 in Theater De Appel te Scheveningen bij de viering van diens tachtigste verjaardag 1980, De Gids/ Meulenhoff, Amsterdam, 41p.
Muller, Jean-Marie Geweldloze alternatieven voor verdediging en strijd 1980, I.O.T., 't Kan Anders, Brussel, Amsterdam , [31] p., ill., 21 cm., vert. Wim Rombauts, bew. door Henk Branderhorst
Mussolini, B. Mensch en God. Rede gehouden den 26 Maart 1904, in het Maison du Peuple van Lausanne ter verdediging van de these: God bestaat niet! 1929, Hoofdbestuur Vrijdenkersvereeniging “De dageraad”, Amsterdam, voorzien van een voorwoord door J. Hoving
Multacognovi De steunpilaren onzer samenleving 1927?, Boekhandel ten bate van het Soc. Anarch. weekblad "de Arbeider", Groningen, 48p., Uitgave N° 1
Multatuli Het gebed van den onwetende ?, Vrijdenkers-vereeniging "De Dageraad", 4p. (2 ex.)
Multatuli Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij 1871, 3e druk, K.H.Schadd, Amsterdam, 296p., hb
Museum Fodor tentoonstelling: Domela Nieuwenhuis: zijn leven, zijn werk 1846-1919 1959, museum fodor, Amsterdam, >A4 + los blad: openingsrede door Arthur Lehning
Naar een bevrijdende ekonomie: illusie of haalbaar ideaal? De Vrije Bond, 1991, 31p.,

Nederland Insolvent : brochure no. 2 als antwoord op de brochure der vereeniging "Onze Vloot" Neêrland's Ondergang s.a., IAMV, [Amsterdam] , 16 p. A6
Rijnders, G. (samensteller) De nieuwe bijbel. Eenvoudige beschouwing over het ontstaan der wereld, de schepping van den mensch, den oorsprong der godsdiensten en de ontwikkeling der maatschappij. 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 78p., hb
Rijnders, G. (samensteller) De nieuwe bijbel. Eenvoudige beschouwing over het ontstaan der wereld, de schepping van den mensch, den oorsprong der godsdiensten en de ontwikkeling der maatschappij. juli 1931, BOO, Zandvoort, 176p., hb, gevolgd door Eenige tegenstrijdige bijbelteksten

Nijn het relkonijn: Nijntje gaat kraken ?, "het spiegelhuis", Nijmegen, A4
N.A.S. Van eenheid en strijd 1910, N.A.S., Amsterdam, 88p.
Nabrink, Gé ALARM Redt Mooney en Billings. De nieuwe Sacco en Vanzetti 1928, Noordelijk propaganda Comite. Corresp J B Haan Ommelanderwijk 135 Veendam, Veendam , 16 p
Nabrink, Gé Bibliografie 1927-1993 1993, eigen uitgave, Amsterdam, 81 + 9p.
Nabrink, Gé Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis 1985, E.J.Brill, Leiden, 917 + 20p., hb
Nabrink, Gé Drie baanbrekers: Leven en opvattingen van F.D. Nieuwenhuis, J Rutgers, Leo Polak 1981, Noordelijk Gewest Vrije Socialisten, Ooosterwolde, 100p., gewoon en hb (achteraf ingebonden)
Nabrink, Gé Maar mijn kind… Zesenveertig vregen en antwoorden en twee lezingen over seksuele opvoeding en voorlichting 1967, NVSH, 's-Gravenhage, 159p., pocket
Nabrink, Gé Seksuele hervorming in Nederland 1978, SUN, Nijmegen, 692p., gesigneerd ex.
Nabrink, Gé Seksuele hervorming: ratio, revolutie, restauratie 1990, Anarchistische Uitgaven, Bergen, 45p.
Nabrink, Gé Van wereldcrisis naar wereldoorlog 1932, borchuredepot IAMV Jan Wouda, Krommenie, 20p, omslag fotomontage door Jan en Dirk Brouwer
Nabrink, Gé Van wereldcrisis naar wereldoorlog. 1932, Intern. Anti-Mil. Vereeniging, Krommenie, 20p.
Nabrink, Gé & Van Sijl, Corrie Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis Deel 3 en 4 1992, IISG, Amsterdam, 114p.
Nechayev, Sergei Gennadievich Revolutionair catechismus , uit het Engels vertaald met een biografie door Arthur Mendes Georges, tekstkritiek van Nicolas Walter. Ill door Jan Michels 1972, Anarchia, Haarlem, 22 p
Nederland Syndicalistisch Vakverbond Van onder op! De grondslagen van het syndicalisme 1958, Den Haag?, 8p.
Nederlandsche Jeugd-Centrale voor Drankbestrijduing Blauwe zangbundel 1921, Utrecht, 32p.
Nederlandse Omroep Stichting Denkbeeld: Anarchisme uitzending 20 maart 1980, 21p.
Nederlandse Televisie Stichting Denk-beeld geestelijke stromingen VIII uitzending 20 mei 1969, 26p., met o.a. Anton Constandse
Neill, A.S. Niet het Hoofd maar het Hart ?, De Driehoek, 's-Graveland, 153p.
Neill, A. S. Summerhill: Theorie en praktijk van de anti-autoritaire opvoeding 1974 (1972), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 286p.
Nieuwenhuis, F. Domela "Als ge vrede wilt"... ; (met bijdrage van E. Koster) 1916, De Roode Bibliotheek, B.O.O., Amsterdam , 15 p., 23 cm., Tevens opgenomen een gedicht van E. Koster: Ik bracht mijn kind niet groot voor de soldaten.
Nieuwenhuis, F. Domela Algemeen stemrecht in beginsel en toepassing 1885?, B. Liebers, 's-Gravenhage, 29p.
Nieuwenhuis, F. Domela Autoritair en Libertair Socialisme 1897, Ph. Oudkerk, Amsterrdam, 96p.
Nieuwenhuis, F. Domela De Algemeene Werkstaking van 1903, wat zij was en wat zij ons leert : Eene Beschouwing over de Aprilbeweging [1903], L. De Boer, Amsterdam , 24 p., 20 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela De bijbel. Zijn ontstaan en geschiedenis (68p. + Is eigendom diefstal?), ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 2, 174p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela De demokratie en de Financiers, de werkelijke Meesters der wereld. In verkorten vorm bewerkt naar het Fransch van Francis Delaisi [1912], W ten Hoorn , Reguliersdwarsstraat 83, Amsterdam, 72 p,
Nieuwenhuis, F. Domela De demokratie en de Financiers, de werkelijke Meesters der wereld. In verkorten vorm bewerkt naar het Fransch van Francis Delaisi [1913], 2e druk, W ten Hoorn , Reguliersdwarsstraat 83, Amsterdam, 62 p, (2ex)
Nieuwenhuis, F. Domela De Geschiedenis van het Socialisme I, II & III 1901-1902, Van Looy, Amsterdam, 445 + 369 & 412p. + 19p. Met prenten
Nieuwenhuis, F. Domela De Geschiedenis van het Socialisme. 3 delen ?, De Roode Biblioteek, Amsterdam, 19+ 443, 366 & 412p. Hb + ill.
Nieuwenhuis, F. Domela De Internationale (1864-1914) [1914], Vrije Socialisten-vereenigingen en Prop. Clubs, Amsterdam , 71 p. + foto's, 22 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela De Kommune van Parijs [1909], Ontspanningsschool Haarlemmerpoort en omstreken, Amsterdam , 40 p. , 13 x 11 cm., Kinder-bibliotheek ; Nr. 3
Nieuwenhuis, F. Domela De libertaire opvoeding: voordracht, gehouden te Parijs in het jaar 1899 1904?, L. De Boer, Amsterdam , 16 pag., 21 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela De Nieuwe Plutarchus: Levensbeschrijving van Servetus, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 108 + 104 + 87 + 104p. Hb
Nieuwenhuis, F. Domela De normale arbeidsdag 1887, B. Liebers & C°, 300p.
Nieuwenhuis, F. Domela De oorlog en de opvoeding sa [1916], Int Bond voor Rationalistische Opvoeding van het kind, Sl, 16p., A6
Nieuwenhuis, F. Domela De revolutionaire dr. A. Kuyper contra den reaktionairen minister Kuyper 1e druk, L. De Boer, Amsterdam, 24p.
Nieuwenhuis, F. Domela De revolutionaire dr. A. Kuyper contra den reaktionairen minister Kuyper tweede druk, L. De Boer, Amsterdam, 24p.
Nieuwenhuis, F. Domela De roeping van den mensch is... mensch te zijn. Voordracht gehouden te Amsterdam en's-Gravenhage [1912], De Dageraad; J.J. Bos & C°, Amsterdam , 30 pag., 22 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela De Samuëltype of de republikein ?, ?, 16p.
Nieuwenhuis, F. Domela De steunpilaren der hedendaagse en de grondslagen der toekomstige maatschappij 1916, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 64p. + 2 ingeplakte diagrammen, geïll.
Nieuwenhuis, F. Domela De twee groote wetten der natuur 2e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, nr 1, 160p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela De twee groote wetten der natuur. De strijd om het bestaan/ Wederkerig dienstbetoon ?, BOO, Zandvoort, 157p. (Heemstede)
Nieuwenhuis, F. Domela De twee groote wetten der natuur 1912?, geen uitgever (Roode Bibliotheek?), 174p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela De vrijdenker en zijn ongeloof 1916, 2e verm. Druk, Dageraad, Amsterdam, 16 p., 20 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela De vrijdenker en zijn ongeloof 1916, 2e verm. Druk, Dageraad, Amsterdam, 16 p., overstempeld met Bureau van Uitgave: De Roode Bibliotheek
Nieuwenhuis, F. Domela De vrijdenker en zijn ongeloof 1913?, De Dageraad; J.J. Bos & C°, Amsterdam , 15 pag., 22 cm.,
Nieuwenhuis, F. Domela De werkloosheid, het "teeken des tijds" 1902, P.M. Wink, Gorinchem, 16p.
Nieuwenhuis, F. Domela Een galerij van Bijbelsche personen: ter leering en navolging voorgehouden 1924, 2e druk, J. van Loo, Amsterdam, 22p.
Nieuwenhuis, F. Domela Een galerij van Bijbelsche personen: ter leering en navolging voorgehouden 1919, Van Loo, Amsterdam , 22 p., 21 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Een tentoonstelling van Kerstvieringen ?, J.J. Bos & C°, Amsterdam, 16p.
Nieuwenhuis, F. Domela Een tentoonstelling van Pinkstervieringen [1914?], W. Ten Hoorn, Amsterdam , 15 pag.; 23 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Een veldtocht tegen het kapitalisme. Bloemlezing uit Recht voor Allen z.j., 2e druk, B.O.O, zandvoort, pp. 1-16, aflevering 1
Nieuwenhuis, F. Domela Een veldtocht tegen het kapitalisme ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 398 + 415p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Een vijf-en-twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme 1904, L. De Boer, Amsterdam, 398 + 415p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Enige bijbelteksten, verklaard en uitgelegd ?, BOO, Zandvoort, 116p. (2x)
fotoboek Ferdinand Domela Nieuwenhuis 31 dec. 1846 - 18 nov. 1919 foto's uitgegeven bij de dood van Domela?, hb, ingebonden achteraf
Nieuwenhuis, F. Domela Gedenkboek ter gelegenheid van den 70ste verjaardag, 31 dec. 1916 1916, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 188p. hb
Nieuwenhuis, F. Domela Gedenkschriften 1940?, 5e druk, afleveringen 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, bOO, Zandvoort, tot p. 96, A4 (verdere afleveringen verboden?)
Nieuwenhuis, F. Domela Gedenkschriften. Zijn leven en werken ?, BOO, Zandvoort, 649p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Handboek van den Vrijdenker 1922, Commissie van Uitgave F.D.N.-werken, Rotterdam, 248 + 11p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Handboek van den Vrijdenker. ?, BOO, Zandvoort, 208 p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het bankroet van het marxisme 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 103p., gewoon en hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het boek der koningen 1892?, katern 1, 62p.
Nieuwenhuis, F. Domela Het erfdeel der vrijdenkers 1917?; De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, n° 10, 111p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het Gulden Boekje der Vrijheid, verzameld uit Multatuli ?, "Nieuw Leven", Den Haag, 71p.
Nieuwenhuis, F. Domela Het leven van Jezus. Een historisch-kritische beschouwing ter ontwikkeling van de arbeidende klasse 1917, tweede druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 88p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het leven van Jezus. Mijn afscheid van de kerk december 1931, BOO, Zandvoort, 180p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het monisme of de eenheidsleer : voordracht gehouden in den winter van 1905 in de vereniging "De Dageraad" te Amsterdam 1905, L.J. Vermeer , Amsterdam , 32 p., 21 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing ?, De Roode Bibliotkeek, Amsterdam, 120p., hb, BOO, serie V - n° 12
Nieuwenhuis, F. Domela Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing 1906, W.Sligting, Amsterdam, 150p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het Parlementarisme in zijn wezen en toepassing 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 12, 120p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Het vredesboekje [1914], J. Van Loo, Amsterdam , 70 pag., 15 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1891, Liebers & C°, s-Gravenhage, 112p., vierde druk, nieuw bijgewerkte uitgave, hb
Nieuwenhuis, F. Domela Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in werkelijkheid 1914?, 5e druk, nieuwe bijgewerkte uitgave, G. Rijnders, Amsterdam, 119p.
Nieuwenhuis, F. Domela Hoe ons Land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1885, Liebers & C°, 's-Gravenhage, 105p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Hoe ons Land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid 1885, tweede druk, Liebers & C°, 's-Gravenhage, 105p.
Nieuwenhuis, F. Domela In dit teeken zult gij overwinnen! aan de produktieve arbeiders [1907], s.n., s.l. , 16 p., 20 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Is het atheisme onzedelijk? 1927, Dageraad, Amsterdam , 16 p., 20 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Jean Paul Marat: 1743 - 1793 ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, nr 8, 175p. + portret, hb
Nieuwenhuis, F. Domela Le socialisme en danger 1897, Stock, Paris, 321+ 11p.; hb
Nieuwenhuis, F. Domela Levensbeschrijving van Servetius, Kropotkine, Bakunine, Robert Owen zie: De nieuwe Plutarchus; oorspr. 1908-1909, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 108 + 104 + 87 + 104p., hb.
Nieuwenhuis, F. Domela Louise Michel (1830-1905) ?, de Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie III, n°10, 121p., hb. (2x)
Nieuwenhuis, F. Domela Maarten Luther, zijn leven en werken (10 november 1483 - 18 februari 1546) ?, B.O.O., tweede serie, n° 6, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 141p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Mijn afscheid van de kerk: twee toespraken, I. Uiteenzetting van beginselen, II. Afscheidrede 1912, J. Bevelander, Den Haag , 32 pag., 20 cm., achtste druk
Nieuwenhuis, F. Domela Mijn vijf-en-twintigjarige veldtocht ?, 2e druk, Johan Scmidt, Monnikendam, 398 + 415p in één band., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Multatuli als ketter bij uitnemendheid 1910, sn, Hilversum, 32 p ; h 21 cm, 2e druk
Nieuwenhuis, F. Domela Multatuli als ketter bij uitnemendheid 1909?, Bureau van Uitgave, Enschede, 32p. (2x )
Nieuwenhuis, F. Domela Peter Kropotkine: van Prins tot Anarchist 1922?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 4, 160p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Robert Owen als kinder- en menschenvriend (+ met een voorwoord van J. Goubitz) [1908], Ontspanningscholen, Amsterdam; Haarlem , 16 pag., 19 cm.
Nieuwenhuis, F. Domela Twee boeken der koningen 1898, 2e druk, 64 + 80p., J. Hoekstra, 's Gravenhage, hb, achteraf ingebonden en oorspr. kaft bij ingebonden; deel 2 is 1e druk uit 1892, volksuitgave
Nieuwenhuis, F. Domela Typen. Karakterstudies De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VIII, n° 4 & 5, 128 + 204p. Hb
Nieuwenhuis, F. Domela Typen. Karakterstudies. 1903, S.L. Van Looy, Amsterdam, 330p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Van Christen tot anarchist en ander werk van F. Domela Nieuwenhuis. Geselekteerd door Albert de Jong 1971, Bruna & Zoon, Utrecht, 231p. + fotokatern
Nieuwenhuis, F. Domela Van Christen tot anarchist en ander werk van F. Domela Nieuwenhuis. Geselekteerd door Albert de Jong 1982 (oorspr. 1970, Bruna), Wereldvenster, Bussum, 227p.+ ill.
Nieuwenhuis, F. Domela Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. ?, 3e druk, De Roode Bibliotheek n° 5, Amsterdam, 495p. + ill, A4, hb
Nieuwenhuis, F. Domela Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. ?, 4e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 398p. + ill., A4, hb
Nieuwenhuis, F. Domela Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. 1910?, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 600p., groot formaat, hb
Nieuwenhuis, F. Domela Van Christen tot anarchist. Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis. 1911, tweede druk, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 2 delen, 600p., groot formaat, hb
Nieuwenhuis, F. Domela Vertellingen voor het volk 1903, Wink, Gorinchem, 158p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Vertellingen voor het volk 1921, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, N° 7, 160p. , hb
Nieuwenhuis, F. Domela vertellingen voor het volk 1977, Anarchisties Kollektief Utrecht, 155p.
Nieuwenhuis, F. Domela Vertellingen voor het volk 1982, 3e druk (helft van oorspr. 1903), Spreeuw, Utrecht, 152p.
[F. Domela Nieuwenhuis] Vier jaren klasse-regeering, of wat men met algemeen kiesrecht had kunnen gedaan krijgen [1891?], s.n., s.l. , 15 pag., 20 cm., 2 ex. Mat ander opmaak voorkaft
Nieuwenhuis, F. Domela Vredesstemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - Guy de Maupassant en anderen. ?, B.O.O, Zandvoort, 172p., hb en stofomslag
Nieuwenhuis, F. Domela Vredesstemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - Guy de Maupassant en anderen. 1899, Van Looy, Amsterdam, 151p., hb
Nieuwenhuis, F. Domela Wat beteekent de militaire dienstweigering? Rede van F. Domela Nieuwenhuis, gehouden in 1893 voor den Soc.-Dem. Militairenbond 1918, nieuwe uitgave, C. Bonnet, Leeuwarden, 8p.
Nieuwenhuis, F. Domela Weg met alle tirannen! : De pyramide der tyrannie voor 't volk aanschouwelijk voorgesteld 1895?, A. Grootendorst & W. Kunst, Amsterdam, 32p.
Nieuwenhuis, F. Domela Zijn leven en werken ?, 1e aflevering, B.O.O., Zandvoort, 16p.
Nieuwenhuis, F. Domela/ Van Leeuwen, J. "Pro en Contra" Anarchisme 1909, Hollandia, Baarn, Serie V, n° 2, 32p. (2 ex.)
Nieuwenhuis, Joan A. Een halve eeuw onder socialisten. Met bijdragen over de vernieuwing en toekomst van het socialisme door diverse auteurs 1933, De Torentrans, Zeist, 289p.
Nieuwenhuis, Joan A. Het einde van een jongensoorlog ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 205p. + tekeningen, hb
Nieuwenhuis, Joan A. Het einde van een jongensoorlog 1975, Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, Appelscha, 127p.
Nieuwenhuis, Joan A. Uit den tijd der voortrekkers 1927, "ontwikkeling", Amsterdam, 140p. + portretten, hb
Nieuwenhuis/ Volney
zie : Volney/ Nieuwenhuis
Nijboer, Simone & Wiersma, Rymke Vrij Baan. Negen mensen aan het woord over baanloosheid 1996, Atalanta, Utrecht, 61p.
Noordegraaf, Herman Antropologie bij Bart de Ligt 1983, scriptie, Schiedam, 107p. A4
Noordegraaf, Herman & Robben, Wim (red) Drie generaties spreken over Bart de Ligt. Herdenkingsboek 1988, Bart De Ligt-fonds, Boxtel, 286p., hb
Noordegraaf, Herman Niet met de wapenen der barbaren: het christen-socialisme van Bart de Ligt 1994, Passage, Ten Have/Baarn, 431p.
Noordenbos, O. De vrijdenkersvereniging De Dageraad 1947?, reeks wezen en wording, Drukkerij Trio, 's-Gravenhage, 16p.
Noordenbos, O. Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw 1931, W.L. & J. Brusses, Rotterdam, 145 + 8p.
Noordenbos, O. & Spigt, P. Atheïsme en vrijdenken in Nederand 1976, SUN reprint, Nijmegen, 229 + 10p.
Noordhoff, F.S. Stikgas De chemische wetenschap voor oorlogsdoeleinden misbruikt 1924, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p.
Nordau, Max De Leugens der maatschappij 1918?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II, n° 2 & 3, 176 +157p., hb
Nordau, Max De leugens der maatschappij ?, tweede druk, Gebroeders Koster, Amsterdam, 338 + 12p.
Nuis, A Wat is er gebeurd in amsterdam? 1966, De Bezige Bij/ Meulenhoff, Amsterdam, Vlugschrift van de Gids nr. 1, 45p.
Nuys, Chr. Uit de geschiedenis der Russische revolutie 1918, Jacob van Campen, Amsterdam, 120p.
O.V.B. 30 jaar. 1948-1978 1978, O.V.B., Rotterdam, 54p.

O.V.B. 35 jaar: 1948-1983 1983, OVB, Rotterdam, 74p.

Onderzoek der beginselen welke beschouwd worden als voldoende om den oorlog te regtvaardigen door eene vrouw, Uitgegeven ten voordeele des Vaderlands, 1831, J. Oomkens, Groningen, 54p.

Onkruit. Voor een antimilitaristies reveil nov. 1977, Onkruit Woekerdruk inc., Amsterdam , 44 p., met adressenlijst, ill.

Ontwerp van de stadsguerilla. Rote Armee Fraktion 1973, 3e druk, SPUW, Driebergen, 31p.

Onze planeet. Grondbeginselen der Natuurkundige Aardrijkskunde ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 3, 222p., hb

Oorlog in beton: bunkers uit Nederland … [198?], Onkruit, Amsterdam , 104 p. + erratum, foto's, krtn., plgrn., adressenlijsten, Literatuuropgave, 22 cm.

Een oproep… Een appèl 1991, Tjeerd, 23p. A4 (in samenspraak(?) met Tinus Veenstra

De Opstand der proletariërs: Geschiedenis der Parijsche Commune ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 4, 160p., hb

Op weg naar arbeiderszelfbestuur

Over de ellende in het studentenmilieu. Appendix: Onze doeleinden en methoden in het schandaal van Straatsburg (uit I.S.11) 1977 (oorspr.1966), Eigentijds archief, Antwerpen, 35p.

Over Doel en Streven van de Vrijdenkersvereniging "De Dageraad" 1945, 4p.
Ollivier, Marcel Spartacus ?, BOO, Zandvoort, 167p., hb
Ommerborn, J.C.J. (ed) Partijgenoot Mensch: van ongeloovig sociaal-democraat en anarchist tot christen. Aantekeningen uit het dagboek van een vroeger sociaal-democratisch arbeider. ?, "Libertas", Rotterdam, 180p. hb
Onkruit Anti-militarisme-brosjure 1979, 2e totaal geweigerde druk, Onkruit Woekerdruk, Amsterdam , 36 [+1] p. A4, ill., 31 cm.
Onkruit Defensie: een geschikte werkgever? De wervingspraktijken van de Nederlandse krijgsmacht 2006?, Onkruit Steungroep, Utrecht, 71p.
Onkruit Voor een anti-militaristisch reveil
Onkruit A'dam Bunker in Bunkerbuit. De plannen die de oorlog mogelijk maken. 1983, Bluf, Amsterdam, ? A4
Onkruit Amsterdam Oorlog in Nederland of het geweer van je buurman mei 1981, Onkruit, Amsterdam, 80p.
Ooms, Geertje Annie Bosboom. Uit het leven van een 'vrije vrouw' 1980? Kruseman, Den Haag, 220p., hb
Opdam, Johanna Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionnaire poëzie. ?, BOO, Zandvoort, 117p., hb
Oppenheimer, Franz De Sociale questie en het socialisme. Een kritiek op de marxistische theorie. 1913, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 269p.
Oppenheimer, Franz De Staat 1932 (1928, 1909), Erven J. Bijleveld, Utrecht, 210p. hb
Oppenheimer, Franz De Staat 1932, "De Wilde Roos", Brussel, 210p.
Organisatie Roermondse Anarchisten Anarchisme - scholingsteksten 1979, 2e druk, ORA, Roermond, 23p. A4
Organisatie Roermondse Anarchisten Anarchisme scholingsteksten 1981, vierde druk, ORA, Roermond, 30p. A4 + rectificatie
Organisatie Roermondse Anarchisten Anarchisme: scholingsteksten 1982, 5e druk, ORA, Roermond, 38p.
Organisatie Roermondse Anarchisten anarchisme - scholingsteksten 1979, derde druk, O.R.A., Roermond, 23p. A4
Organisatie Roermondse Anarchisten De onmacht van de autonome mens: Vrije jongen Van S. doorgelicht 1982, de brakende kraker, Roermond, 18p.
Ortt, Felix Denkbeelden van een christen-anarchist 1917, 3e druk, J.P. Honnef, Rotterdam, Bibliothek voor geestelijk en maatschappelijk leven I, 79p., hb
Ortt, Felix Hoe kan de Vegetariër zich voldoende voeden? 2e druk, 1920, Ned. Vegetariërsbond, Soest, 40p.
Ortt, Felix Praktisch Socialisme 1903, "Vrede", Amersfoort, 16p., Uitgaven van de Internationale Broederschap, Hollandsche uitgave N° VII
Ortt, Felix Staat en volk. Natuurphilosophische beschouwing toegepast op het Vlaamsche vraagstuk 1920?, "De Waelburhg", Blaricum, 96p.
Ortt, Felix Troost voor stervenden ?, "Harmonia" Brochurehandel, Rotterdam, 55p.
Ortt, Felix Verleden, heden en toekomst der natuurgeneeswijze 1939, Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze, Soest, 19p.
Orwell, George Saluut aan Catalonië 1964, De Arbeiderspers, Amsterdam, 204p.
Oudegeest, J. De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland. Deel I 1926, NVV, Amsterdam, 504 + 24p., hb
Ouida De zwerver en z'n pleegkind ?, BOO, Zandvoort, 3 delen, 208 + 208 + 205p., hb
Ouida De zwerver en z'n pleegkind ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, nr. 1, 2 & 3, 3 delen, 202 + 208 + 215p., hb
Ouida Prins en Volksvriend 1921?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 3, 158p., hb
Oversteegen, J.C. Vrije jeugd: aan de jeugd die vrijheid niet kent 1924,, Vennootschap "Vrijheid", Santpoort , 15 p.
Ozon Veiligheid?! Leidraad voor gezinshoofden inzake gezinsaanvallen ?, "Centraal Bureau voor Voorlichting en Actie inzake Luchtbescherming", ?, 8p. (verspreid door De Lantaarn, Apeldoorn)
Paint This! Art Liberation Front, Nieuwsbrief 2, augustus 2000

Persoonlijkheidsonderwijs ten opzichte van andere onderwijs systemen 1954, Libertaire Schoolvereniging Zaanstreek, 16p.

Pietro Valpreda non ha confessato ?, De Vrije, Rotterdam, 16p.

Pinkster Aktie Periode Volkel 1988, VAK-mobiel, Woensdrecht, 22p.

Plicht ... wat plicht? Niks plicht!! 1983, Anti-Militaristisch Buro Leuven, 219p.

Politiek incorrect en moe van zoveel neofeminisme 2012?, Hydra edities, Gent, 34p.

Politiek platform van SKAL (skalmanifest) 1978, Socio-Kulturele Aktiegroep Leuven, Leuven, 25p. A4 (Luc Vanheerentals)

Een praatje van een mens tegen mensen , van een socialist tegen socialisten 1975, T. Veenstra, Oosterwolde, 28p.

De practische anarchist Oktober 2000, De Dolle Hond, Amsterdam, 28p., A6

Protest tegen de kapitulaties van 1937. door een "incontrolado" van de Ijzeren Kolonne 2003, tweede druk, De Dolle Hond, Amsterdam, 23p.

Proza en poëzie van onze revolutionaire schrijvers. Opstellen en gedichten benevens de portretten van F. Domela Nieuwenhuis, Francisco Ferrer en Michaël Bakunine en een toneelstuk "oorzaaak drank". 1914, Bureau van Uitgave, Groningen, 128p. A6 ACHTERFLAP ONTBREEKT!
p.m. Bolo'bolo 1989 (oorspr. 1984), Ravijn, Amsterdam, pocket, 207p.
P.M.W. Een arbeidersbelang. Een woord aan de Werklieden ?, 2e druk, J. De Zeeuw, Dordrecht, 18p. (geheelonthoudersvereniging)
Pabon, N.J. Mijn afscheid van de kerk z.j., Vrijdenkers-vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 15p.
Pannekoek, Anton Darwinisme en Marxisme ?, Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, Appelscha, 47p.
Pannekoek, Ant. Darwinisme en marxisme ?, Brochurehandel S.D.P., Amsterdam, 62p., Socialistische Bibliotheek N° 1
Pannekoek, Anton Darwinisme en Marxisme; Dietzgen's werk & Twee natuuronderzoekers 1980 (oorspr. 1909, 1913 & 1917), Radenkommunisme, Beverwijk, serie herdrukken nr 1, 82p. A4
Pannekoek, Anton Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging/ Sterrenkundige herinneringen (met bijdragen van B.A.Sijes & E.P.J. van den Heuvel), 1982 (1976), Van Gennep, Amsterdam, 398p.
Pannekoek, Anton Lenin als filosoof ?, De Vlam ism Van Gennep, Amsterdam, 103p.
Pannekoek, Anton Partij, raden, revolutie. 1972, Kritiese Bibliotheek Van Gennep, Amsterdam, 238p.
Pars, Hans & Wuite, Roel Verlost' te Den Haag. Ferdinand Domela Nieuwenhuis anderhalve eeuw na zijn geboortejaar herdacht 1996, Uitgeverij Ligatuur, 's-Gravenhage, 39p., pocket
Pasionaria (Dolores Ibarruri) De fascisten komen er niet door! 1936, "Pegasus", Amsterdam, 80p.
Pater Veridicus Achter gewijde muren. Uit de papieren van een Kloostergeestelijke ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 7, 203p., hb
Paulissen, Martien De taak der jeugd in de wereld-krisis s.a., Jongelieden Geheel Onthouders Bond, Amsterdam , 8p.
Paulissen, Martien Jan Vos en zijn makkers 1939, Jongelieden Geheel Onthouders Bond, [Amsterdam] , 15p.
Paulissen, Martin De levenskijk van een vrijdenker. 1981, De Vrije gedachte, Rotterdam, 74p, pocket
Pedrini, Belgrado Wij waren rebellen, wij waren bandieten... Autobiografische schetsen van uomini contro 2007, typemachine, Gent, 151p., pocket
Perdeck, Albert Nakend op de fiets. Aspecten, evenementen, gedaanten 1967, Kruseman, Den Haag, 114p.
Perry, Jos Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920 1983, Van Gennep, Amsterdam,reeks De Nederlandse Arbeidersbeweging van het IDDG, 334p.
Peters, Louis F. Kunst en Revolte: het politiek plakkaat en de opstand van de franse studenten. 1969, "Westfriesland", Hoorn, 151p. (waarvan … p. met 254 illustraties)
Pit, Klaas Clara G. Wichmann (1885-1922). De ontwikkeling van haar maatschappij-filosofische en politiek-theoretische denkbeelden vanaf 1916 1984, Hilversum, 127p. A4, ZONDER KAFT
Pleijsier, A. En toch…beweegt zij zich! De bindende gedachte op 1 mei 1934 1934, S.D.A.P., Amsterdam, 13p.
Ploeger, Derk & Ploeger-Eimers, Cathrien Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door hen zelf verteld. 1979, (voorwoord Constandse), Groningen, 125p.
Polak, Leo Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radiorede gehouden voor de VRO op zaterdag 21 maart 1931 1931, J. Emmering, Amsterdam, 47p.
Polak, Leo Natuurwet, denkwet, zedenwet: radio-rede, gehouden voor de V.R.O. op 27 april 1931 [193?], S.L. , 12 p.,22 cm
Polak, Leo Natuurwet, denkwet, zedenwet: radio-rede, gehouden voor de V.R.O. op 27 april 1932 [193?], S.L. , 10 p., A4
Popoff, Georges In de klauwen der Russische Tsjeka ?, Albert de Lange, Amsterdam, 224p., hb
Poppe de kraakgeneratie
Postgate, Raymond 1848: De geschiedenis van een bewogen jaar ?, H.J.Paris, Amsterdam, tweede druk, 276p.
Post, Jan De goede God? Kom nou! 1975, Klaas Woudt, Zaandijk, 105p., pocket
Post, Jan Ongeloof, spot en liefde 15 juli 1989, eigen uitgave, Lelystad, 38p.
Pot, J.J. 2 losse pamfletjes
Presser, J. Is het met Europa gedaan? 1952, Vrijdenkers Radio Omroepvereniging, S.L., 15 p., 20 cm.
Prévost, Marcel Vrije vrouwen ? , De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie IV, n° 2, 160p., hb
Priem, C.H. Het groote kwaad ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 1, 205p. HbQuack, H.P.G. De Socialisten 6 delen, 4e en 5e druk (delen I & II),
Quack, H.P.G. De socialisten. Personen en stelsels 1875-1897, eerste druk behalve deel 2: 2e druk (1897), P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, 4 delen, het 4e deel in drie afzonderlijke banden, 597 + 532 + 997 + 1238p., hb achteraf ingebonden (paar blz. uit eerste deel zijn een kopie)
Quack, H.P.G. De socialisten. Personen en stelsels 1899, P.N. van Kampen en Zoon, Asterdam, nieuwe goedkoope druk in zes deelen door de auteur herzien en bijgewerkt, in afleveringen,afl. 2-10 van het eerste deel pp. 49-480Quack, H.P.G. De socialisten 1977, Het Wereldvenster, Baarn, 6 delen, met inleiding door Arthur Lehning en uitgebreide aanvullende bibliografie,
Quack, H.P.G. Een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw 1904, P.N. van Kampen en Zn, Amsterdam, 387p., hb, aanvulling bij: De Socialisten, 2e/3e druk
Quack, H.P.G. Herinneringen 1834-1914 1915 (1913), 2e druk, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 467p. + portret Quack, hb
Quack, H.P.G. Herinneringen 1834-1915 1913, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 540p., (hb)
Quack, H.P.G. Herinneringen uit de levensjaren van Mr.H.P.G. Quack 1834-1914 1977, SUN, Nijmegen, Sun reprint 26, 467+ 25p.
Quack, H.P.G. P.J. Proudhon. Zijn leven en werken ?, BOO, Zandvoort, 195p., hb
Quack, H.P.G. Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren 1899, P.N Van Kampen, Amsterdam, 386p., hb PLAKKAFT
Querido, Is De Jordaan van Nes en Zeedijk. Amsterdamsch epos. 1917, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 544p, hb
Querido, Is. De Jordaan. Deel 1 ?, 11e herziene druk, Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam, 467p., hb
Querido, Is. Manus Peet. Amsterdamsch epos De Jordaan 1922, Scheltens & Giltay, Amsterdam, 560p., hb
rapport aan het volk: De Nucleaire oorlog zoals die er uit zou zien 1964, de Vrije, Rotterdam, 30p. A4

Rassen en Volken. Een populaire beschouwing ?, BOO, Zandvoort, 136p., geniet

Revolutie & burgeroorlog: Spanje na 19 juli 1936 1986, De Vrije, 84p. A4

Revolutie in Latijns-Amerika. OSGN Congres 1968 (met bijdragen van Rudolf de Jong en Anton Constandse), 1968, Polrmologische Studieën 10, Van Gorcum, Assen, 128p., pocket

Revolutie in Spanje. Het Spaanse Anarchro-Syndicalisme. zijn ontstaan, methoden en doeleinden. Zijn strijd voor en na de val der monarchie. Zijn rol in de anti-fascistische beweging van de 19-de Juli. Zijn betekenis voor Spanje en overig Europa. [ 1936 ], SV, Amsterdam ; N.S.V., 15 p., vertaalde uitgave van speciaal no vd officiele persdienst der ONT/FAI. NSV. O Vonk, J de Moonstr 17, A'damW

Het rode boekje voor arme scholieren 1970, heruitgave Anarchistische Uitgaven( oorspr. A.W. Bruna en Zoon, Utrecht), 26p. A4

Rood Rotterdam in de jaren '30 1984, Raket, Rotterdam, 384p. A4

De rooftocht in Abessinië. Wat doen wij? s.a., Het Strijdcomite tegen elke oorlog uit I.A.M.V. - N.S.V. - S.A.A., B.A.S. Prov. Samenwerking enz, Krommenie , 15 p.

De Rooie Rat. 5 jaar linkse boekhandel in Utrecht 1976?, De Rooie Rat, Utrecht, 20p.

Rotterdamse Havenstaking '79 ?, OVB, Landelijke Bedrijfsorganisatie "Verkeer", Rotterdam, 22p.
Radicale Criminologen Alternatieven t.a.v. strafrecht: mmv Eliaerts, Jef Vermassen en Herman Bianchi. 1982, Werkgroep Radicale Criminologen, Leuven, 23p.
Radius, Simon Proudhon over kerk en samenleving 1981, De Vrije Gedachte Rotterdam, 43p.
Radius, Simon Wat moeten we nou met de school? 1976, De Vrije Gedachte Rotterdam, 28p.
Radius, Simon Francisco Ferrer 1859 - 1909 [ s.a. ], De Vrije Gedachte, Rotterdam , 12 p. (2 ex.)
Rae, John Het geloof van kinderen. Kinderen en oorlogs-mythen , ?, ?, 16p., vertaling uit het engels: J. de Roos,
Ram, Samuel Anarchisme in denken en doen 1987, Sassenhein, Haren, 234p., hb
Ram, Samuel Anarchisme: chaos of orde 1996, Sassenhein, Haren-Gn, 169p.
Ramaer, Hans (geen titel) getypte tekst over geschiedenis van anarchistisch socialisme in Nederland (11p)
Ramaer, Hans & Davidson, Steef (samenstellers) anarchisme als levenshouding 1979, Buro Studium Generale, Utrecht, 110p. A4
Ramaer, Hans De dans om het nucleaire kalf. 1975 (1974), Ram, Rotterdam, 136p.
Ramaer, Hans De piramide der tirannie: anarchisten in Nederland 1977, Wetenschappelijke Uitgevery, Amsterdam, 223p.
Ramaer, Hans Het individualisme van Anton Constandse 1995, De As, Moerkapelle, 22p.
Ramaer, Hans Staat en monopoliekapitalisme. 1972, ram-reeks 5, AU, Groningen, 40p.
Raming, Clemens Het Eenpartijstelsel van de Parlementaire Democratie ?, Assata, Nijmegen, 62p.
Raming, Clemens Het Eenpartijstelsel van Nederland ?, in pakket rond verkiezingen, A4 ( in hetzelfde pakket: Bewustwording als politiek, 1968, kritiese unersiteit amsterdam, 30p. A4
Rausch, J. Gerhard Nuttig en noodzakelijk gruis : In dankbare herinnering aan Jean Rostand, bioloog, popularisator en moralist, 30 okt. 1894 - 3 sept. 1977 [ 1977 ], de vrije gedachte, Rotterdam , 5 p. A4 ; 30 cm
Rausch, J.G. vrijdenken = noodzaak 1967/1968, "De Vrije Gedachte", Rotterdam, 29p.
Read, Herbert Kunst zien en begrijpen 1961, Prisma, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 168p. + ill., pocket
Reclus, Elie De mensch van den Australischen bodem 1898, J; Sterringa, Amsterdam, 443p., hb
Reclus, Elie De oorspronkelijken. Studiën over vergelijkende volkenkunde. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie X, nr 5 & 6, 224 & 199p., hb, 2 delen
Reclus, Elie De oorspronkelijken. Studiën over vergelijkende volkenkunde. 1898, J. Sterringa, Amsterdam, 422p., hb
Reclus, Elie De oorspronkelijken. Studiën over vergelijkende volkenkunde. 1898, J. Sterringa, Amsterdam, 422p., hb
Reclus, Elie Demonisme en animisme. Studieën over de ontwikkeling der godsdiensten 1899, J; Sterringa, Amsterdam, 342p., hb luxeband
Reclus, Elie Geesten, Goden en Duivels. Studieën over de Ontwikkeling der Godsdiensten ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, BOO, Serie IX, Nr. 8 & 9, 162 + 169p., hb
Reclus, Elisée Evolutie, Revolutie en het Anarchistisch Ideaal 1905, W. Sligting en P. Rob, Amsterdam, 136 + 16p.; hb
Reclus, Elisée Evolutie, Revolutie en het anarchistisch ideaal. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II, nr 5, 151p. + portret, hb
Reclus, Elisée Godsdienst en gezag ?, Pileus, Haarlem, 13p. (heruitgave tekst Sterringabrochure 29)
Reclus, Elysée Vooruitgang en revolutie s.a., s.n., s.l. , 16 p., 20 cm., Sterringa's 5-cent-brochuren ; XIX
Reed, John Tien dagen die de wereld deden wankele, 1978, Pegasus, Amsterdam, 372p.
Reed, John Tien dagen die de wereld deden wankelen ?, Pegasus, Amsterdam, 372p., hb
Reeks Rode Emma 11. Peter Zegers & Bas van der Plas: De Russische revolutie en de voormalige Sowjet-Unie 1997, 31p., (met adressen)
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 12: Jannsen, Raf & Resink, Marta: Zorgarbeid, Loonarbeid, Arbeidsplicht 1997, Amsterdam, 23p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 13: van der Spek, Fred: De actualiteit van het antimilitarisme 1997, Amsterdam, 31p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 14: Gevers, Dick: Sacco en Vanzetti: Zeventig jaar na een gerechtelijke politieke moord 1997, Amsterdam, 20p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 15: Fotopoulos, Takis: De opkomst van het neoliberalisme in Europa 1997, Amsterdam, 27p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 16: Broek, Martin & Ramos-Horta, José: Wapenhandel met Indonesie 1997, Amsterdam, 34p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 18: Provoost, Harry: De doodlopende weg van de New Age 1997, Amsterdam, 30p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 19: Bons, André: Niet alleen vrijheid: Politieke waarden, verzorgingsstaat en anarchisme 1998, Amsterdam, 59p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 2: Feemstra, Meilana: positieve gedachten, negatieve gevolgen 1996, Amsterdam, 16p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 20: Jacobs, Roger: De toekomst van de groene politiek 1998, Amsterdam, 33p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 21: Jacobs, Roger e.a.: Libertair municipalisme 1998, Amsterdam/ Hasselt, in samenwerking met verZ, 44p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 22: van der Keur, Henk: De risico's van het militaire gebruik van verarmd uranium 1997 (moet 1998 zijn), Amsterdam, 39p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 4: Geurtsen, Ton: De religie van de arbeidsplicht 1996, Rode Emma/ De Vrije Socialist, Amsterdam, 34p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 6: Zegers, Peter: De uitgestelde revolutie: Anarchistisch verzet tegen het fascisme in Italië 1919-1945 1996, Amsterdam, 16p.
Reeks Rode Emma/ De Vrije Socialist 8: de Jong, Rudolf & Willemse, Hanneke: Zestig jaar Spaanse revolutie 1936-1996 1996, Amsterdam, 36p.
Reens, A.M. "Een volksverrader": (Mr. P.J. Troelstra) [ 19?. ], L. de Boer, Amsterdam , 31 p. ; 20 cm
Rees, Jacques Geweld of Weerbaarheid? Rede uitgesproken te Appelscha op 1 september 1946 ter gelegenheid van de onthulling van een gedenkteeken voor Jo de Haas en andere gevallen kameraden 1946, M. Paulissen, Amsterdam, 23p.
Rees, Jacques De Levens- en Wereldbeschouwing van den Vrijdenker in een 12-tal punten toegelicht 1952, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 16p.
Rees, Jacques [pseud. M. Paulissen] De levens- en wereldbeschouwing van de vrijdenker in een 12-tal punten toegelicht ?, De Vrije Gedachte, Rotterdam, niet genummerd [12p.]
Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } De giftige internationale. De internationale van zielevergif [ 1933 ], De nieuwe samenleving, Arnhem , 16 p. : 22 cm.
Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Het parlement in brand! 1933, "De voorpost", Vreeland , 15 p. ; 21 cm
Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } In de greep van het bijgeloof: critische beschouwingen over occultisme en parapsychologie. 1950, , Amsterdam ; De Dageraad, 18 p. ; 19 cm.
Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Rome en de dictatuur 1953, De dageraad, Amsterdam , 16 p. ; 20 cm
Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Spanje - Rusland. Sociaal-politieke aantekeningen [ 1937 ], De stroom, Amsterdam , 14 blz., 1e serie, nr. 2
Rees, Jacques [ pseud. M. Paulissen } Wat is syndicalisme? iets over de zienswijze, de opvattingen de strijdmiddelen van het anarcho-syndicalisme s.a., N.S.V., Amsterdam ; NSV, 12 p.
Regtien, Ton Springtij: Herinneringen aan de jaren zestig 1988, Het Wereldvenster, Unieboek, Houten, 223p. + ill.
Regtien, Ton Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie 1969, Van Gennep, Amsterdam, 173p.
Reich, Wilhelm Fascisme en massa psychologie ?, Anarchistiese uitgaven, Groningen, R-reeks, 26p.
Reich, Wilhelm Fascisme en massa psychologie 1976, Anarchistiese uitgaven, Amsterdam, 27p., derde druk
Reich, Wilhelm Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens 1949 (oorspr. 1935), Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, Den Haag, 287 + 24p., hb
Reich, Wilhelm Sexualiteit en nieuwe cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens 1949, tweede druk, Plutarchus, Groningen, 287 + 32p., hb, met inleiding Max van Praag
Reich, Wilhelm Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens roofdruk uit de jaren 70?, ?, 287 + 32p., met inleiding Max van Praag
Reijndorp, B. Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid Errico Malatesta. sa. [ 1923 ], S.A.V., S.L. , 19 p. h. 22 cm., met portret van Malatestra naar de prentbriefkaart, uitgave G. Rijnders " De Roode Bibliotheek" Amsterdam, druk van Utrechtse typografen associatie Heerenweg 14 [ Utrecht ]
Reijndorp, B. Het Anarchistisch-Socialisme en de Economische Actie. Een ernstig woord aan de denkende arbeiders 1906, De Boer, Amsterdam, 109p.
Reijndorp, B. In de greep van het barbarisme. Een sociaal-psychologische diagnose van den wereldoorlog ?, Dageraad Boekhandel, Amsterdam, 191p., hb
Reijndorp, B. Michael Bakoenin: een edele strijder voor de zelfbevrijding van het proletariaat 1814-1876 1926?, Comité ter Herdenking van Michel Bakoenine, Amsterdam , 49 p. A6 ; 15 cm
Reijndorp, B. Rudolf Rocker en zijn oorlogsherinneringen. ca. [ 1935 ], [V.A.U.], Amsterdam ; V.A.U., 7 p., Inleiding bij de nederlandse vertaling van "Achter prikkeldraad en tralies" van Rocker
Reinboud, Weia Leve de werkloosheid 1996, Atalanta, Utrecht, 26p.
Reinboud, Weia Tijd voor de anarchie. Over enige misverstanden rond anarchisme 1991, Atalanta, Utrecht, 23p.
Reinboud, Weia Welke vrijheid. Essay over vrijheid en beschaving 2009, Atalanta, Utrecht, 95p.
Reinboud, Weia Stapelbedden in alle kantoren? Mensenstromen hebben oorzaken 1999, Atalanta, Utrecht, 13p., met introductiebrief
Reinboud, Weia & Wiersma, Rymke Hoe komen kringen in het water. Aardige filosofie 1989, Atalanta, Utrecht, 308p.
Remarque, Erich Maria Van het westelijk front geen nieuws 1931, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 276p., hb
Renn, Ludwig Oorlog vertaling: Arthur Müller Lehning, 1929, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 327p., hb
Reuvekamp, A. Drie wereld- en levensbeshouwingen 19?., s.n., Almelo , 16 p.; 20cm.
Richards, Vernon Malatesta, Errico: Leven & Ideeën van een Italiaanse anarchist 1980 (oorspr. 1977), Wereldvenster Baarn, 242p.
Rienzi Christendom en socialisme 1888, tweede druk, 99p.
Rijnders, G. De Sociaal-Demokratie 'n gevaar voor de arbeidersbeweging 1911, , Amsterdam, 94p.
Rijnders, G. Geen Vaderland! Geen Grenzen! Rede op een vergadering, gehouden door de Sociaal Anarchistische Aktie in Nederland, te Amsterdam, Dinsdag 25 augustus 1914 z.j., "De Roode Bibliotheek", Fred. Hendrikstr. 28, Amsterdam, 16p.
Rijnders, G. Het Anarchisme en wat er van gezegd wordt ?, 2de herziene druk, "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 39p.
Rijnders, G. 100 jaar onafhankelijkheid of 100 jaar slavernij? Een stukje vaderlandsche geschiedenis voor jong en oud. [1913], Bureau van Uitgave: Fred. Hendrikstraat 36, Amsterdam, 28 p. + errata ; 19 cm
Rijnders, G. Federalisatie of Centralisatie, naar het Fransch s.a., , Amsterdam, G Rijnders, 47 p ; 21 cm
Rijnders, G. Zonder God. Populaire beschouwing over het godsbestaan 1914, Bureau van Uitgave: Fred. Hendrikstraat 36, Amsterdam, 32p.
Rijnders, G. & Kolthek Jr., H. De Beginselverklaring van het N.A.S. aangevallen en verdedigd door G. Rijnders en H. Kolthek Jr. 1912, Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 32p; A6
Rijnders, Gerhard Huwelijken worden in de hemel gesloten. Komedie in vier bedrijven, naar Walter Hasenclever. . met aanvulling: Max Nordau: de huwelijksleugen1930?, B.O.O., Zandvoort, serie XIV, nr 4, 173p., hb
Rijnders, Gerhard Max Stirner. Zijn leven en werken ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, N°8, 159p., hb
Rijnders, Gerhard Van leed en waarheid. Een bundel opstellen. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI, nr 8, 174p., hb
Rijnders, Gerhard Wie was Domela Nieuwenhuis? maart 1931, BOO, Zandvoort, 179p., hb
Ringia, Meinte: Een leven lang verzet: herinneringen ?, "De Muiterij" AMB, Nijmegen, 62p. + blad errata
Ritz, Hans De valse Papalagi-papa. Demystificatie van een kassucces 1985, De Struikrover, Amsterdam, 84p.
Robben, Wim De Nederlandse Vredes-aktivist Bart De Ligt (1883-1938). Zijn leven en denken tot 1919 1982, SVAG- studies 11, SVAG, Zwolle, 165p, A4
Robben, Wim De Indonesië dienstweigeraars. Een onderzoek naar de omvang, motieven en gevolgen 1981, SVAG- studies 3, Zwolle, 37p. A4
Robben, Wim (red) Vredes-aktivist Bart De Ligt (1883-1938): Gekruid Geluid! Een bloemlezing uit zijn brochures en artikelen tot 1919 1982, SVAG- studies 12, SVAG, Zwolle, 416p, 2 delen, A4
Rocker, Rudolf Achter prikkeldraad en tralies 1936, V.A.U, Amsterdam, 2 delen, 329 + 340p., hb
Rocker, Rudolf Anarchisme en organisatie ?, Sociaal-Anarchistisch Verbond, Krommenie, 32p.
Rocker, Rudolf Nationalisme en Cultuur 1939, V.A.U. Amsterdam, 3 delen, 677p., hb
Rocker, Rudolf Nationalisme en Cultuur ?, NSV/ VAU, uitgave in 1 band, 678p., hb
Rocker, Rudolf Syndicalisten houdt stand 1930?, Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam, 16p. A6
Röling e.a. Politiek Geweld 1978, Vredesopbouw Utrecht/ Studium Generale Utrecht, 112p.
Rolland, Romain Het leven van Tolstoy 1921, Querido, Amsterdam, 249p., hb, pocket
Rolland, Romain Mahatma Ghandi ?, 3e druk, Prometheus, ?, 226p., hb, pocket
Roller, Arnold De eindstrijd. De sociale, algemeene werkstaking ?, G. Rijnders, v.d. Hoopstraat 105, Amsterdam, 46p.
Roller, Arnold Direkte Aktie z.j., G. Rijnders, van der Hoopstraat, Amsterdam, 53p.
Romero, J. Ruben Mijn drie kameraden 1947, Van Oorschot, Amsterdam, 172p.
Roorda van Eijsinga De vloekzang: de laatste dag der Hollanders op Java , S.N., s.l. , [ 2 p.]
Roorda van Eysinga, S.E.W./ F.Domela Nieuwenhuis/ Peter Kropotkine Verzamelde stukken/ Het boek der Koningen 1 & 2/ De moderne wetenschap en het anarchisme 1889, 8 afleveringen, B. Liebers, 's-Gravenhage, 57 + 40 + 55 + 39 + 34 + 40 + 40 + 50p./ 1892, J. Hoekstra, 's-Gravenhage, 64 + 80p./ 1904?, I.I.Samson, Den Haag, 99p., hb
Rooyer, L. Ch. De Naaktloopsters 1932, BOO, Zandvoort, 188p., hb en ill.
Rosenow, Emil Tegen de priesterheerschappij! Kultuur-tafreelen uit de 16e en 17e eeuw ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 215p. A4 hb, geïll
Rothmann, Bernhard De zeven doodzonden van de maatschappij , vertaald door G. Rijnders s.a., P. Botbijl, Middelburg , 31 p ; 21 cm, vertaling: G. Rijnders (2 ex)
Röttgen, Herbert & Rabe, Florian Vulkaan dansen. Linkse en alternatieve uitwegen 1980?, Inge Mans/ Spreeuw, Utrecht, 164p.
Royer, L. Ch. Het Sexueele Leven in Sovjet-Rusland. ?, B.O.O., Zandvoort, 160p., hb
Rozeboom, Annie; Geitz, Willie en van Rijn, Henk Het N.G.V.S. Waarheen. Rapport "Werkgroep" kongres 1979 1979, ?, ?, 15p. + bijlagen, A4
Rozeboom, Annie; Geitz, Willie & Rijn, Henk van Het N.G.V.S Waarheen…. 11 maart 1979, Rapport "Werkgroep" krongres [sic] 1979, 15p. A4 + bijlagen (o.a. statuten van de vereniging)
Rudolfs, J. De gevaren van luchtbescherming z.j., I.A.M.V., Krommenie, 24p.
Rudolph, R.J.W. Het Hedendaagsch Socialisme, in zijn Oorsprong en Wezen voor het Volk geschetst 1904, Nederbragt & C°, Wageningen, 398p., hb
Ruskin, John Fors Clavigera. Verzameling van Brieven aan Werklieden. Voorrede: Frederik vn Eeden, 1901, G.A. Evers, Groningen, 224 + 10p., hb
Rüter, A.J.C. De spoorwegstakingen van 1903: een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. oorspr. 1935, SUN-reprint 6, Nijmegen, 600 + 18p.
Rüter, A.J.C. Historische studies over mens en samenleving 1967, IISG/Van Gorcum, Assen, 513 + 39p., hb
Schrijvers getuigen tegen oorlog en militarisme 1936, 2e druk W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 96p.

Sociale bewegingen in Japan 1983, De Struikrover, Amsterdam, 79p.

Sociale strijd in Appelscha. Lezingen gehouden op 8 november 1991 over anarchisme en socialisme rond 1890 door Jur Schuur, Johan Frieswijk & Tineke Steenmeijer-Wielenga, 1992, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwolde, 72p.

Socialisme? 1940, BOO, Zandvoort, 112p., ZONDER KAFT!

Socialisme en Vrijheid ?, ?, ?, 213p. Hb

Socialistische en Anti-Militaristische liederen. Oud en nieuw ?, Aurora, Almelo, 31p.

Socialistische Liederenbundel 1914, Brochurenhandel der Soc.-Dem. Arbeiderspartij, Aùsterdam, 48p. A6

Socialistische Liederenbundel Nr. 3 ?, "Ontwikkeling", Amsterdam, 16p. A6

De Spaanse burgeroorlog Vrij Nederland 26 juli 1986, A4
Fruin De Spaanse burgeroorlog en zijn gevolgen. Studium generale-voordrachten georganiseerd door de Leidse historosche disputen Robert Fruin en P.C. Hooft 1973, Universitaire Pers Leiden, Leiden, 143 + 6p.; met teksten van o.a. H. Thomas, A.L. Constandse, R. de Jong

Spanje revolutie kontra fascisme - doeleinden van strijd - onze hulp 1936?, S.A.A., Amsterdam, 47p.

Spanje: Voor democratie - Tegen fascisme 1936, Pegasus, Amsterdam, 77p., voorwoord::A.S.De Leeuw

een spook waart door de wereld…De proletariese revolutie manifest van de vrije radensocialisten gent, augustus 1975, Gent, 58p. A4

de stad was van ons: 28 vraaggesprekken met krakers en kraaksters 1998, Snotneus, Amsterdam, 165p. A4

Stalin's slavenkampen. Beschuldiging en bewijzen van moderne slavernij z.j., N.V.V., Amsterdam, 40p., samengesteld door het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen

Stem als je hun beloftes nog gelooft. Doe je dat niet stem dan niet 1981, Anarchistiese Federatie/ Ant-Verkiezings Komitee, Amsterdam,

Strijd en Jolijt A.N.G.O.B., Utrecht, 32p.

Strijdliederen ?, NGVSA, 31p.
Sade God bestaat niet. Dialoog tussen een priester en een stervende 2002, IRIS, Amsterdam, anarchistische teksten n° 12, 35p.
Sagittarius (Domela?) Is diefstal eigendom? 1901, D. Reidel, Dordrecht, 109p., gewoon en hb
Saks, J. Kritische herinneringen 1977, SUN, Nijmegen, 110p.
Saks, J. Socialistische opstellen. Tweede bundel 1923, W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 255p., hb
Sanders, K. Thoreau & Walden: Achtergronden 1981, Dundrukserie, Pranger, Amsterdam, 81p.
Sanders, R.J. Beweging tegen de schijn: de situationisten, een avant-garde. 1989, Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam, 320p. (proefschrift)
Sanders, René (ed.) Rue Savage. Een keuze uit het werk van de situationisten. 1993, Spreeuw/Tzara, Utrecht, 118p, blanco kaft
Sanguinetti, Gianfranco Over het terrorisme en de staat 1982, Het wereldvenster, Bussum, 111p.
Santen, Sal Adiós compañeros!. Politieke herinneringen (woord vooraf: Anton Constandse), 1974, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 227p.
Savage, R.H. n avontuur in Rusland. (Ma femme officiëlle) ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie V, N° 5, 168p., hb
Schaper, B.W.; de Jong, Rudolf; Verrips, Ger; Wijmans, Luuk; de Ruyter-de Zeeuw, Stien en van Tijn, Th. Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal-democratie in Nederland 1982, Bert Bakker, Amsterdam, 83p., pocket
Schapiro, A & De Jong, A Waarom verloren we de revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndikalisme in 1936-1937 1979, Wereldvenster Baarn, archief nr.3, 123p.
Scheffer, H.J. De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken. 1982, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 143 + 7p.
Scheffer, H.J. Het volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers 1981, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 220 + 10p. + 53p. in bijlage, hb en stofomslag
Scheffer, H.J. November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging 1984 (1968), 3e druk, De Bataafsche Leeuw, Utrecht, 312 + 11p., hb en stofomslag
Scheffers, V.M. (samenstelster) Frederik van Eeden: Een bloemlezing uit zijn studies 1982, Servire, Katwijk aan Zee, 288p.
Scheps, J.H. Open brief aan de heer A.L. Constandse 1926, Uitgeversbureel “De Steendrager” Brussel-Amsterdam-'sGravenhage, 16p., naar aanleiding van diens rede gehouden op Zondag 7 November 1926 voor de Afdeling 's Gravenhage van de “De Dageraad” en getiteld: “Dominee, Pastoor of Rabbi, of het Eenheidsfront tegen het Atheisme”
Schermerhorn, N.J.C. Anti militaristiese teksten van n.j.c. schermerhorn ?, De Struikrover, Amsterdam, 64p.
Schermerhorn, N.J.C. Durf te denken. 1950, Vrijdenkers Radio Omroepvereniging, Haarlem, 15 p. ; portr. ; 20 cm
Schermerhorn, N.J.C. Het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes Veritas 2e druk, 1914?, IAMV, Nieuwe Niedorp, 20p.
Schermerhorn, N. J. C. Vrijheid en Persoonlijkheid: verspreide stukken 1937, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 296p., hb met stofomslag
Schilp, Dirk Dromen van de Revolutie: Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging verteld aan Joop van Tijn 1967, 2e druk, Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam- Antwerpen, 171p. + ill.
Schlamm, Willi Diktatuur der leugen. Een afrekening. 1938, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 146p., hb
Schmidt, F.U. De Roode of de Blauwe Vaan? 1907, Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken, St-Anna-parochie, 63p. (blauwe vaan = vlag van geheelonthouders)
Schmidt, Johan (red.) Levensrecht (tijdschrift) jaargang 1907, C.L. Peters, Amsterdam, 468p., hb
Schmidt, Josine De Partij. Oorspronkelijke roman. 1939, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 269p., hb
Schnabel, Walter Doretta en de anarchist. Roman ?, Pax, 's-Gravenhage, 190p., hb
Schoenmaekers, M.H.J. Ontgin u zelven. Onsectarische beschouwingen over mensch en samenleving ?, Theosofische Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 150p. (met hfst over anarchisme)
Schoondergang, Huub …en toen kwamen de kabouters: van jeugdbeweging tot bewogen jeugd 1971, Sijthoff, Leiden, 180p.
Schouten, Martin De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw 1976, Van Gennep, Amsterdam, 288p., groot formaat
Schouten, Martin Rinus van der Lubbe 1909-1934 1986, De Bezige Bij, Amsterdam, 263p.
Schouten, Martin Voor de Oorlog. Herinneringen aan de jaren 30 1982, De Bezige Bij, Amsterdam, 272p. A4
Schreiber, H.B. De betekenis van Immanuel Kant (22 april 1724-12 februari 1804) rede uitgesproken ter gelegenheid van de 250ste gedenkdag van Kant's geboorte voor de afdeling Haarlem & omstreken van "De Vrije Gedachte" vereniging tot bevordering van het zelfstandig denken. Op zondagochtend 21 april 1974 in het Reinaldahuis te Haarlem 1974, De Vrije Gedachte, IJmuiden, 24 p
Schröder, J.C. (Barbarossa) & Benima, Cornelis Oorlog aan den oorlog! De laatste worsteling tegen het militarisme anno 1925 1925?, Roman-, Boek- en Kunsthandel, Amsterdam, 159p. A6
Schuur, J.R.G. Appelscha, Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme 1996, Stichting Stellingwarver Wchrieversronte, Oosterwolde, 320p.
Schuurman, Herman De Moord 1921, Landelijke brosj. handel van het vrije jeugdverbond G.E. Nabrink Ohmstraat 103 Den Haag, Den Haag, 6p., 2e druk, Vrije Jeugd geschriften 1
Schuurman, Herman J. Werken is misdaad april 1999, De Dolle Hond, Amsterdam, 7p. A6
Schuyt, C.J.M. Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid 1976, derde druk, Universitaire Pers, Rotterdam, 423 + 10p.
Sebregts, Henk Anarchisme in Nederland: De Vrije Socialist 1945-1971: van smalle marge tot brede visie. 1986, Amstelveen, 74p. A4, scriptie in ringband (2 ex)
Secreta, Monita Geheime orders voor het gezelschap van Jezus. mei 1931, B.O.O, Zandvoort, 183p., hb, met aanhangsel: De pauselijke suprematie en de kanonieke wet der kerk (door J.H), pp. 117-183
Seldes, Georg De miljoenen van het vatikaan , Eerder verschenen onder de titel "The unknown facts about the Vatican billions" in The Independent New York 1966, De Vrije, Rotterdam, 14 p, lang formaat
Sender, Ramon Zeven rode zondagen 1948, G.A. Van Oorschot, Amsterdam, 378p., hb
Sender, Ramon J. Iman, strijd om Marokko. Roman 1933, S.M. De Wilde Roos, Brussel, 287p. Hb
Serge, Victor De aanslag op kameraad Toelajev 1975, Meulenhoff, Amsterdam, 348p.
Serge, Victor De Geheimen van een Politieken Veiligheidsdienst ?, De Korenaar, Aalst, 88p., pocket
Serge, Victor De jaren zonder genade 1975, Meulenhoff, Amsterdam, 301p., PLAKKAFT
Serge, Victor Veroverde stad. Roman 1978, Meulenhoff, Amsterdam, 221p.
Serge, Victor Wat elke revolutionair moet weten over repressie. okt. 2000 (oorspr. 1925), De Dolle Hond, Amsterdam, 92p. A6,
Serge, Viktor Een brandend vraagstuk. Marxisme en Anarchisme ?, "Bevrijding", Rotterdam, 48p., Bevrijding reeks N° 4
Sergejenko, P. Hoe Tolstoy leeft en werkt 1924?, "Chreestarchia", Soest, 100p.
Sevenster, Siebe Kijk op werkeconomie. Grondvest: grondrecht innen 1982, Arcanum, Amsterdam,119p.
Sharp, Gene Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? wat te doen als geen kompromis mogelijk is? 1985, Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, Zwolle , 43 p , 21cm, brochure reeks aktieve geweldloosheid - deel 2. Vertaald uit het Engels door A. van Etten ; eindred. Wim Robben.; vert v hfdst Civil disobidience in a democracy, uit Social power and political freedom. Boston: Porter Sargent 1980. met Lit opgave
Sinclair, Upton De handen inéén (oorspr. Titel: Coöp) 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 400p., hb
Sinclair, Upton De Martelaren van Boston 1929, Uitgevershuis Ontwikkeling, Amsterdam, 995p. hb
Sinclair, Upton "De Uitweg" ?, Vredes Studie-bureau, Blaricum, 64p.
Sinclair, Upton De voordeelen van den godsdienst ?, "De Tijdstroom", Rotterdam, 318p., hb
Sinclair, Upton No Pasaran! Zij zullen er niet door komen! 1937, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 205p., hb
Sinclair, Upton No Pasaran! Zij zullen er niet door komen! ?, Servire, Den Haag, 205p., goedkope uitgave
Sinclair, Upton No Pasaran! Zij zullen er niet door komen! 1937, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 205p.
Sinclair, Upton Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede 1934?, R. Land, Groningen, 63p., waarin opgenomen: Het plan voor Nederland ; vertaling W.L van Warmelo
Sinner, Louis Provo’s en justitie 1966, kwadraatpocket 31, De bezige bij, Amsterdam, 54p.
Smeets, Joris De Spaanse Burgeroorlog 1997, Babel Boeken, Amsterdam, 99p.
Snethlage, J. L. Christendom en Nieuwe Wereld 1946, Boek- en Brochurehandel van het Hoofdbestuur van de Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 24p.
Snijders, Annemieke Anarchisme 1971?, oorspronkelijk schoolwerkje?, 14p. A4
Snyder, Edward; Branderhorst, Henk & de Graaf, Hannes Ontwapening met hindernissen. Een Amerikaanse visie 1983, 't kan Anders, Delft, 32p.
Socius Louise ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Serie V, n° 4, 156p., hb
Souchy, Augustin Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Ukraine? 1920?, "De Fakkel", Amsterdam, 131p., (2 ex.)
Souchy, Augustin Sacco en Vanzetti. De martelaren van Boston ?, 2e druk, "De Toorts", Amsterdam, 54p.
Spanjer, A. Het liberale Socialisme: Uiteenzetting van en beschouwingen over de stelsels van Eugen Dühring, Theodor Hertzka en Franz Oppenheimer ?, M. Löwenstein, Münster I. Westf., 336p.
Spanjer, L.B. De aanslag op de jeugd 1921, Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 16p.
Specht, K.A. Theologie en wetenschap of Oude en Nieuwe Wereldbeschouwing ?, 3e druk, C. Daniëls, Amsterdam (over de oorspronkelijke uitgever gekleefd), 331p., hb
Specht, Karl August Theologie en Wetenschap ?, 3e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, N° 9 & 10, 176 + 175p., hb (2 ex., linnen en karton)
Spielhagen, F. Hamer en Aanbeeld ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, nr. 9, 10 & 11, 252 + 300 + 264p., hb
Spies, A.T.V. Laatste woorden van een gehangene ? Vrije Socialisten-Vereeniging, Amsterdam, 54p., hb
Spigt, P. Leo Polak. Een erflater van onze beschaving 1946, G.W. Breughel, Amsterdam, 79p., hb met stofomslag
Spigt, P. Multatuli: sarcast op een ongelegen moment 1972, Meulenhoff Educatief, Amsterdam, Het spel en de knikkers Profiel 3, 76p.
ASSW/Spuigroep Geschiedenis van de internationale arbeidersassociatie ASSW, Amsterdam, 45p.
Stad, Kees (red.) Geld of je leven. Over de vrije markt en andere sprookjes. 1997, ravijn, Amsterdam, 126p.
Steelink, Nicolaas Reis in Droomland. Je was erbij, je dacht er over dus je bent erbij. 1998, Baalprodukties, Sittard, 248p.
Steinmetz, Stephan & Blankesteijn, Herbert (red.) Dit pand is gekraakt. 1982, Amsterdam, 50p.
Stepnejak De loopbaan van een nihilist ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VIII, nr. 6 & 7, 167 + 190p.; hb
Stillgebauer, Ed. Maar een kelnerin! Roman ?, BOO, Zandvoort, serie XII, n° 4, 230p., hb
Stirner, Max De eenige en zijn eigendom ?, BOO, Zandvoort, 2 delen, 160 + 175p., hb
Stirner, Max De Eenige en zijn Eigendom 1906?, ?, Antwerpen?, 195 + 7 (van 15)p., hb
Stirner, Max De eenige en z'n eigendom ?, Cagliostro, Rotterdam, vertaald door Jac. C. Lansen, 160 + 175p.
Stirner, Max De enige en zijn eigendom 2012, (Johan van Eeckhout), Brussel, 300p.
Stirner, Max Het Leugenachtig Princiep onzer Opvoeding of 't Humanisme en Realisme 1907, t Kersouwken, Antwerpen, 25p., vertaling: Jaak Lansen
Stirner, Max Het leugenachtige Princiep onzer Opvoeding of 't Humanisme en Realisme ?, (1907 vert. Jaak Lansen, 1842), Cagliostro, Rotterdam, 25p.
Stoelinga, TH.H.J. Russsische Revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917- maart 1918 1967, Fibula- Van Dishoeck, Bussum, 224p.
Strindberg, Aug. De indringer. ?, B.O.O., Zandvoort, serie XIII, nr 10, 190p., hb
Studium Generale programma jan/febr./maart 1978 o.a. aankondiging cyclus anarchisme als inspiratiebron
Sue, E. De verborgenheden des volks ? & 1914, De Roode Bibliotheek n° 2, Amsterdam, 3 delen, 368p + 308 + 472p., hb; De timmerman van Nazareth/ De Jezuiten; De Smidshamer of het Boerenwetboek 1310-1715; De Familie van den Boekdrukker Christiaans
Sue, Eugène De Jezuieten of Frankrijk in de Xve eeuw. Een verhaal voor het volk 1898, "Excelsior", Amsterdam, 148p., ZONDER KAFT
Tegen de Stroom in. nr 2 Gids van alternatief Urecht

Tegenstrijdige Teksten in den Bijbel. 1891, "De Dageraad", Amsterdam, 38p., met een naschrift aan Dr. A. Kuyper; vierde, herziene druk

Tegenstrijdige teksten in den bijbel. Met een voorrede van het bestuur en een naschrift aan dr. A. Kuyper 1923, zevende druk, Vrijdenkers-vereeniging "De Dageraad", 40p.

tentoonstelling domela nieuwenhuis, zijn leven, zijn werk 1846-1919 1959, museum fodor, Amsterdam, bijna A4 + openingsrede (2p.)

Terar dum prosim : F. Domela Nieuwenhuis Monument, programma der onthulling 29 augustus 1931 [1931?], F. Domela Nieuwenhuis-Monumentenfonds, s.l. , 15 p., foto's, Ontwerp van C. Domela Nieuwenhuis, drukkerij Nieuw Leven te Den Haag. Foto van beeldhouwer Johan Polet en liederen van T. Boot, met muziek van A. Karelsen.

Het testament van Lenin/ Anarchisme en Bolsjewisme (Arthur Lehning) 197?, C. Rubens, Gent, A4

De Toekomst der Maatschappij met stofomslag; zie ook: Amsterdamsche Studenten-Vereeniging

Totaalweigeren als protest , 1981?, Vereniging Dienstweigeraars, Amsterdam, 40p.

Totaalweigeren in 8 soap-opera’s: een kijkkastprojekt door Koen Huysmans 1987, KNAL

Tussen frietkot en jeugdfront : brosjure beogende beter begrip Belgen. s.a., s.n., s.l. , 74 p. A4, geill., knipsels en informatie brieven

Tussen Anarchisme en Sociaal Democratie: Het "Revolutionaire Kommunisme" van Christian Cornelissen (1864-1943) 1985, Anarchistische Uitgaven Bergen, 92 + 69p.

Een tweede 1914? 1934. Neen! Nooit! : een oproep tot bezinning van het I.A.M.B. Gasmaskers? s.a., NSV & IAMV, [Nieuwe Niedorp] , 15 p., ill. (2 ex. één van NSV, één van IAMV)
[Linton, Lyna] Een Tweede Christus (De ware geschiedenis van Jozua Davids). 1915?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 143p., hb

De tweede golf voorbij

Twee Spaansche Priesters spreken over de Tragedie van Spanje ?, S. Hiernaux, Anderlecht, 32p.
Tamminga, R. Theorie en Praktijk van het Nemen z.j., , Farsum, 16p.
Tamminga, R. Theorie en Praktijk van het Nemen reprint De As, 1989
Tasman, Coen Louter Kabouter: kroniek van een beweging 1969-1974 1996, Babylon-De Geus, Amsterdam, 414p. + erratum
Taxil, Léo De Amusante bijbel. Volledige editie met de letterlijke aanhalingen uit de heilige schrift en al de weerleggingen van Voltaire, Bolingbroke, Toland en andere beoordeelaars ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 401p., geïll. (facsimile herdruk uit de jaren 70)
Taxil, Léo De Amusante bijbel. Volledige editie met de letterlijke aanhalingen uit de heilige schrift en al de weerleggingen van Voltaire, Bolingbroke, Toland en andere beoordeelaars ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie X, n° 10, 11 & 12, 829p., hb, geïll
Teding van Berkhout, Govert Christelijk nationale staatspolitiek en het geloof aan staat en volkenbond van binnen bekeken voorwoord Henk Eikeboom, 1935, "De Boemerang", Amsterdam, 71p.
Ten Brink, Jan De Opstand der proletariërs: Geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871 1876, Funke & Van Santen, Amsterdam, 238+14p., met prenten
Termeer, Guus e.a. Dienstweigeraars. Over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu 1984, Link, Amsterdam, 239p.
Terpstra, Pieter Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland ?, M.A. Van Seijen, 598p. Hb, ultragroot formaat
Terwey, Jan Protest tegen de gevangenhouding van den dienstweigeraar Arie Tazelaar 1904, "Vrede", Amersfoort, 16p.
Teschitz, Karl Religieuze extase als sexueel surrogaat z.j., Uitgeverij voor Sociale Psychologie, Amsterdam, 20p., nawoord: J.H. Leunbach, sexoloog te Kopenhagen
The Scum Barbed Wire Lies! strip, nederlandse vertaling!, mei 1987, bijlage bij De Zwarte, 14p.
Thoreau, Henry David Walden 1972, Meulenhoff, Amsterdam, 308p.
Tieges, Wouter Donath (samenst.) Het raadsel B.Traven: Een inleiding tot persoon en werk 1983, Meulenhoff, Amsterdam, 255p.
Tielrooy, Johannes Humanisme en godsdienst 1946, Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 20p.
Tillema-Heijnen, Lie Moeders, uw kind is geen kanonnenvlees!! Oproep aan alle vrouwen en moeders 1934?, tweede druk,"Vrede"?, Groningen, 16p.
Tillie, Jean Kroonstad 1921 1991, dramawerkgroep De Balie, ?, 39p. Ringband, met los blad: overlijdensbericht Lenin
Tilling (Oom) De jeugd van Frans Richter ?, Bureau van uitgave: De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 124p., hb (op de hardbackcover staat ook: Rose Bibliotheek voor de Jeugd N° 1)
Tilling, Oom De jeugd van Frans Richter ?, Bureau van Uitgave "De Roode Bibliotheek", Amsterdam, 124p. + 2 ill., gewoon en hb
Toller, Ernst Een jeugd in Duitsland 1981, 2e herziene druk, Meulenhoff, Amsterdam, 200p.
Toller, Ernst Massa-mensch. Een stuk uit de sociale revolutie der 20e eeuw 1925, de Tijdstroom, Huis ter Heide, 98p.
Tolstoi, Leo Kaukasische vertellingen z.j., my voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 79 + 6p., tweede druk; blauwe bibliotheek
Tolstoi, Leo N. Wat is Religie en waarin bestaat haar wezen? 1902?, J.T. Swartsenburg, Gouda, 106p.
Tolstoy, Leo De Gelijkenissen van een Profeet. Verhalen en gesprekken van Leo Tolstoy. ?, B.O.O., Zandvoort, serie XIII, nr 8, 191p., hb
Tolstoy, Leo De Kreutzer Sonate ?, De Payottenpers, Dendermonde, 112p., hb pocket
Tolstoy, Leo De Kreutzer-sonate. Verhaal over zinnelijke liefde voor en tijdens het huwelijk ?, BOO, Zandvoort, 207p., hb
Tolstoy, Leo De roman van een jonge vrouw ?, BOO, Zandvoort, serie IX, nr. 12, 144p., hb
Tolstoy, Leo Iwan de dwaas ?, Wereldbibliotjeek, Maatschappij voor goede goedkope lectuur, Amsterdam, hb, 132p., hb
Tolstoy, Leo Moderne Slavernij 1901, Vrede, 's-Gravenhage, 84p.
Tolstoy, Leo Opstandeling ?, Cohen Zonen, Amsterdam, 276p. Hb
Traven, B. De avonturen van Gerald Gale (Die Baumwolplücker) april 1931, BOO, Zandvoort, 224p., hb
Traven, B. De mahonieslaven. Roman 1982, Meulenhoff, Amsterdam, deel 4 van de 'caoba-cyclus', 265p.
Traven, B. De mars naar het oerwoud; 1983 (1976), Meulenhoff, Amsterdam, caobacyclus 3, 276p.
Traven, B. De opstand der gehangenen. 1982 (1974), Meulenhoff, Amsterdam, caobacyclus 5, 341p.,
Traven, B. De Ossenkar (vertaling: P. Voogd), 1935, Arbeiderspers, Amsterdam, caobacyclus 1, 260p. hb
Traven, B. De schat in de Sierra Madre 1948, De Arbeiderspers, Amsterdam, 312p. Hb
Traven, B. Een generaal uit de wildernis (vertaling: H.W.J. Schaap), 1958, Arbeiderspers, Amsterdam, caobacyclus 6, 284p. Hb met stofomsla
Traven, B. Mahoniehout: Dictatuur in de Wildernis. 1937, De Arbeiderspers, Amsterdam, 284p., hb
Traven, B. Modesta 1938, De Arbeiderspers, Amsterdam, 308p., hb met stofomslag
Traven, B. Regeering 1934, Arbeiderspers, Amsterdam, caobacyclus 2, 339p. hb
Traven, B. Regering. roman 1980 (oorspr. 1931), Meulenhoff, Amsterdam, caobacyclus 2, 287p.
Traven, B. Verhalen van de man die niemand kent. 1964, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 160p., pocket, Prisma 1004
Traven, Ben De Witte Roos 1932, De Arbeiderspers, Amsterdam, 272p. hb
Traven, Ben Het Dodenschip. Het verhaal van een Amerikaans zeeman. (Eerste Boek) (vert. T. De Jong), 1935, De Arbeiderspers, Amsterdam, 381p. Hb
Traven, Ben Het Doodenschip. Het verhaal van een Amerikaansch zeeman. (Eerste boek) (vert. T. De Jong), 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 306p. Hb
Het Trojaanse Paard Ontwaakt verworpenen der aarde… maar niet allemaal tegelijk! Tekst ?, Het Trojaanse Paard, 96p.
Tromp, Hans & Mulder Everhard Omgaan met agressie. Agressie als communicatiemiddel. 1982, vierde druk, Utrechtse Kontaktgroep van het Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid, Utrecht, 24p.
Trouda, Diego: Organisatories Platform van de Revolutionaire Anarchisten 1976 (oorspr. 1926), Pamflet Groningen, 36p.
Turgenjeff, Iwan Een mislukt leven ?, BOO, Zandvoort, 209p., hb
Tuynman, Hans Full Time Provo 1966, De Bezige Bij, Amsterdam, kwadraatpocket 32, 142p.
Uit het leven van koning Gorilla , 1966, De Vrije, 38p., Toelichting: Hans Jar,
Ulfers, S. Het socialisme 2e druk, 1898, D.B. Centen, Amsterdam, 386 + 6p; hb
Het Vaderland roept u! z.j., "De Lantaarn" - Vereniging Anarchistische Uitgeverij, ?, 9 prenten, uitgegeven ten bate van het dienstweigeraarssteunfonds en het fonds voor intern. Solidariteit, +/- vierkant formaat

Van nu en straks. 1893-1901. Bloemlezing inleiding/ toelichting: Anne Marie Musschoot, 1982, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 392 + 40p.

Van onder op! De grondslagen van het Syndicalisme 1958, Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Den Haag?, 8p.

Verdedigingsrede van een flesschentrekker voor de Rechtbank "Uit De Vrije Socialist", 8p., geen kaft

Vergeet het activisme 2011?, olieophetvuur, brochure

Verslag van het intern. congres voor dienstweigering: gehouden op 25 en 26 mei 1927 te Amsterdam. 1927, s.n. ?, s.l., 32 p, voorw SH Jonkman; IAMV

Verslag van het Internationaal Antimilitaristisch Congres, Den Haag 1921 s.a., IAMB, Utrecht , 62 p.

Vertellingen voor het volk 1940?, n° 1, 2, BOO, Zandvoort, telkens 30p.

Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam. Nr. 1, 2 & 3 1940?, B.O.O., Zandvoort, 31 + 31 + 31p.

Vertellingen voor het volk. Door verschillende schrijvers van wereldnaam ?, BOO, Zandvoort, n° 2, 31p.

Vier handen op één Luyk. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. Deel 2 1983, Lont, Amsterdam, 150p.; (bij deel 1 = Halte…)

De visie van het anarchisme 1970, Federatie van Vrije Socialisten, 8p. A6 (accordeonfolder)

Vliegende blaadjes 5, 6, 8, 13, 17, 18, 20-22

Vliegende blaadjes: De Algemeene Werkstaking N° 9, Amsterdam, 8p.

Vliegende blaadjes: Spierarbeid en Hersenarbeid of Wie is de meeste? n° 5, Ph. Oudkerk, Amsterdam, 15p.

Vliegende blaadjes: Wat de Anarchisten willen N° 10, Amsterdam, 8p.

Vóór de verandering. Alternatieven voor het neo-liberalisme. 2000?, XminY Solidariteitsfonds, Amsterdam, 88p., vierkant formaat

Vrede door religie. Beknopt verslag der conferentie, gehouden te Den Haag van 31 juli - 2 augustus 1928 ?, Servire, Den Haag, 158p.

Vreemde woordentolk. Verklaring van ruim 7000 vreemde woorden en uitdrukkingen ?, BOO, Zandvoort, serie XIV, N° 12, 201p., hb

Vrij baan voor de baanvrijheid: verslag van de bijeenkomst van 9 mei 1996 1996, Werkgroep Vrije Arbeid, Amsterdam, 27p

Vrijdenken, in niets neutraal: Een keuze uit 15 jaargangen van het maandblad De Vrije Gedachte 1987, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 319p.

Vrijheid, Arbeid, Brood z.j., B.O.O., Zandvoort, 48p.

Vrij-socialisme of Marxistisch socialisme [ 194? ], Landelijk Comité van Vrije Socialistische Groepen in Nederland, s.l., 14p.

Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijding-Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van: A. Storm: Sociale grondslagen; Jo de Haas: Psychologische grondslagen; Han Kuysten: De crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme; Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie; Piet Dekker: Practische problemen (de boeren de maatschappij), 1935, Bond van Anarcho-Socialisten, Leusden, 75p. A4

Vrij Spanje. Volledig verslag van wat er voorviel en gesproken werd op de grote betoging in de markthallen te Amsterdam op 5 Januari 1946 1946, Initiatief-Comité Vrij Spanje, Amsterdam, 30p.
Valkhoff, J. Vruchtafdrijving of voorkomen van zwangerschap? z.j., Nieuw Malthusiaanse Bond, s-Gravenhage, 24p.
Vallès, Jules De Boezeroenen. Een episode uit woelige dagen. juni 1931, BOO, Zandvoort, 170p., hb
Vallès, Jules Kind - Jongeman - Opstandeling (3 delen) 1993/1995, De Geus, Breda, 285/ 296/ 234p. (3 delen)
van As, G.G. (samensteller) November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland november 1918. Gedenkboek 1919, J.H. Kok, Kampen, 217p. + ill., hb
van Burkom, Frans & Mulder, Hans Erich Wichman 1890-1929: tussen idealisme en rancune 1983, Centraal Museum, utrecht, 188p. Groot formaat
van de Brink, M. De vrijdenker en de problemen van deze tijd 1945, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 32 p.
van de Laar, Hans & Rondhout, Cor [geen titel, over welzijnswerk en anarchisme] 1978, schoolwerkje, Enschede, 31p., tussenformaat (<A4)
van de Merwe, Jaap Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen. 1974, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 400p.
van de Merwe, Jaap t Oproer kraait. Geïllustreerd gezangboek voor rebellen. 1969, Bert Bakker, Den Haag, vierkant formaat + bon voor gratis geluidscassette
van de Merwe, Jaap Verzet per koeplet 1976, A.W. Bruna an Zoon, Utrecht/ Antwerpen, 192p., pocket
Van den Bergh van Eysinga, H.W. Ph.E. De Aristokratie van het Socialisme. Stenogram van een improvisatie, gehouden voor de bijeenkomst van het Religieus Socialistisch Verbond, in Odéon, te Amsterdam op 2 Mei 1915 (Systeem Rients Balt) 1915?, Revolutionair-Socialistisch Verbond/ J.J. Bos & C°, Amsterdam, 16p.
Van den Bergh, H. Anarchisten 1965, AO boekje 1086, Stichting IVIO, Amsterdam, 16p. A6
van den Boogaart, Maarten Boerenkommunisme, Laatkapitalisme & Anarchisme ?, Werkgroep Anarchisme Nijmegen (WAN), Berg en al, 15p. A4
van den Boomen, Gerard Honderd jaar vredesbeweging in Nederland 1983, Luyten, Amstelveen, 332p.
van den Brink, M. Strijdend aanvaarden of gelovend berusten 1937?, VRO, 8p.
v.d Brink, M. De vrijdenker en de problemen van deze tijd 1945?, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 32 p.
v.d Brink, M. De vrijdenker in de maalstroom van deze tijd 1947, Vrijdenkersvereniging “De Dageraad”, Amsterdam, 32p.
van den Broek, Hans & Coumou, Hiskia Geweldloze bestrijding van het imperialisme 1981 (gewijzigde herdruk), SVAG-studies 2, Zwolle, 26p. A4
van der Burght, Fike Die Moker- en Alarmgroepen bestonden niet om te bestaan als groep. Sociaalanarchistische jeugdbeweging in Nederland 1918-1928 2008, De Pook, Amsterdam, 56p.
Van der Hoeven, Leonhard J.: Het Antimilitarisme en het einde der oorlogen: een schets 1929, NV Hollandia, Baarn, 119p.
van der Linde, L. Doodsstrijd 1927, Mokergroep voor landelijke actie, Amsterdam, 18p.
van der Linden, W.H. Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten 1990, Tilleul Publications, Amsterdam, 228p., reuzenformaat
Van Der Meij, H. Wolfgang Troon en Kerker. Eene Bladzijde uit de geschiedenis der Russische Rechtpleging. (over Netschajef) 1884, W. Gosler, Haarlem, 127p, hb
Van der Pauw Coreman, de rapaljaan: Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaillepartij 1986, A.D. Donker, Rotterdam, 108p.
Van Der Pauw, J.L. De Actualisten: De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924 1987, Sijthoff, Amsterdam, 140p.
van der Steen, Bart & Blom, Ron Wij gingen onze eigen weg. Herinneringen van revolutionaire socialisten in Nederland van 1930 tot 1950 2011, Eburon, Delft, 167p.
van Det, E.J. De Bond van Nederlandse Onderwijzers. Nieuwe uitgave van Zestig Jaren Bondsleven, deel I & II. 1983, SUA, Amsterdam, 240p. A4
Van Dieren, E. De Waanzinnige Waereld: een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers 1919, F. Van Rossen, Amsterdam, 261 + 12p., hb, Sterk uitgebreide Volksuitgave, + voorkaft van 'tweede druk', 1919
Dieren, E. van Het Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der Besmettelijke Zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autoriteiten, ouders en onderwijzers enz. 1909, "Vivat", Amsterdam, 248p.
van Dooren, W. & Constandse, A.L. Atheïsme, Humanisme, Socialisme 1975, Agon Elsevier, Amsterdam/ Brussel, 152p.
Dungen, Peter van den; Noordegraaf, Herman & Robben, Wim Bart de Ligt (1883–1938), vredes-aktivist en vredes-onderzoeker 3 september 1988, SVAG-Algemeen A8, SVAG/ Bart de Ligt-Fonds, Zwolle/ Boxtel, 52p.
Van Duyn, Roel Bloed. Een atoom-roman 1972, Meulenhoff, Amsterdam, 187p.
Van Duyn, Roel De boodschap van een wijze kabouter: een beschouwing over het fil. en pol. werk van Peter Kropotkin, in verband met de huidige keuze tussen katastrofe en kabouterstad. 1969 (5e druk 1970), Kritische Bibliotheek, Meulenhoff, Amsterdam, 96p.
Van Duyn, Roel De waarheid is een koe. Aantekeningen van een kleine boer 1982, Meulenhoff, Amsterdam, 110p.
Van Duyn, Roel En tranen 1976, Meulenhoff, Amsterdam, 152p., pocket
Van Duyn, Roel energieboekje. Over de energie-krisis en de oplossing daarvan door een alternatieve technologie. 1972, Bert Bakker, Den Haag, 111p., pocket, Witte ooievaar 1, met een artikel van Bart Edel en Jan v.d. Zwaag
Van Duijn, Roel Het leeuwekind. Roman 1991, Meulenhoff, Amsterdam, 167p., pocket
Van Duyn, Roel Het witte gevaar: een vademekum voor provoos 1967, Meulenhoff, Amsterdam, 215p. + fotokatern
Van Duyn, Roel Miss Blanche en de moppesdiamanten, een moralisties manifest eind oktober 1967, Unit, s.l. , 13 pag., 20 cm., Omslagtekening Olaf Stoop, Foto Koen Wessing
Van Duyn, Roel Panies dagboek 1972 (1971), Meulenhoff, Amsterdam, 224p.
Van Duyn, Roel Provo: de Geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 1985, Meulenhoff, Amsterdam, 247p.
Van Duyn, Roel Schuldbekentenis van een ambassadeur. Nota's, beschouwingen en vragen van een ambassaduer van Oranje-vrijstaat in de Amsterdamse gemeenteraad 1970, Meulenhoff, Amsterdam, 192p.
Van Duyn, Roel Voeten in de aarde: De eco-crisis en onze erfenis van Abraham Kuyper en Frederik van Eeden. Verkenningen in organische en organistische filosofie. 1984, Meulenhoff, Amsterdam, 112p.
Van Duyn, Roel Zweet. Een soldatenroman 1973, meulenhoff, Amsterdam, 159p.
Van Duyn, Roel (samensteller) Het Slechtste uit Provo 1967, 2e druk, De Bezige Bij, Amsterdam, 257p., provoformaat
Van Eeden, Fred. Stenografisch Verslag van de Rede van Dr. Fred. Van Eeden gehouden ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan der Vereniging "Gemeenschappelijk Grondbezit", op 11 April 1914 in "Handwerkers-Vriendenkring" te Amsterdam Overgedrukt uit "Vrije Arbeid", Maandblad der Vereniging, Hoofdbestuur, Amsterdam, 15p.
Van Eeden, Frederik Waarvan leven wij? ?, vierde druk, Brochure-depot der Vereen. Gemeenschappelijk Grondbezit, 32p., Nutsrede gehouden te Rotterdam, 7 december 1898
Van Eeden, Frederik Waarvoor werkt gij? ?, vijfde druk, Brochure-depot der Vereen. Gemeenschappelijk Grondbezit, 32p., Toespraak tot werkenden, gehouden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 Maart 1899.
van Emmenes, A. Het Socialisme in z'n twee stroomingen z.j., Sprenger & C°, Amsterdam, 48p.
Van Emmenes, A. Kikkerdorp en de Kikkerdorpers. Geldersche historische novelle, bewerkt in de Strafgevangenis te Nieuwer-Amstel door 1923?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VII, nr. 3, 176p., hb
Van Emmenes, A. Onafhankelijke en "moderne" vakorganisatie 1906?, L. de Boer, Amsterdam, 139p.
van Helmond & Overstegen (red.) Voor Arthur Lehning: over anarchisme, anarcho-syndicalisme en architectuur/ Bakoenin, Brenan, Benjamin en Bloch/ Debrot, Duiker en De Ligt/ Engeland en het eiland Man/ Malevich, Mondriaan en Monet/ Spanje, Schuitema en Zwart 1989, Gerard & Schreurs, Maastricht, 280p.
van Horen, Lien; Karskens, Arnold & van Zwam, Erik Van kraakgroep naar beweging. Geschiedenis en ontwikkeling in werkwijze van de Kraakgroep Den Bosch 1975-1979 1979, Distel, 's-Hertogenbosch, 56p.
van Houten, Harmen Anarchisme in Drenthe: Levensherinneringen van een veenarbeider 1985, Ambo, Baarn, 247p., gewoon en hb
Van Iependaal, Willem Bef, boef en bajes 1955, 2e druk, Daamen, Den Haag, Ooievaar 15, 224p., pocket
Van Iependaal, Willem Behouden vaart 1950, De Arbeiderspers, Amsterdam, 247p., hb
Van Iependaal, Willem Gegist bestek 1947, De Arbeiderspers, Amsterdam, 264p., hb
Van Iependaal, Willem Vaste koers 1949, De Arbeiderspers, Amsterdam, 216p., hb
Van Isacker S.J., K. De Internationale te Antwerpen 1964, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 145p.
Van Kampen, A.H. Beschaving zonder masker: 1. Nationalisme, een gevaarlijke zielsziekte; 2. De blanke parasiet 1936, Vereniging Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 265p., hb
Van Kampen, A.H. Jacht op dictators 1937, VAU, Amsterdam, 333p., hb
van Klaveren, Inge-Marie & Janssen, Raf De kunst van het afhoudend inspelen. Uitkeringsgerechtigdenorganisaties en het beleid van sociale activering 1996, Stichting CISO, Utrecht, 72p., pocket
van Laeken, Jan De Kolporteur van Elzenburg. Volksroman ?, Bureau van Uitgave: G. Rijnders, Amsterdam, Roode Bibliotheek nr. 3, 320p. + portret, hb
Van Mierop, Lod. Dienstweigering uit beginsel, geen strafbaar feit. Verweer van Lod. Van Mierop voor de rechtbank te Utrecht inzake het dienstweigeraars-manifest 1916, Chreestarchia, Soest, 16p.
Van Mierop, Lod. Geestelik Revolutionair 1920, De Waelburgh, Blaricum,190p., hb
van Mierop, Lod. Het recht van straffen 1920?, Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf (C.M.S.), Rotterdam, 22p. (2e ex. overplakt met sekretariaat Amsterdam)
Van Mierop, Lod. Open brief aan alle mensen die de oorlog haten en verlangen er van verlost te worden 1916, tweede druk, Chreestarchia, Soest, 20p.
Van Neygen Wegbereiders o.a. over het VOS
van Noort, Wim Bevlogen bewegingen. Een vergelijking van de anti-kernenergie-, kraak- en milieubeweging. 1988, SUA, Amsterdam, 300p.
van Oosterbosch Het leven en lijden van een ex-kloosterling 1927, N.H.Luigies, Rotterdam, 103p.
van Oostrom, Anja Opvattingen van twee anarchistes, Clara Meijer Wichmann en Louise Michel, over het vrouwenvraagstuk 1982, [Rijksuniversiteit Groningen?], Skriptie in het kader van het kandidaatsexamen Nieuwste Geschiedenis, Groningen , 27 p. A4, met lit. opg., 30 cm.
Van Parys, Joris Masereel. Een biografie 1996, Houtekiet/ de Prom, Antwerpen/Baarn, 448p., hb en stofomslag
Van Paasen, Pierre Het begin van de Spaanse burgeroorlog. L'Infâme 2014, Kelderuitgeverij, Utrecht, 94p.
van Praag, J.P./ Constandse, A.L./ Stuiveling, G. Het Humanisme na deze oorlog drie bijdragen: Levensvreugde/ Voorwaarden tot morele vernieuwing/ De weg omhoog; ?, Humanistisch Verbond, Utrecht, 15p.
van Ravesteyn, W. De wording van het communisme in Nederland. 1907-1925 1948, P.N. van Kampen, Amsterdam, 240p, hb
Van Ravesteyn, W. Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914 - 1918. Derde deel. 1960, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, De Socialisten deel IX, 439p., hb
Van Ravesteyn, W. Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog. Eerste Deel 1933, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, De Socialisten deel VII, 442p., hb
Van Ravesteyn, W. Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog. Tweede deel 1939, P.N. Van Kampen, Amsterdam, De Socialisten deel VIII, 486p, hb
van Rees, J. Open brief aan den WelEd. Hooggel. Heer Dr. A. Kuyper naar aanleiding van de dienstweigering van Jan P. Terwey 1903?, "Vrede", Amersfoort, 16p.
Van Reeuwijk, Dick P.J. Damsterdamse extremisten. 1965, De Bezige Bij, Amsterdam, 134p. + 12p. fotokatern,
van Schöll, Guus Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog 1981 (oorspr. 1979, scriptie), SVAG, Zwolle, 95p. A4
van Staal, K.R. Terug uit de Hel van Buchenwald mei 1945, , "Nieuwe Wieken", Amsterdam, 48p., Gevangene N° 220146 concentratiekamp Buchenwald
Van Steenis, Joost De macht van de autonome mens. Theorie en praktijk van het aanvallen van personen ?, Stichting Macht en Elite, Amsterdam, 157p.
van steenis, joost de Macht van het Familie kapitaal en wat ertegen te doen 1980, Stichting Macht en Elite, Amsterdam, 87p.
Van Stokkom, Bas Georges Sorel, de ontnuchtering van de Verlichting 1990, Kerckebosch, Zeist, 196 + 11p.
van Veen, Jos De carrière der zeven Oranjes in de Nederlandsche Gewesten 1544-1795 ?, uitgave van den schrijver, Den Haag, 190p., hb
van Veen, Jos De carrièrre der Zeven Oranjes in de Nederlandsche Gewesten [1]544-1795 ?, BOO, Zandvoort,, Serie XIV, n° 2, 190p., hb
Van Veen, Jos Het ontstaan des christendoms en der voorstelling: de heer Jezus-Christus. Een zuiver geschiedkundige uiteenzetting ?, uitgave van den schrijver, Den Haag, 180p. + blad errata, pocket
Van Veen, Jos De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Eerste deeltje ?, uitgave van den schrijver, Den Haag, 67p. A6 en kaart
Van Veen, Jos De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Tweede deeltje ?, uitgave van den schrijver, Den Haag, 72p. , met kaart
Van Warmele, W.L. Luchtoorlog en gasmaskers 1933?, De Lantaarn, Apeldoorn, 9p.
van Warmelo, W.L. Nationale Ontwapening 1929?, "Voorwaarts"?, Groningen?, 20p.
van Weerlee, Duco Wat de provo's willen 1966, De Bezige Bij, Amsterdam, kwadraatpamflet 29, 39p., pocket
Van Weringh, Koos De Houten Pomp De Engelbewaarder 7, 1977, Amsterdam, 115p.
Vandenbussche, Liselotte Vrouwen in de vlaamse avantgarde, anarchisme in het literaire veld van het Fin de siècle overdruk uit Spiegel der Letteren, 48ste jrg, nr 3, 2006, pp 303-330
Vandenbussche, Wim Buurtwerk & Zelfbeheer: een kritiek op het welzijnswerk thesis 1987, 89p.A4
Vandervelde, Emile Het Socialisme Tegen de Staat 1949 (oorspr.1918), Emile Vandervelde Instituut, Brussel, 178 + 80p., met stofomslag
Vaneigem, Raoul Handboek voor de jonge generatie 1978 (oorspr. 1967), Synopsis, De Arbeiderspers, Amsterdam, 368p.
Vaneigem, Raoul Het stuurse gezicht van het surrealisme 1995, Uitgeverij IJzer, Utrecht, 124p.
Vangelis, John Vakantie herinneringen 1982, ? , ?, 130p.
Vanheerentals, Luc (ongetiteld, over het feestelement in acties). 1979, Leuven (A4) (onvolledig en niet op volgorde)
Vanheerentals, Luc Leven in de Anarchie 1981, Leuven, 187p.
Vanvugt, Ewald Brief aan een overspannen werknemer. Over stress en de zin van het nietsdoen. 2000, Baalprodukties, Sittard, 99p.
Veenstra, T. De worstelende mens zoekend naar het licht temidden van een schijnbaar ondoordingbare duisternis 1978?, NGVS, 192p.
Veenstra, T. En de misdaad gaat door... Zal fantasie werkelijkheid worden? 1983, Oosterwolde, 120p.
Veenstra, T. Mens wat kiest gij? Een lusthof of een dode woestenij? 1986, Oosterwolde, 143p.
Veenstra, T. Wat is onze toekomst? Waar gaan wij heen? 1980, Oosterwolde, 208p.
Vega, Louis Mercier Affiniteitsgroepen: anarchisme en organisatie 1983 (oorspr. 1978), Spreeuw, Utrecht, 28p.
Venema, Adriaan Handboek voor de nieuwe illegalen 1970, Bert Bakker, Den Haag, 96p., vierkant formaat
Verachtert, Annemie Het anarchistische gedachtengoed in onderwijsinitiatieven. Theoretische studie en case-studie in Nijmegen: leefwerkschool Eigenwijs thesis 1994, Leuven, 129p.A4
Verbaan, Daan Vrouw/ Man beelden binnen de religieus-anarchistische beweging (1920-1940) 1998, Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 46p A4
Verberne, L.G.J. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw 1959, 3e druk, Aula, Utrecht, 198p.
Verbij, Antoine (red) De emotionele pest. De aktualiteit van Wilhelm Reich 1984, De Populier/ Toneelgroep Sater, Amsterdam, 120p.
Vérecque, Ch. Spiegel der Sociaaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering 1904, P.M. Wink, Amsterdam, 50p., met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis
Vereeniging De Dageraad De Dageraad. Geschiedenis, herinneringen en beschouwingen 1856-1906. 1906, L.J. Vermeer, Amsterdam, 364p. (beschadigd)
Vergin, Fedor Het onbewuste Europa. Psycho-analyse der Europeesche politiek 1931, Em. Querido, Amsterdam, 323p., hb
Verhallen, H.J.G.; Fernhout, R. & Visser P.E. (red.) Corporatisme in Nederland. Belangengroepen en democratie met hfds.: Thom Holterman: Syndicalisme als alternatief, pp. 70-116, 1980, Samson, Alphen aan den Rijn/ Brussel, 371p.
Verhave, J. De nationale ontwapeningsleus van prof. D.van Emden:een bedrog 1925, I.A.M.V.sect.Ned. afd. DenHaag, Den Haag, 31p.;21 cm.
Verhellen, Eugeen De Provobeweging. Bijdrage tot een juistere begripsomschrijving 1978, RUG Seminarie en laboratorium voor jeugdwelzijn en volwassenen vorming, Gent, werkdocument 5, 197p.
Verkruisen, Azn., N.J. Bescherming Bevolking 1957, De Driehoek, Amsterdam, 43p. , in opdracht van stichting BEDA, Centraal Bureau voor Algemeen Vredeswerk, met brief aan redactie Recht voor Allen
Vermeers, B. Levensvreugde. Wegen en mogelijkheden tot vrijheid en geluk 1940, IAMV, Amersfoort, 56p., hb
Vermeylen, August Twee vrienden 1943, A. Manteau, Brussel, 211p., hb en stofomslag
Vermeylen, August Twee vrienden 1943, A. Manteau, Brussel, 224p.
Vervoort, Hans Sicco Roorda van Eysinga: zijn eigen vijand 1979, De Engelbewaarder 14, Amsterdam, 217p., PLAKKAFT
Vis, Jan Tekst en Uitleg 1987, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 139p.
Visscher, Johan Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging (oude beweging) 1978 (1939), Uitgeverij "Pegasus", Amsterdam, 134p.
Visser, AD.A.F. Zedelikheid en Zelfwerkzaamheid. (Christen-)anarchisten en theosofen en de 'beweging' voor humanitair onderwijs 1902-1939 1995, scriptie, Universiteit Utrecht, utrecht, 145p. + bijlagen A4
Vliegen, W.H. De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland. Deel 1 1902 (1905), S.L. van Looy, Amsterdam, 389 +7p. en 26 portretten (1902) en 16p. (1905), hb
Vliegen, W.H. De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland. Deel 2 1903 (1905), S.L. van Looy, Amsterdam, 443 + 8p. en 32 portretten, hb
Vliegen, W.H. Oorsprong, geschiedenis en hedendaagse stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten 1931, De Arbeiderspers, Amsterdam, 252p, hb
Vogel, Bruno Alf ?, BOO, Zandvoort,, Serie XIV, n° 3, 180p., hb
Volin De ongekende revolutie [2014], Tumult, Brussel, 3 delen, 147 + 251 + 322p.
Volney De Puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. 1909, 4e druk, Rijnders, Amsterdam, 223p. + ill, hb, voorwoord: F. Domela Nieuwenhuis
Volney De Puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. ?, 5e druk, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, BOO serie VIII n°8, 223p., hb
Volney De puinhopen of beschouwing van de omwenteling der staten, gevolgd van de natuurlijke wet 1888, derde druk, Drukkerij J. Foucaert, Gent, 242p. + kaart, hb
Volney/ Nieuwenhuis De puinhopen/ De twee groote wetten der natuur twee uitgaven in één band, 1909, G. Rijnders, Amsterdam & 1912?, De Roode Bibliotheek? , 223 & 174p., hb
Von Hoensbroech, Graaf Het pausdom in zijne werkzaamheid op maatschappelijk en geestelijk gebied 1905, A.H.Adriani, Leiden, 304p.
von Sacher-Masoch, Leopold De Zwerver en De Hajdamak (Roover) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie IX, n° 10, 156p., hb
von Suttner, Bertha De wapens neergelegd. Deel 1 & 2 1893, 2e druk, De Breuk & Smits, Leiden, 231 + 238p., hb
Von Suttner, Bertha De Wapens Neergelegd. Roman ?, 7e druk, Gebr. D. & M. Cohen, Amsterdam, twee delen in 1 band, 157 + 162p., hb
Vorrink, Koos Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap 1933, Arbeiders-Jeugd-Centrale, Amsterdam, 288p., hb
Voynich, E.L. De horzel. Roman van een vrijdenker ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie IX, n°4 & 5, 220 +197p., hb
Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte 2006, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 22p., informatiebrochure
Vrijdenkersvereniging de Vrije Gedachte. Informatie 2007, De Vrije Gedachte, Rotterdam, 22p.
Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte Schendingen van de scheiding tussen kerk en staat 1998, De Vrije gedachte, Rotterdam, 176p., hb
Vrijdenkersvereniging "De Dageraad" Statuten, huishoudelijk reglement en strijdprogram 1947?, Vrijdenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 24p. A6
Vrije Gedachte, De Statuten en huishoudelijk reglement en strijdprogramma ?, Bijvoegsel-Maandblad De Vrije Gedachte, Rotterdam, 14p.
Vrije Gedachte, De Vrijdenken. Waar richt het zich op... Waar keert het zich tegen... ?, Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, Rotterdam, 12p.
Waar het leger toe dient 16p.

Waarheid, Vrijheid, recht. Woorden van opwekking en bemoediging in drukkende tijden 1940? (in plaats van De Vrije Socialist), BOO 'opgericht 1912', Zandvoort, 48p.

De Waarheid over Duitschland. De geschiedenis van den nationaal-socialistischen staatsgreep 1933, De Arbeiderspers, Amsterdam, 48p.

Waarom wij anarchisten zijn en wat wij willen. Openbaar debat tusschen onzen kameraad G. Bus en den Heer V. Heymans, gewezen professor. (Fot.), 1894, Gent, 41p.

De Wapens Neder 1 & 2. De ontwikkeling in het denken over sociale actie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Nederland 1985?, De Haktol, Nijmegen, 383+94p.

De ware geschiedenis van Jozua Davids 1874, derde druk, A.W. Sijthoff, Leiden, 96p., uit het Engelsch vertaald door C. Vosmaer

Wat de Roode Internationale wil. (Doel en middelen) s.a., de IAMV in Nederland, [Amsterdam] , 15 p.

Weg met het Empire! Laat de lente komen! 2005, Baalprodukties, Sittard, 191p., pocket

Een wegwijzer voor den ongeloovigen Nederlander. Jaargang 1927-1928 1927, "De Dageraad", Amsterdam, 23p.

De welvaart des lands en het bankroet des volks! s.a., IAMV, [Amsterdam] , 8 p.

Whamm, het orgaan van Onan ?, de ONderwijsANarchist (Onan), 51p.

Wie is waar? ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie IV, N° 5, 154p., hb

Wij rekenen op Kroonstad 1955, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 292p., hb + versneden stofomslag

Woorden en kogels. De veroordeelden in de zaak Lebovici 1984,?, ?, 22p.

Woorden voor 'n rechter(?)stoel. Verantwoording der veroordeelde Chicagoër anarchisten in het zoogenaamde proces voor richter Gary op den 7, 8 en 9en October 1886 ?, J. Sterringa, Amsterdam, 256p. A6, hb

Woorden voor 'n rechter(?)stoel. Verantwoording der veroordeelde Chicagoër Anarchisten 1886 ?, ?, 168p., hb

Woorden voor 'n rechter(?)stoel. Verantwoording der veroordeelde Chicagoër Anarchisten 1887 ?, 2e druk, W. ten Hoorn, Amsterdam, 168p.

Een wreker der ellende ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie I, N° 7, 175p., hb
Walster, Otto Aan 't weefgetouw van den tijd. Roman ?, De Roode Bibliotheek n° 6, Bureau van uitgave De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 839p., hb
Walter, Nicolas Wat is een anarchist 1973, Miro, Wageningen, 48p.
Walter, Nicolas Wat is een anarchist 1978, 6e druk, Bas Moreel, Wageningen, 48p.
Walther, Manuel Zelfregering, anarchisme en geweldloosheid: naar een regering van en door de bevolking 1981, SVAG-studies 4, Zwolle, 44p.A4
Ward, Colin Anarchie in Actie: de welvaartsstaat stort in elkaar 1975 (oorspr.1973), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/ Amsterdam, 176p.
Ward, Humphry Een baanbreekster. Fragment uit het veelbewogen leven van Marcella. ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, Serie XI, n° 9, 230p., hb
Wassilieff Een nihiliste. Gedenkschriften van Sophia Wassilieff ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 5, 160p., hb
Wecke, Leon & Wester Fred (red.) De redenering achter de bom. Een inhoudsanalyse van twee RARA-documenten 1992, Studiecentrum voorVredesvraagstukken, KU Nijmegen, Cahier 53, 92p.
Welcker, J.M. Heren en arbeiders (in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1919) 1978, Van Gennep, Amsterdam, 681 + 14p.
Wells, H.G. Arbeid, Welvaart en Geluk der Menschheid ?, V.A.U., Amsterdam, 2 delen, 332 + 319p., hb
Wells, H.G. Arbeid, Welvaart en Geluk der Menschheid 1934, Servire, Den Haag, 651 + 11p., hb
Welzenbach, F.J. Haat het kwade! Waarom ik als orthodox christen het dienstweigermanifest "mobiliseren!" ondertekende ?, Komité van Aktie D.W.-Manifest "Mobiliseren!", Utrecht, 4p., 2e druk
Werner, E. Glück Auf! ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 8, 218p., hb
Werner, E. Uit eerzucht ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie VI, nr. 6, 214p
Wichman, Erich Lenin stinkt en andere satirische geschriften. Gekozen door Wim Zaal. 1971, de Arbeiderspers, Amsterdam, 117p.
Wierbitsky, Corvin De Papenspiegel oorspr. 1870, Tweedehands Boekhandel, Amsterdam, 266 + 15p., hb
Wiercx, Rogier Spanje. Franquisme en opppositie 1972?, SPUW, Utrecht, 72p.
Wietsma, Annegriet Als je leven je lief is. Vraaggesprekken met krakers en kraaksters. 1982, Lont, Amsterdam, 184p.
Wietsma, Annegriet Strijd om de straat: vandalisme, maatschappelijke kontrole en automatisering 1986, SUA, Amsterdam, 151p.
Wijnaendts Francken, C.J. & Westerman Holstijn, H.J.E. Pro en contra lijkverbranding 1906, Hollandia, Baarn, Pro & Contra Serie II, N° 10, 31p.
Wijnkoop, D. & Rijnders, G. Bolsjewisme of anarchisme. Openbaar debat tusschen de heeren D. Wijnkoop (bolsjewiek) en G. Rijnders (anarchist) 1919, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 15p.
Wilde, Oscar De menselijke ziel onder het socialisme. 1992, IRIS, Amsterdam, 50p.
Wilde, Oscar Het portret van Dorian Gray ?, BOO, Zandvoort, serie XIII, n° 4, 207p., hb
Wilde, Oscar Individualisme en socialisme (vert. P.C.Boutens), 1913, Wereldbibliotheek, maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 66 + 6p., hb en gewoon met stofomslag.
Wilde, Oscar Individualisme en socialisme (vert. P.C.Boutens), 1919, tweede druk, Wereldbibliotheek, maatschappij voor goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 52p., hb
Willemse Hanneke: De Onvoltooide Revolutie: burgeroorlog in een spaans dorp 1986, SUA, Amsterdam, 135p.
Willemse, Hanneke Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938 1996, Academisch proefschrift, Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdamse Historische Reeks, Kliene Serie deel 31, 341 + 5p.
Willemsen, Bart Anarchisme. Evaluatie-ervaringsverslag 1988-89, werk voor Sociale Hogeschool Heverlee, 1ste jaar, pagina's niet doorlopend genummerd, A4, met potlood commentaar van Kris Verbruggen
Willis, Liz Vrouwen in de Spaanse Revolutie 1986?, Het Volksgebit, Antwerpen, 30p. / 31p. (twee verschillende versies)
Wilson, Peter Lamborn Piraten en hun Utopia. Moorse zeerovers & Europese renegaten met Jan Janz. van Haarlem alias Murad Raïs 2007, Pennenstreek, Amsterdam, 196p., pocket
Wind, Edgar Kunst en anarchie 1973 (oorspr. 1963), Meulenhoff, Amsterdam, 185p. + ill.
Wink, P.M. & Domela Nieuwenhuis, F. (red) Naar betere tijden! ; 3 dln 1901-1902, Wink, Gorinchem, dl 1: 32p, dl 2: 32p, dl 3: 32p , 23 cm, en prospectus
Wittenbergh, Philippe Grondslagen. Theoretisch tijdschrift van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV) 1932-1935. situering in het kader van de anarchistische pers in Nederland in de jaren 1920-1940 1985, scriptie, Rijksuniversiteit Gent, Gent, 120p. A4
Woker, Gertrud Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking z.j., "De Lantaarn", Apeldoorn, twee verschillende versies: 16 & 18p.
Worms, S. Revolutionaire poëzie. Bloemlezing uit de werken der socialistische dichters, geschikt voor declamatie (op rug en kaft: revolutionaire verzen, ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 112p., hb (karton en linnen versie)
Wouters, Dirk: De mechelse anarchisten (1893-1914) in het kader van de opkomst van het socialisme 1981, Dirk Wouters, 144p.
Wouters, Dirk De verknechting van de arbeidersklasse in de "volksrepubliek" China aug. 1974, LISO-uitgaven, Mechelen, 16p. A4
Yvon, M. De resultaten der Russische revolutie 1938, Boeken-Service der VAU, Amsterdam, 61p. (2 ex)
Zand in de machine: Van machinestormers tot komputerkrakers 1986, Kronstadt Kollektief Boskoop & Internationaal Ontmoetingscentrum, Boskoop, 153p.

Ze hebben Gerard Lebovici vermoord/ Het waarschijnlijke over de moord op Gerad Lebovici 1984, twee teksten A4, telkens 4p., geniet

Zedelijke opvoeding. 1912, tweede vermeerderde druk, De Vereeniging Weezenkas, ?, 55p., Verzameling van vier opstellen door de heeren: W. Meijer, W. Havers, F. Domela Nieuwenhuis en A.H. Gerhard, en van het referaat door Weezenkas en Dageraard aangeboden aan het 2e Internationaal Congres voor Zedelijke Opvoeding,

Zelfbestuur: theorieën en praktijken. okt. 1973, n° 1, Bas Moreel, Wageningen, 134p.

Zorro slaat toe. Bewakingsindustrie, kamerakontrole en het verslag van een aktie in hoog catharijne Utrecht december 1977 1977?, Komitee Anti Kontrole, Utrecht, 56p.; uitgegeven met streun van Spreeuw

Zuchten helpt niet meer. Over de aktie tegen de Andrea Smits 1980?, La Cecilia, Anarchisties Kollektief Leuven, A4
Zandstra, Evert Vrijheid: Het leven van F. Domela Nieuwenhuis 1968, Contact, Amsterdam, 320p., hb en stofomslag
Zernike, Elisabeth Weest overtuigd! : rede uitgesproken op een getuigenisavond der J.V.A. s.a., Lantaarn/ J.V.A., Amsterdam , 15 p.
Zimmer, Maria A. Bellamy: De mens en zijn werk, een inleiding ?, De Driehoek, Amsterdam,80p.
Zola, Emile Arbeid ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, Tweede serie, n° 7 tot 10, 4 delen, 173 + 175 + 160 + 166p., hb
Zola, Emile Arbeid 1918?, De Roode Biblioteheek, Amsterdam, serie II, N° 7, 8 , 9 , 173 + 175 + 160 , hb
Zola, Emile Het Groote Magazijn ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, n° 1 & 2, 396p. In 2 delen, hb
Zola, Emile Het Land ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie III, n° 7 & 8, 208 + 190p., hb
Zola, Emile Verboden Liefde. (la faute de l'Abbé Mouret) ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie II, nr 1, 208p., hb
Zola, Emile Verboden Liefde. (la faute de l'Abbé Mouret) ?, De Roode Bibliotheek, Zandvoort, serie XI n° 1, 208p., hb
Zola, Emile Vluchtige Liefde. ?, De Roode Bibliotheek, Amsterdam, serie V, nr. 8 & 9, 160 + 176p., hb, twee delen
Zola, Emile Waarheid augustus - oktober 1931, BOO, Zandvoort, 3 delen, 179 + 163 + 208p., hb
Zweig, Stefan De Levende Gedachten van Tolstoi 1939, Servire, Den Haag, 191p., hb
TIJDSCHRIFTEN

TITEL AANWEZIGE EXEMPLAREN PUBLIKATIEGEGEVENS
‘eindelijk’ *6, 7 (1966) B, Gent
A corps perdu 2010: 3 Internationaal anarchistisch tijdschrift, A4
AEG-nieuwsbrief okt. 93; jrg.1 (1995): 1-9; jrg. 2 (1996): 10-12, 14-18; jrg. 3 (1997): 19-24, 26, 28-36; jrg. 6 (2000): 37
A.F. krant 1984: 1 Gentse Anarchistische Federatie, Gent, A4
Afval 35 aktieblad tegen kernenergie en militarisme
A.K. Info jrg. 2: 2 (2011) Gent, A4
A.K. Nieuwsbrief jrg. 1: 1 (dec. 202), jrg. 2: 1, 2 (2003); april 2004; eind 2007 Gent, A5
Alarm Anarchistisch maandblad kunstnummer 1923, Den haag, 3e jaargang, n°. 6
alarm 1937: 3 Uitgave van de Alarmisten, A4
Alice D Day 1 nr Utrecht, A3
aloha 1969, n° 1-3, 5, 9-10, (1970) 18, 22, 24, 26-28, 33-34, 37, n° 38 (2/10-16-10), 39, 43, (1971) 46 , 2, 6 (onvolledig); 1972: 13 Amsterdam
Anarchie is orde #1 (2007?)#2 (maart 2008) A4
Anarcho info n° 1 (juli 1972), n° 3 (januari 1973), febr. 73, maart 1973, april 1973 (Het Arsjinoff-platform), augustus 1973, n° 6 (sept/okt. 1973), n 7 (november 1973), juli 1975, jrg. 5 n° 4 (september 1976), 1978: 2, 3 intern informatiebulletin van de federatie van vrije socialisten
Anarcho Syndicalistische Persdienst 20, 22, 31, 43, 43, 49-57, 59-69, 71-140, supplementen 79, 84, 85
ASSW De Raaf specials voor n° 45, dec . 84: anarchisme, zelfbestuur, atoomraketten & antimilitarisme, 5, 6, 7 (febr. 79), 8 (onvolledig), 10-22, 23 + represie-special, 24 (okt. 81), special: Solidarnosc, 25-107, losse bladeren en special: anarchisme en ethiek (12p. A4); mei 99 (bijlage Bdo: Karl Kreuger)
Anathema 2010: 1 anarchistisch tijdschrift, Brussel, A5
Anatopia 1 Gent/ Papenburg, A5
Autonomia 5 (nov. 1991)
Averechts Jrg. 1: 2, 3 (1988), 4 (1989) driemaandelijks anarchisties tijdschrift, Herzele, A4
Bajesblad 1 (juni 1980)
Bellamy-nieuws 1970 (jrg. 36): 7
Bevrijdend denken Ingebonden: 1960: 1-52; los: 1961: 9, 10, 22, 26, 30-32; 1962: 1-50; 1963: 1-27, 29-50 Rationeel-humanistisch weekblad, Amsterdam
bevrijding Nr. 95 (sept. 1928)
Bevrijding 1929: 6; 1930: 9 (jan), 10 (feb), 11 (maart), 4, 6, 8; 1931: 9-12; jrg. 3 (1931): 1, 2-8, 11, 12 (april 32), Jrg. 4 (mei 32-april 33), volledig; jrg. 5 no 1-8 (mei 33-dec 33) volledig; jrg. 6 (1934): 1-12; jrg. 7 (1935): 1-12; jrg. 8 (1936): 1-12; jrg. 9: 1-12; jrg. 10 (1938): 1-12; jrg. 11 (1939): 1-8, 10, 11; jrg. 12 (1940): 1-5 maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme
Bijdragen en mededelingen 1990: 105 betreffende de geschiedeis der Nederlanden, Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag, bevat recensie en weerwoord van Bert Altena: Een broeinest der anarchie
boekberichten De Hond van Sjakoo (2nrs); Sjakassata: zomer 1993, najaar 93; Fort van Roasata: zomer 1995; de boekberichten: voorjaar 1996, 16, 17-34, 36-40, 42-57
Brieven van een autonoom 05/83 + gelijmd: brieven 1-14 (mei 83-juli 85) Joost van Steenis, Amsterdam, A4
Brood & Rozen 1999/4 met artikel Een aristo-anarchist. Karel vande Woestijne en het anarchisme dr Hans Vandevoorde, pp7-27
Buiten de Orde Jrg. 1 (1984?): 1-3, nr. ?; jrg. 2 (1985?): 1; 1987 2, 3, 5; 1988 6, 7; 1989: 1, 2, 3; 1990: 2, 4; 1991: 1-4; 1992: 1-4; 1993: 1-4/1; 1994: 2-4; 1995: 1-2/3; 1996: 1-4; 1997: 1-4; 1998: 1-4; 1999: 1/2-4; 2000: 1-4; 2001: 1-4; 2002: 1-3; 2003: 1-4; 2004: 1-3; 2005: 1-4: 2006: 1-2, 4; 2007: 1, 2, 3; 2008: 1-3; 2009: 1, 3/4; 2010: 1-3, winter; 2011: lente, zomer , herfst, 2012: 1-4; 2013: 1-4; 2014: 1-3; 2015: 1-4; 2016: 1
Buiten de perken 1-59, VOLLEDIG
buiten dienst 2010: 1-5, 7, 10, 11; 2011: 12-20, 22 (vuil), 23, 24; 2012: 25-29, 30 (vuil), 31; 2013: 32, 33, 35-40, 42 (van 39 ook franstalige versie), 45 België
bulletin bond voor dienstplichtigen 36: tijgeren of weigeren 1980, bvd, Amsterdam, 36p. A4 (vuil, grote vetvlek)
Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging 1983: dec (1); 1985: 7; 1988: 18 Stichting Ariadne, Groningen
Bzzlletin 68, 72, 105
Chiropractor juni/june 2015 Gent, A5
Correspondentieblad 1933: 2 van den Bond van Anarcho Socialisten, Utrecht
Croque maison/ Krok ma zoet 2, 3 Leuven
Daad en Gedachte 1965: 1-3; 1966: 5, 11, 12; 1994: 5; 1996: 2; 1997: 5, 6 orgaan gewijd aan de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd, Amsterdam, later: Lelystad, A4
De arbeider 1935: 9 (jrg. 45); jrg. 49 (1939): 6, 24-26, 47, 48, 50- 52 sociaal-anarchistisch weekblad/ Vrij-Socialistisch Weekblad
de As volledig
De Baanbreker 1945 (jrg. 1): 1 Onafhankelijk weekblad voor socialistische politiek en cultuur
De bedrijfsgemeenschap 1945: 47 (bevrijdingsnummer), 48-54 47-49: Twentsch Propaganda-orgaan voor bedrijfsgemeenschappen; 50 (4e nr na de bevrijding) : Bedijfsgemeenschap: weekblad van het Comité voor Arbeiders-Eenheid (red.: Jacques Rees); 51-54 opniieuw De bedrijfsgemeenschap)
De correspondent 1946: 2; 1947: 3; 1948: beschrijvingsbrief; 1949: 1-4; 1950: 3, 4; 1954: 2; 1955: 1; 1957: 1-3; 1958: 1
De Dageraad ingebonden: jrg. 1 (mei 1936-april 1937): 1-50, jrg. 2 (mei 1937-september 1937): 51-59, 63-72 onafhankelijk weekblad voor vrije gedachte en kulturele vernieuwing, Den Haag; hoofdred.: A. Constandse
De Dageraad los: 1-9, 11-13, 16-24, 27-29, 32, 34-37, 39-72
De dageraad Afdeeling Hoogezand-Sappemeer, n° 1, October 1932
De Derde weg 1955: 5, 7; 1956: 11, 12, 22/23; 1957: 11/12; 1961: 4, 5; 1962: 1-4, 6-12; 1963: 5, 6, 9-11; 1965: 2, 4, 5, 6, 8-10 onafhankelijk vredesorgaan
De Discussie 1937 - 1938, N° 1 -6 red. A.W. Klinbkenberg, Amsterdam
De Dom 1948: 5, 7; 1949: 10, 15
De Gelukkige Werkloze nulnummer onredelijk subversief blaadje voor vagbonden, misdadigers, zuipers en debiele moeders, 198?, Gent, A4
De Gemeenschap 1945: 1, 4, 7, 8 tijdschrift voor vernieuwing van mensch en maatschappij
de gids 1965: 8; 1968: 4, 6/7, 8, 9/10; 1969: 6/7; 1970: 1, 2, 10; 1974: 4;1975: 9; 1976: 1/2 (paar zeer vuile pag. tussen); 1979: 6/7; 1985: 9/10: 1990: 9
De KabouterKolonel n° 3 wekelijks orgaan van het ministerie van de oranje vrijstaat offensie
De Ledeberger 1 nr. De krant van 't verzet in Ledeberg, 4p. A4
De Libertaire Morgen 1 libertair tijdschrift, blad van het libertair offensief brussel, A5
De Libertaire Toekomst Jrg. 1: 1- 8, 9/11
De Nieuwe Aarde jrg. 12 (1933): 3, 5-9; jrg. 13 (1934): 1, 2, 5 maandblad, orgaan van den Bond tot Hervoring van den Grondeigendom, Amsterdam
De Nieuwe stem jrg 13, nr 12 (dec. 1958); jrg 21 nr 1 jan 1966 Maandblad voor Cultuur en Politiek, Van Loghum Slaterus, Arnhem
De omgekeerde wereld 1987 (jrg. 1): 11 tilburgs A blad, A5
De Overgang n° 1 (dec. 1949) Maandblad voor het daadwerkelijk anti-militarisme
De paniekzaaier 1-4 (1971-1972) Amsterdam
De proleet 2010: 1 AK Gent, A5
De Roode Duivel voorjaar 1933 Orgaan van Haveloozen, Goddeloozen en Gezagsloozen
De stem der jongeren 2e jrg, n° 3 (1918), N) 4 -12 red. Jan Mouritz & Jacques Engels, Rotterdam
De Syndicalist 1931 (jrg. 8): 399; 1935 (jrg. 12): 606; 1936 (jrg. 13): 677; 1938 (jrg. 15): 775 weekblad van het NSV, aangesloten bij de IAA te Berlijn (1931)/ Madrid (1935/36)/ Parijs (1938)
De Toekomst 1922 (jrg. 30): 29, 38 Orgaan der Land. Fed. Van Sociaal-Anarchisten in Nederland
De vlam Jrg. 1 (1945): 4-11, 13, 15-23, 25, 26, 29, 31; jrg. 2 (1946): 2, 6, 14, 18, 20, 22, 25, 27, 31, 39, 47; jrg. 3 (1947): 1-5, 8-10, 23-27, 30-40, 42, 43, 45, 47, 50; jrg. 4 (1948): 1, 3, 5-7, 12-14, 16-41, 43-46, 48; jrg. 5 (1949): 5, 15, 18, 47; jrg. 6 (1950): 16, 17, 22, 23, 30, 44; jrg. 7 (1951): 1, 6, 25, 36, 39-42, 44, 45, 47-49; jrg. 8 (1952): 1, 2, 5, 11, 13-23, extranr., 25/26-28, 31, 34-38 (= laatste nr.) weekblad voor vrijheid en cultuur
De Vonk bevrijdingsnr (jrg. 5, mei 1945)
De Vrijdenker ingebonden: a) 1945 (jrg. 22): 20-31/32, 1946 (jrg. 23): 1-52; b) 1947 (jrg. 24): 1-52; c) 1948 (jrg. 25) 1-52; d) 1949 (jrg. 26): 1-53; e) 1950 (jrg. 27): 1-52; f) 1951 (jrg. 28): 1-52; g) 1952 (jrg. 29): 1-52; h) 1953 (jrg. 30): 1-52; i) 1954 (jrg. 31): 1-52; j) 1955; k) 156; l) voorbereid voor inbinden, slecht geplakt: 1958 tot 1952 weekblad van de vrijdenkersvereniging "De Dageraad", daarna: weekblad ter verbreiding van de vrije gedachte. Met bijlage: 1946: 24; 1948: 9; 1949: 7; 1950: 18; 1954: 25, 42. Bijlage ontbreekt: 1950: 21; 1953: 37
De Vrijdenker 1929 (jrg. 11): 11, 34; 1930: 21, 32; 1931: 14, 16, 31, 32, 34-37, 39, 47-51/52; 1932: 2, 3, 5 (stukje uit), 6, 7 (onvolledig), 18, 21, 24, 27, 30, 41, 51, 53; 1933: 4, 14, 27 (vuil), 36; 1934: 5, 6, 17 (onvolledig), 18, 22, 23, 29, 30, 32 (vuil), 34, 36, 41 (vuil), 44, 45; 1935: 2, 10, 14, 18, 20, 21, 38, 40, 43, 49-52; 1936: 3, 5, 15, 19, 26, 42, 46, 52; 1937: 21, 28 (stuk uit), 29; 1938 (jrg. 20): 27, 37 (onvolledig), 38, 40, 42, 49, 51; 1939 (jrg. 21): 5, 22, 23, 33; 1945: 20-31/32; 1940 (jrg. 22): 7-13 (8 is slecht), 19; 1946: 1-40, deel van 41, 42-52; 1947: (1-11: sterk aangevreten door muizen), 12; 1948: 6; 1951 (jrg. 28): 49 weekblad van de vrijdenkersvereniging "De Dageraad"
De Vrijdenker 1953 (jrg. 30): 36; 1954 (jrg. 31): 25 + bijlage, 26, 27; 1957: 1, 2 weekblad ter verbreiding van de vrije gedachte
De Vrijdenker 2010 (41e jrg): 1 Maandblad van Vereniging de Vrije Gedachte, A4
De Vrije 1961: 28-52; 1962: 1-51; 1963: 1-49; 1964: 1-12 ; 1965: jan- december; 1966: januari- juni/ daarnaast ingebonden 1964: 1-12; 1965: 1-12
De Vrije groot formaat: 1988: 4-12/1; 1989: 2-12/1; 1990: 2-12/1; 1991: 2-12/1; 1992: -8, 10; 1993: 1; 1994: 1-2; 1995: 1; 1998: eeuwnr.; kalender 1966
De Vrije klein formaat: 1966: 7-10 (los); ingebonden: 1967-1970 (4 rode banden); los: 1971: 13, 2-5,
De Vrije Arbeider n° 14 (1 jan. 1938) FAN
De Vrije Arbeider n° 2 (nov. 1978); (maart?) 1979 Orgaan van de OVB jongerenwerkgroep
De vrije communist jrg. 3 (1922): 21, 23, 24 (2p.); jrg. 4 (1923): 32 orgaan van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten red.: A.R. de Jong ... [et al.]
De Vrije Gedachte 34 (mei 73), 42-48, 50- 54, 58 - 71, 77, 78, 82-99, 100-137, proefnumer, 141, 144-146, 149, 151, 153, 155-157, 159, 161-188, 191-193, 195-203, 205-249, 251, 254, 256-259, 261-269, 271, 277, 278, 283, 286-290/91, 294; 2000: 1; 2003: 6; 2004: 2, 5 Rotterdam, A5 & A4
De Vrije Gedachte syllabus 0-4/5; 7-10 1975 & 1976
De Vrije Mensch 3e jrg, N° 1, 2, 9, 12 (1907) Vrede, Den Haag, (Felix Ortt red.)
De Vrije Mensch 12e jrg, n° 1, 3 (1916); 14e jrg, n° 1-5, 8-9, 11 Chreestarchia, Soest, (Louis A. Bähler red.)
De Vrije Mens 1939: 8, 17/18 (kerstnummer); 1940: 26-32
De Vrije Samenleving proefnumer (dec. 1923, half gescheurd); jrg. 1 (1924): 1, 2, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 kwetsbaar! Orgaan v/h Soc. Anarch. Verbond
De Vrije Socialist 53ste jrg. (1951): 1-4 (+B), 5, 6B, 7 + B, 8B, 9B, 10 +B, 11B, 12-16 (+B), 17 + DWN, 18 + B, 19 + DWN, DWN (23 juni), 21 + De Wapens Neder , 22 + B, 23 + DWN, 24 + B, 25 +DWN, 26 (1ste twee blz), 27-41 (+ B/DWN), 42, 43 +DWN, 44, 45 +DWN, 46, 47-49 (+B/DWN, 49 = slecht), 51 + DWN; 54ste jrg. (1952): 1 +DWN, 2, 3-7 (+B/DWN), 8, 9-13 (+B/D), 14, 15D, 16, 17-26 (+B/D), 29-40 (+B/D), 41D, 42-52 (+ B/D) 55ste jrg. (1953): 1-4 (+B/D), 5, 6-10 (+B/D), 11D, 12 +B, 13 +D, 14B, 15D, 16B, 18 +B, 19 +D, 20 +B, 21, 22 +B, 34, 38, 40, 43, 44, 46-52; 1954: 1-6, 8, 9, 11, 13, 15, 18-21, 24, 27, 28, 31-36, 41-47; 1955: 10, 12, 13, 19, 21-27, 29, 31, 32, 36, 39-41, 45-52; 1956: 1-3, 5-8, 15-19, 23-33, 38, 39, 44, 45, 50, 51; 59ste jrg. (1957): 1, 2, 5, 9, 11, 12, 16, 19-28, 30, 35-52; 60ste jrg. (1958): (verbeterde nummering tussen haakjes): 1-13, 16 (14), 15-21, 21 (22), 23-29, 29 (30), 30 (31), 31 (32), 33-35, 34 (36), 35 (37), 36 (38), 37 (39), 39 (40), 40 (41), 41 (42), 42 (43), 43 (44), 44 (45), 45 (46), 46 (47), 49 (50), 52 (51); 61ste jrg. (1959): 3, 5-7, 9-10, 16-20, 23, 34-43, 47-48, 50; 62ste jrg. (1960): 1-5, 8-12, 14
De Vrije Socialist 2 april 1904 (tweede blad); 8ste jrg (1927): 855 (gescheurd en onvolledig ex.); 37e jrg. (1934): 1571; 44e jrg. (1945): 13, 14, 16-19; 45ste jrg (1946): 1-3 (+B), 7 + B, 10-12 (+B), 14-17 (+ B), 18B, 19B, 21B, 23-25 (+B), 27, 28B, 29B, 30-32 (+ B), 36 (de bijlage is aangetast), 37 +B, 39-41 (+B), 43 + B, 44 + B, 45, 47 +B, 48 +B, 50 (stuk van bijlage afgescheurd), 51B, 52 + B; 46ste jrg. (1947): 1 +B; 47 jrg. (1947): 2-3 (+B), 4 (2 blz), 6-9 (+B), 11, 12 + B, 14-16 + B, 18 +B, 19B, 21-23 (+B), 27 +B, 30 + B, 31, 32B, 33 + B, 35 +B, 36B, 38B, 39-40 (+B), 42, 45, 47B; jrg. 50 (1948): 9B, 10B, 12 +B, 13, 12 (= 14?) + B (4p.), 16B, 17B, 18B, 20B, 21B, 28B, 30 (onvolledig), 38, 43B, 46; jrg. 51 (1949): 1 + B, 2, 4-9, 15B, 16-17, 18-25 (+B), 27-35 (+ B), 36B, 37-42 (+B), 43B, 44B, 46 + B, 47-49 (+B); 52ste jrg. (1950): 1, 7B, 15, 19B, 20B, 25B, 26B, 29B, 30 +B, 31B-35B, 36-39 (+B), 40B-44B, 45 +B, 46B, 47 + B, 48B, 51B, 52B
De Vrije Socialist A4: 1971: 1-7; 1972: 1-12; 1973: 1-11; 1974: 1-5/6/7, 9-11; 1975: 1-9 (2 nrs 9: nov & dec); 1976: 1-5, 9-12; 1977: 1-10/11; 1978: 1-11/12; 1979: 1-11/12; 1980: 1-5, vanaf hier terug De Vrije: 6/7-10; 1981: 1-10/11; 1982: 1-10/11; 1983: 1-11/12; 1984: 1-11/12; 1985: 1-11/12; 1986: 1-11/12; 1987: 1-11/12; 1988: 1-3
De Vrije Socialiste Juni 1992
De Wapens Neder 1921 (jrg. 17): extra-uitgave n° 9 (4 van de 6p.); 1924 (jrg. 20): 7, 13 (kerstnr, >A4, onvolledig, verknipt); 1925 (jrg. 21): 13 (kerstnr, >A4, niet al te goede staat); 1926 (jrg. 22): 4, 5 (8p.), 6, 10, kerstnr. (>A4) ;1927: 2, 3 (verknipt), 6, kerstnr; 1928: 1 + B, 3 + B, 4/5 (8p.), 9 (B ontbreekt); 1929: 7 + B, 12, kerstnr; 1930: 1 + B, 3, 4, 5 (8p.), 6-8, 10-12, kerstnr. (8p.); 1931: 1 + B, 2 (B ontbreekt), 3, 4, 5 + B, 6, 7 (8p.), 8 + B, 9-12, kerstnr. (8p.); 1932: 1 + B, 2 (8p.), 3, 4 + B, 5 (meinr., 8p.), 6, 9 (in brokken); 1933(jrg. 29): 3, 4 (onvolledig) + B, 5 + B, 6, 7, 8 (8p.), 9, 10; 1933 (jrg. 30): 11 + B, 12 (2p.), kerstnr. (8p.); 1934 (jrg. 30): 1, 2, 3 + B, 4, 5 (B ontbreekt), 6, 7, 8 + B, 11, kerstnr.; 1935: 1/2 + B, 3, 4 (B ontbreekt), 5 + B, 6 + B, 7, 8 + B, 9, 10, 2x 11 (verschillend nr.), kerstnr. (8p.); 1936: 1 + B, 2, 3, 4 + B (zeer slechte staat), 5 (8p.), 6, 7, 8 (8p.), 9, 10 + B, 11, 12, kertsnr. (8p.); 1937: 1 + B (bijlage ook als extra nr. jan-febr apart, 4p. A4), 2-4, 5 (8p.), 6, 7 + B, 8 + B, 9 + B, 10-12, kerstnr. (8p.); 1938: 1-4, 5 (8p., zeer slechte staat), 6, 7, 8 (6p.), 9 (6p.), 10-12, kerstnr. (8p.); 1939: 1, 2, 3 (6p.), 4, 5 + B, 6, 7, 8 (8p.), 9-12, kerstnr. (8p.); 1940: 2-4, 5 + 2 bijvoegsels; persdienst van de IAK: n° 74 (1 juni 1931, vermoedelijk ook De Wapens Neder nr., onvolledig) >A3, 4p. behalve kerstnrs en indien anders vermeld, maandorgaan
De Wapens Neder 11e jrg. (1915): 3, 5; 12e jrg. (1916): 2-6, 9-12; 13e jrg. (1917): 1 (6p.), 3-4, 12; 14e jrg. (1918): 1(6p.), 2 (6p.), 5-6, 8 + B, 9, 10; 15e jrg. (1919): 1+ B, 2-4, 5 (B ontbreekt), 6 + B, 8-11; 16e jrg. (1920): 2; 4p. >A4
De Wapens Neder 1948: 1 proefnr, wellicht ook als bijvoegsel bij De Vrije Socialist
De Zwarte Weduwe 0, 1-6 + 2 ongenummerde ex (breek de staat & Hitler voorpagina)
Den Anarchist 1997: 2 (A4), 4 (A5) Orgaan van het anarchistisch Kollektief, Gent
desperado *3, 4, 6 (1966 ?) Rotterdam
Dondersteen 1-8 + twee folders Informatiecentrum De Onderste Steen Utrecht, A5
Dwarsligger ongedateerd nr. (recht op luiheid) Hasselt
Een bericht van arbeiders aan de studenten 1 nr.
Engelbewaarder winterboek 1979 mrt artikel van Harry Hendriks: De geschiedenis van De Roode Duivel, pp. 169-192
Feest Gids N° 1 (31 aug. 1919?)
Flexmens 2006: versie 2,1; 2008: 2, 4 (in BdO 2009, 1)
Foert proefnr.
Gebroken -Geweer Nederland 2 gestencilde blaadjes jaren 60?, Rotterdam, A4
Getuigenis-manifest van dienstweigeraars bijlage van De Wapens Neder april 1935 3p. A4
God, Nederland en Oranje 8, 9, 10 (vuil, maart 1968) A3/A4/A5
Gramschap 1/12/79; 1/1/80; ½/80; 1/3/80; ¼/80 (nr. 7) + bijlage; 1/5/80 (nr. 8) + Jail out; 11 + bijlage; 12, 13, 18 + bijlage, 19, 20, 21 + bijlage: oorlog aan de oorlog, 22/23, 24 + stripboek, 25, 26, 27 + oorlog is vrede, 28 + ierse mist, 29, 30 + geen afscheid, 31 (+ 2 posters?), 32/33, 34 + destroy fascism, 35, 40 + bijlages, 41, 42, 43/44, 45/46 + bijlage, 47, 48/49, 50 (51, 52)
Grondslagen Jrg. 1 (1932): 2; 1933: 3/ 4; jrg. 4 (1935): 5/6 + inhoudsoverzicht 1935 (los) + pamflet NSV: De Grondbeginselen van het Revolutionair Syndicalisme (4p.) anarcho-syndicalistisch tijdschrift
(Het) Fundament jrg. 1 (1934): n°2; 1935: 2; 1936?: 7, 8; 1937: nr? (= burgeroorlog in Europa?)
Het volksgebit jrg. 1: 3, 4; jrg. 2: 5- 12; jrg. 3: 14, 15, 16, 18; jrg. 4: fe/april, 19, 20; jrg. 5: 3, juni/aug., sept/ nov.; jrg. 6: 1-4; knipselkrant jan. 1990 de tanden van de massa : maandblad tegen politiek tandbederf
Historisch Vredes Onderzoek jrg. 2- 1983/2 kwartaaloverzicht literatuur van de vredesbeweging, Amsterdam
Hybris 1 nr. anarchistische bladzijden, 2013?, A4
Incognito juni 2007 blablabla van de krakers, Gent, A5
Inzichten jrg. 1 (1957): 1-6; jrg. 2 (1958): 1-4 tijdschrift NVSH
It Beaken 2009 (jrg. 71): 1/2 themanummer Biografie en Arbeidersbeweging, 176p.
Itswattewiif N° 2, 8/9/10, 11, 12/13, 14/15 (1978 -1979), 16/17/18 (1980) Offisieel Orgaen fan Swattejat/ Libertair provinsialisme, Ljouwert (Friesland)
Kabouterkrant 1970: 7; 1971: 10-12
Kaderbulletin OVB 1951: 1-4; 1952: 5 - 15; 1953: 16-27; 1954: 28 -36; 1955: 37 volledig; OVB, Rotterdam, A4
Kaduuk 2012: 5, 6; 2013: 7 anarchistische krant, A4
Kladdaradatsch 1979: 3-6, 8 Leuven, Johny lenaerts
Landelijke anarcha feministiese krant "De zwarte oester" nr. 0 (de zwarte oester); 1 (de zwarte oester); 3 (de zwarte kat, mei 80); zwarte wiev'n (sept. 80): zwarte kring (nov. 80); de zwarte ijsberin (febr. 81); de zwarte ketel (okt. 81)
LAS Nieuwsbrief 19, 24, juni 1996, april 1997 A4
LAS Nieuwsbrief 1990: nov, dec; 1991: 5 (febr.), 6-10, 13; 1992: 15-23, 25, 26; 1993: 27, 28, 30-32; 1994: 34, 36, 37; 1995: 38, 39; nieuwe serie: 1995: 1, nov, dec; 1996: febr, maart, april, mei, juli, okt, nov, dec; 1997: febr,
Lekker Fris ingebonden: 1-10
Leren en Strijden n° 1 (zowel apart als bijblad bij De Arbeider, 1937, n° 18) Mededelingenblad van de VAU
Levensrecht 1906: pp. 1-384, ingebonden, zonder kaften maandschrift ter verbreiding der vrije ideeën
Liberrat 1, 2, 4, 5
L'Osservatore Romano éénmalige editie 20 april 1985 A2
Luie Donder 1984: 2, 4, 5
Maatstaf aug/sept 1976 24e jrg, nr.8/9, De Arbeiderspers, Amsterdam, 160p.
Macht van de onmacht 6, 7 (juli 86), 8-10
manifest
muurkranten, halverwege de jaren 60
Marxistische Geschriften 1 1933?, met stellingen en artikelen over VanderLubbe en de rijksdagbrand
Matrak 1, 5
Mededelingenblad 9 (1956), 32 (mei 1967), 39, 41-46 (nov. 1974) van de Sociaalhistorische studiekring, vanaf 1969 Orgaan van de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis; voortgezet als Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
Mededelingen van het Documentatiecentrum Vrij Socialisme 1985 (jrg. 1): 1 Utrecht
Mens en Taak 1962: 2 (Het liberale socialisme, Oppenheimer), 1968:4 (De commune van Parijs); 1975: 3 (Gustav Landauer) Socialistisch tijdschrift voor het geestesleven, Antwerpen
minus 6 1978: 1 Kritiese China-informatie, nederlandse uitgave, Bas Moreel, Wageningen, A4
Morgenrood ingebonden: 1896: pp. 15-394, 397-398 (= nr. 3- 49 volledig, kaft ook weg); jrg. 5 (1897): pp. 9-413 (= nr. 2-52 volledig, in kaft, pp. 75-76: helft weggescheurd); 1918: 416p. = inhoudstabel, volledig, kaft Roode Bibliotheek beschadigd; 1919: (alleen) kaft Roode Bibliotheek ex. en inhoudstafel; 1920
Morgenrood los; met sterretje = met volledige beschermomslag; veel nrs met halve beschermomslag niet vermeld; los: 1917: 2-15* (met beschermomslag), 16-22, 23-25* (met beschermomslag), 26, 27-37* (met beschermomslag), 38, 39-41*, 42, 43, 44*, 45-47, 48 (beschadigd), 49, 50, 51 (beschadigd), 52; 1918: 1, 2, 3-15 (+ bijlages: tegen de priesterheerschappij), 16, 17-39 (+ bijlages), 40* + bijlage, 41-52 (+ bijlages); 1919: 1-32, 33*, 34-46, 47*, 48, 49-50*, 51-52; 1920: 1-3, 4*, 5-6, 7-11*, 12, 13-18*, 19, 20-22*, 24-26*, 27, 28-33*, 34-35, 36-39*, 40, 41-42*, 43, 44-45*, 49*, 52*-
Naar de Vrijheid

Nachtlawaai 1?
Nieuwe Generatie 1 Provotariaat van de nieuwe generatie, Provo Groep Rotterdam
Nieuwe Strijd jrg. 5 (1952?): 21; jrg. 16 (1963): 11; jrg. 18 (1966): 1; jrg. 25 (1973): 3, 8-10; jrg. 26 (1974): 1, 3, 2, 7-9; jrg. 26 (1975): 1 4, 8+ Zelfbeschikking, een OVB-gedachte (nr. 1, 1975); jrg. 27 (1976): 4-12; jrg. 29 (1977): 2-12; jrg. 29 (1978): 1-7, 9-12; jrg. 30 (1979): 1-12; jrg. 31 (1980): 1-12; jrg. 32 (1981): 1-11/12; jrg. 33 (1982): 1-10, 12; jrg. 34 (1983): 3-12; jrg. 5 (1984): 1-12; jrg. 36 (1985): 1-12; jrg. 37 (1986): 1-4, mei, juni, aug- nov.,; 1987: januari, 2-8, 10-12; 1988: 1-12; 1989: 1, 2, 4, 9
O.C.V.-Bulletin speciale editie:Terreur over Algerië; 3 (dec. 57)- 14 (dec. 1964)
Onderkrant 1984: 1, 2 A3
Onderstroom handboek 'Dodewaard dicht!)
Ons Erfdeel jrg. 13 (1948): 4; jrg. 14 (1949): 5; jrg. 15 (1950): 3-12; jtg. 16 (1951): 1-12; jrg. 17 (1952): 1-12; jrg. 18 (1953): 1-12; jrg. 19 (1954): 1-12; jrg. 20 (1955): 1-12; jrg. 21 (1956): 1-12 + brochure: Rechtvaardige belastingheffing; jrg. 22 (1957): 1-12; jrg. 23 (1958): 1-12; jrg. 24 (1959): 1-10; jrg. 27 (1962): 2; jrg. 28 (1963): 10; jrg. 29 (1964): 1, 4/5, 9/10; jrg. 30 (1965): 11/12; jrg. 31 (1966): 11/12; jrg. 33 (1968): 9/10, 11/12; jrg. 34 (1969): 1/2 - 7/8, 11/12; jrg. 35 (1970): 3/4- 9/10; jrg. 36 (1971): 5/6, 9/10, 11/12; jrg. 37 (197): 1/2- 11/12; jrg. 38 (1973): 1/2, 5/6 - 11/12; jrg. 39 (1974): 3/4 - 11/12; jrg. 40 (1975): 1/2 - 7/8, 11/12; jrg. 41: 1/2 - 7/8, 11/12
Ontwikkeling jrg. 1 1914 (ingebonden) Populair maandschrift voor natuurwetenschappelijke en wijsgeerige vraagstukken, Amsterdam, A5
Opstand jrg. 1: 10 (verkiezingsnummer) Revolutionnair Maandblad
Overlast mei 2013 éénmalig anarchistisch blad tegen de controlemaatschappij, Gent, A3
Paradoks niet gedateerd nr (betoger met helm).; jrg. 1: 1 (febr. 1979), 2; jrg. 2: 1 (febr. 80), 2, 3, 4, 8 (nov./dec. 80); jrg. 3: 1, 2 (maart/april), juli 81; okt. 81; nr.3 (jan. 82); 4 (maart 82); twee nrs. Paradox anarchisties tijdschrift
Paradoks reclame pamflet A5, 8p. (Etterbeek) Libertair informatie bulletin
Persdienst van de IAK 1937: 189 (pp. 29-32
Persdienst van het IAMB 1937: 1-4 (26p.); 1938: 5, 8-12, 14-15; 1939: 16, 17, jaarverslag 1938 (20 febr. 1939), 18 + brief jaarvergadering 19 maart; 19-22 uit nrs 10, 11 en 17 stuk geknipt
Perspectief 1-53, 55, 56 + brochures: Herwig Candries: een misverstand; Bedenkingen rond misdaad en straf; De Haymarket tragedie; Totaalweigeren in België (twee versies); Anarchisme en formele organisaties
Pinksterlanddagen 1968 (rassendiscriminatie); programmaboekje 1983, 1986, 1987, 1988, 1989: 'Totaalstrijd', 1990, 1994, 1995,1996,1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 + folder +boekje kindertekeningen, 2009 + special Directe Actie, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; brief + folder 1997; affiche 2003; zangbundel ter gelegenheid van 30 jaar pinksterlanddagen 1964; losse bladen: spreuken (huisvlijt in Appelscha)
Pinksterlanddagen de moker 2000 (2x), 1999 (verchillende + leesbundel
Potemkin 1976/77 (jrg. 1): 2; 1978: 1, 2/3 Vrij Onderzoek, Brussel,
Problemen van deze tijd 1, 2, 3, 5, 6
provo *8, 10, 12 (1966) Nl, Amsterdam
Provokatie 11 (2x) 16/3/1965, Amsterdam, A4
Provokatie/ provocation 7 Bruxelles, nov? 1966, A4
Provox I extra uitgave van het Nijmeegs studentenblad Vox Carolina provoblaadje, 2p. A3, mei 1967
Raden- info 1973: 1; 1975: 1, 2, 4 RRS, Antwerpen, A4 gestencild
Radikaal mei/juni; bijlage nr. 3 bij Libertaire Toekomst nr. 6 (nov/dec 1982)
Ratio jrg. 1 (1964): 1 + voorstellingsbrief, 2-11/12; jrg. 2 (1965): 1-5, 6 (vuil), 7 opvolger van Bevrijdend Denken
Recht door zee 2 (fel verfrommeld), 3 (A5) gelegenheidsuitgave van A.K. Gent en de Vrije Bond, 2012?, A4
Recht en Vrijheid 1935 (jrg. 4): 49, 50, 52, (jrg. 5): 1
Recht voor Allen 1898 (jrg. 20): 36 Orgaan van den Socialisten-Bond
Recht voor Allen (2x/ week) 1885: 66, 69, 71, 74, 76, 79, 84; 1887: 14, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 44, 47, 50, 52, (3x/ week) 53, 57, 59, 61, 65, 68, 73, 77, 84, 86, 90, 91, 97, 101-103, 105, 111, 113, 115, 118, 119, 126, 128; 1888: 3, 5, 12, 23-25, 28, 31-33, 36, 40, 41, 43, 45, 50, 53, 56, 58, 59, 68, 70, 73, 77, 93, 102, 119; (dagelijks) 1890: 74, 75, 77, 223; 1891: 210, 245; (3x/ week) 1892: 19, 51, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82-84, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 102, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142; 1895: 63 Orgaan der Sociaal-Demokratische Partij
Recht voor allen ( bijbladen niet altijd genoteerd) jrg 1 (1952): 1-9 (28 juni); jrg. 8 (1952): 182 (4 oct.)-192, 193+ B; jrg. 8 (1953): 194-207, 208 + 2 stencils, 209-225; jrg. 9 (1953): 226-245; jrg. 9 (1954): 246-274: jrg. 10 (1954): 275-287; (map 2, kleiner formaat): 288-293; jrg. 10 (1955): 294-323; jrg. 11 (1955): 324-340; jrg. 11 (1956): 341-361; jrg. 12 (1956): 362, 363, 364 + pamflet, 365-367; jrg. 12 (1957): 368-379, 380 + B, 381-383; jrg. 13 (1957): 384-393; jrg. 13 (1958): 394-410, 411( = brochure De Ligt), 412-419; jrg. 14 (1959): 420-440; jrg. 15 (1959): 441-445; jrg. 15 (1960): 446-461; jrg. 16 (1960): 462-472; jrg. 16 (1961): 473-491; jrg. 17 (1961): 492-498; jrg. 18 (1962): 499-508; (map 3:) 509-513; jrg. 19 (1962): 514-523; jrg. 19 (1963): 524-532-533, 535-539, 541-548; jrg. 19 (1964): 549-554, 556-564; jrg. 20 (1964): 565-573; jrg. 20 (1965): 571-586; (map 4: A4 formaat): jrg. 21 (1965): 587-598; jrg. 21 (1966): 599-614; jrg. 22 (1966): 615-623; jrg. 22 (1967): 624-636
Recht voor allen A4 (los): 1970: 695-705; 1971: 706-709; 1982: 2-6; 1983: 1-6; 1984: 1-6; 1985: 1-5/6; 1986: 1-5; 1987: 1-5; 1988: 1-6; 1989: 1-5, 1990: 1-4; 1991: 1-5; 1992: 1-5; 1993: 1-4; 1994: 1-4; 1995: 1; 1996: 1-2: 1997-1999: 5-13
Recht voor allen A5 (los): 1967: 637-648; 1968: 649-673; 1969: 674-694; 1974: 1-4; 1975: 1-5; 1976: 1-4; 1977: 1-4; 1978: 1-4; 1979: 1-4; 1980: 1-6; 1981: 1-6; 1982: 1
Recht voor Allen (1889-1998) ingebonden: (A5 formaat): groene banden: 1) 637-648; 2) 649-660; 3) 661-673; 4) 674-685; 5) 686-694; (blauwe banden:) 6) 1976: 1-4; 7) 1977: 1-4; 8) 1978: 1-4; 9) 1980: 1-6 (bijlage bij 6: NGVS-nieuws, los blaadje), 1981: 1-6, 1982: 1; (A4 formaat:) 1) 599-636 (612, 614 ontbreken, groene band); 2) 695-707 (696, 700, 702, 703 ontbreken, zwarte band); 3) 1982 (zwarte band); 4) 1983 (zwarte band); 5) 1984 (zwarte band); 6) 1985 (zwarte band); 7) 1986-1988 (rode band); 8) 1989: 1-5 (zwarte bnd); 9) 1990: 1-4 (rode band); 10) 1991: 1-5 (donkerrode band)(groot formaat: 1: 288-367 (290-291 ontbreken, zwarte band); 2: 368-419 (zwarte band); 3: 420-523 (zwarte band); 4: 524-585 (526 versleten, zwarte band);
Recht voor allen , van onder op 1986, 1 (nog zonder toevoeging "van onder op), 1-5; 1987: 1-3, 5; 1988: 1-5; 1989: 1-5; 1990: 1, 2, 4-5; 1991: 1-3, 5; 1992: 1-3, 5; 1993: 2-4; 1994: 2-5; 1995: 1-4; 1996: 1-2
Recht voor allen , van onder op ingebonden: 1987/ 1988 (bruine band); 1989 (rode band); 1990 (gele band: nrs 1 van beide jaren verwisseld met vorige band); 1991: 1-4 (rode band); 1991: 5 (rode band)
Rede 1964: sept, 1/2 (okt/nov), dec; 1965: febr., maart, juni, sept, nov., dec; 1966: jan- dec; 1967: jan, febr., april, aug/ sept- dec; 1968 (jrg. 4): 1, 3-11; jrg. 6 (1969): 2-10; 1970 (jrg. 7): 1 (jan) opvolger van Bevrijdend Denken
Rep en Roer 1982: 1, 4, 7; BPA 277 Onkruit, B.
Rep en Roer 1 nr Gent, pb 244
Repressie-revue 3-5 bulletin van onderdrukking en revolutionair verzet in Europa, Amsterdam, A3/ A4
Revo Communique de presse/ persmededeling 3 nov. 1966 Brussel
revo (Brussel) *1 (2x), 2, 4, 5 (1966)
Révolte 1969: 1, 2; 1970: 3, 4, 6; 1971: 7 opruiend blad voor jonge arbeiders, soldaten, scholieren, studenten en werkschuwen, Amsterdam
revoluutsie 1 nr Anarchistische werkgroep Z.O. Friesland, 1966 of later, langwerpig formaat
Rosa catalogus 1, 6; nieuwsbrief 7
Rotten agenda/ de rotte peer 5 nrs, nog te dateren Gent, A5
Slagerzicht jrg. 1: 1 (1981)
Socialisme van onderop 10-33, 35-46, 48-53, 55-57; 59-63; 65-67; 69-106; 109, 113, 130, 149-163, 165-181 orgaan van de Rudolf Rocker Stichting/ van de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten
Socialisme van onderop ingebonden: (11), 12, 16, 19, 21, 23, 6, 27, 29-31, 39, 35, 54, 48, 34, 40, 38, 36, 46, 42, 47, 49, 109, 159 orgaan van de Rudolf Rocker Stichting
Solidariteit nr. 1 (febr. 75); 5 (febr. 77); 6 (juni 78), 7 (1978); 8? (1979); 9 (febr. 80) kroniek van onderdrukking en verzet
Spanjebulletin jrg. 2: 1 (febr. 1974), 3/4
Spiegel Historiael jrg. 14: 11 (nov. 79): Anarchisme: grepen uit zijn geschiedenis
Spinosj 2001: 3 ijzersterke verhalen, 't Anarchistisch Leuvens Front, A3
Strijd en inzicht 1948: 3; 1949: 5, 6 Ledenorgaan van de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten
SVAG mededelingen 12 (nov. 84) (publikatielijst)
Tam tam : een andere economie 1989: 1; 1990: 2; 1991, 3; 1991, 4 + affiche 7-8 juli 1990
Tegendruk 2008: 1-7, 9, 11; 2009: 13, 14 (A4), 16-21; 2010: 22 (A5), 23 (A4), 27 Gent, A4/ A5 (vies: 4, 20; licht vies: 22, 23)
The loon op zand exchange 1-4 engelstalige uitleg over nederlandstalige uitgaven
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 1 (mei 1975)-4, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 25, 28 (dec. 1982)
Tirade 211 (176, jrg. 20) artikel : Alexander Cohen: vijf brieven aan Domela Nieuwenhuis
Uitgezonderd 12
Utrechtse Pedagogische Cahiers 1984, 5 Pszisko (Frans) Jacobs: De Vrije Jeugdorganisatie (V.J.O). Berichten over het korte maar unieke bestaan van een jeugdgroep, 85p.
Van god los 2011: 1, 2 + Bijlage; 2012: 3, 4 (onvolledig!!!) Seraing, België, A5
Van Onder op! 1946: 11 Orgaan voor Socialisme zonder Staat
V.O.S 22ste jrg. (1940): 7-14 (18 febr. - 7 april)
Vegetarische Bode jrg 45, N° 6 (1942) red. Felix Ortt, Soest
VerZ 1, 2, 3, 8, 9, 10 (ism Rode Emma), 11, 13, 14
Volja/ Vrijheid 1-4
Vooruit 4 Oct 1887 A2
Vredesactie ingebonden: boek 1: 1947: 1, 3; 1956: 9; 1957: 2, 5, 7; 1959: 1, 2, 7, 5, 6, 8, 12; 1960: 9; 1961: 1, 3 (2x), 5-11; boek 2: 1962: 1-6, 11; 1955: 12; 1963: 6, 5, 4, 2, 10-12; bopek 3: 1964: 1, 2, 3 (2x), 4, 5, 9-12; 1965: 2, 3, 5-12; 1956: 8 (tussen 2 en 3, 1965); boek 4: 1966: 1-6/7, (8), 9-12; 1967: 1-4, 6/7-10; 1969: 3/4-11/12; 1970: 1, 4/5 radicaal-pacifistisch maandblad
Vredesactie los: jrg 1: 11 (dec. 47-jan 48); 1948 (jrg. 2): 1-11; 1949: 1, 2, 4-12; 1950: 1-12; jrg. 5 (1951): 1, 2, 6, 9-11/12; jrg. 6 (1952): 1-4, 7-12; jrg. 7 (1953): 1, 2, 4-12; jrg. 8 (1954): 1-2; jrg. 9 (1955): 1-6, 8-12; 1956-1966 volledig (1960:n ° 2 + 2 bijlagen; 1961: 3 + bijlage circulaire Actie Informatie Algerije; 1963: n° 2 is onvolledig); 1967: 1-12; 1968: 1/2-11/12; 1969: 1/2-11/12; 1970: 1, 4/5-12; 1971: 1/2-9/10; 1972: 1/3-11/12; 1973: 1/3-12; 1974: 1/3-7/9, 11, 12; 1975: 1/3-11/12; 1976: 1/3-11/12; 1977: 1/3-12 radicaal-pacifistisch maandblad
Vredesdaad 1940 (jrg. 3): 3
Vredeswil 1950: 4, 6, 7, 9, 11, 12; 1951: 5-9; 1952: 1, 3
Vrede-tijdschrift 1e jrg, N° 1 - 6, 8 - 12 (1905); 2e jrg, N° 1 - 7, 9 - 12 (1906) Vrede, Amersfoort (1e 4 nrs)/ Den Haag, (Felix Ortt red.)
Vrijbrief 1980: 2; 1981: 5, extranr. over zigeuners; 1982: 9 tegenkrant van Amsterdamse jongeren, A3
Vrij en (vr)olijk jrg. 1 (1983): 2, 5 Brugge
Vrijheid 1954 (jrg. 2): 27, 29, 35, 37, 39, 42, 51; 1955 (jrg. 3): 7, 9, 11, 12, 14-17, 24, 30 Anarchistisch Weekblad, Rotterdam, gestencild, C4
Vrijheid Jrg. 2: 3 (juni/juli 1974) bulletin over onderdruking & revolutionair verzet in europa; voorheen repressie revue, A5
Vrij Nederland 26 juli 86 (de Spaanse burgeroorlog)
Vrij Onderzoek 2e jrg., n° 3 1952 - themanummer De repressie Studiekring "Vrij Onderzoek", Brussel, tweemaandelijks
VRO nieuws 1946: 2, 4, 6; 1947: 7-9; 1948: 10, 12; 1949: 13-15; 1950: 16, 17; 1951: 20, 23; 1954?: 26; 1957: 33
Werkezel 2 nrs van jrg 2 hèt maandblad voor de kleinschalige werkbeweging, FEW, Tilburg, A4
Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 1968 (jrg. 9): 1 (themanr revolutie); 1972/73 (13e jrg): 6 (anarchisme) , Soest, A5
Wildgroei 2012: 7 (licht vuil) anarchistische krant, Leuven, A3
Woorden van Rebellen 1995: 1; 1996: 3, 4 (2e editie) Amsterdam, A4, met introductiebrief
Zin van de onzin 3, 4, 5, juli/sept 1986 (kan beter?)De Lobel, Wim & Ramaer, Hans (red.) Eerste Jaarboek Anarchisme 1994, de As, Moerkapelle, 150p.
IISG Publications fondslijst, 1985, IISG, Amsterdam, met twee losse balden: aanvulling 1986
Zwart & Rood. Kataloog Gent, 1983
Zwart& Rood. Kataloog Gent, voorjaar 1982Internationaal Anarchistisch Verweerkomitee Oproep tegen de internationale reaktie 1932, Hem Day, Brussel, 1p., lang formaat
NGVS krisistekst Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten 4p., geniet
Hazekamp, Arie 75 jaar Pinksterlanddagen op het terrein Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha (1933-2008) 2008, Appelscha, 68p.

70 jaar kampeerterrein tot vrijheidsbezinning bijlage Buiten de orde, zomer 2003, A4
Hedendaags Anarchisme, een inleiding voor jongeren eerste gefotokopieerde editie, 1984, libertaire studiegroep, GentAlmanak van den socialistenbond 1897, 1898
Anarchistisch Jaarboekje 1926, 1932, 1934
Anarchistisch Jaarboekje 1931 1931, Noordelijk Soc.-Anarch. Prop.-Comité, Groningen, 72p. A5
Anarchistisch Jaarboekje 1932 1932, Noordelijk Sociaal-Anarch. Prop.-Comité en Rev. Anti-Mil. Prop.-Comité Friesland, Groningen, 72p. A5
Anarchistisch Jaarboekje 1933 1933, Noordelijk Soc.-Anarch. Prop.-Comité, Groningen, 72p. A5
Socialistische Almanak 1902 (hb & gewoon), 1903 (hb & gewoon), 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1915, 1916, 1917, 1918 (uitgave der Land. Fed. v. Rev. Soc.), 1919, 1920, 1922
Soldatenalmanak 1925
Volksalmanak Vooruit voor Noord- en Zuid-Nederland 1888, 1889 Gent

Kalender 1966 Uitgave: De VrijeAnarchief- reeks

Uittenhout, Ruud (red): Michael Bakoenin 1985, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 1, 52p.
Uittenhout, Ruud (red): Peter Kropotkin 1985, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 2, 41p.
Uittenhout, Ruud (red): Gustav Landauer 1986, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 4, 57p.
Uittenhout, Ruud (red): Johann Most 1987, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 5, 33p.
Uittenhout, Ruud (red): Pierre-Joseph Proudhon 1986, Stg Pamflet Den Bosch, anarchiefreeks 3, 50p.


reprints brochures:

Bédeaux e Frange: Rhapsoden Zangen in modern gewaad
Constandse: Anarchisme
Constandse 5 brochures over godsdienst
Eikeboom: De anarchist en het huwelijk
Radius Proudhon over kerk en samenleving 1992
Tamminga: Theorie en praktijk van het nemen